آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت

آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت

آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت

تعریف شخصیت حقوقی در قانون تجارت

در برخی دستورالعمل‌ها و قوانین، در معرفی شخصیت حقوقی شرکت به عنوان یک واحد حقوقی جداگانه از افراد فردی تعریف می‌شود. که قادر به انجام عملیات حقوقی است.

شخصیت حقوقی به معنای وجودی حقوقی مستقل و جدا از صاحبان آن است که در قوانین و مقررات حقوقی شناخته شده و از حقوق و تعهدات خود به صورت مستقل پیروی می کند. شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری در اغلب کشورها به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته و با قواعد و مقررات مربوط به آن کشور تاسیس می گردند.

و پایان شخصیت حقوقی شرکت - آغاز و پایان  شخصیت حقوقی شرکت
آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت

آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

آغاز شخصیت حقوقی یک شرکت تجاری به عنوان یک واحد مجزا از افرادی که آن را تشکیل می‌دهند، با ثبت شرکت در مراجع مربوطه انجام می‌شود. در این دوره ثبت، اطلاعات لازم درباره شرکت، مانند نام، نوع فعالیت، آدرس، سهامداران و مدیران و غیره، به همراه پرداخت مبالغ مربوطه برای هزینه‌های ثبت، تقدیم و ثبت می‌شود.
پس از ثبت شرکت، شخصیت حقوقی شرکت به صورت قانونی برقرار می‌شود. و در انجام تعاملات تجاری، عملیات حقوقی، انتقال سهام و غیره، شرکت بعنوان یک واحد مجزا به حساب می‌آید. لذا، آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری با موفقیت ثبت آن در مراجع مربوطه انجام می‌شود.

شخصیت حقوقی مستقل شرکت ها

ثبت شرکت و تاسیس آن، یک فرآیند مهم و حیاتی برای افراد و شرکت هایی است که می خواهند به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کنند. با ثبت یک شرکت، شخصیت حقوقی مستقلی برای این شرکت تشکیل می شود. که به عنوان یک واحد جداگانه از صاحبان آن شناخته می شود. در ادامه مراحل تاسیس شرکت و در نهایت انحلال آن را توضیح داده ایم. امیدوارم برایتان مفید واقع گردد.

دوره حیات شخصیت حقوقی و ثبت شرکت

شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دوره حیات معینی دارد. در این دوره است که اراده و شخصیت او تجلی یافته و متصدی اعمال و روابط حقوقی می گردد. آغاز شخص حقوقی به محض تشکیل قوام می یابد.  ولی پیدایش شخصیت آنها نیازمند ثبت است.

پایان شخص حقوقی، همان تاریخ انحلال آنهاست. برخی اشخاص حقوقی برای فعالیت خود نیازمند ثبت نیستند، مانند دولت و سازمانهای دولتی و شهرداریها شخصیت این اشخاص حقوقی مقید به مدت نیست. و فعالیت آنها جنبه استمرار دارد.

روند ثبت شرکت

در حوزه حقوق تجارت، روند ثبت شرکت یکی از مهمترین مواردی است که در به وجود آمدن و تشکیل اشخاص حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد. ثبت شرکت به معنای رسمی کردن و شناخته شدن یک شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است.

پیشنهاد میکنم مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی را مطالعه فرمایید.

حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و مسئولیتها و تکالیف اشخاص حقیقی را که قانون تصریح نموده عهده دار گردند. به جز حقوق و وظایفی که فطرتاً فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حق ابوت (پدری)، بنوت (فرزندی) و امثال آن.

نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
ادامه مطلب

اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی دو دسته اند که به شرح زیر تعریف می شوند.
گفتار اول : کلیات
۵۱. ۲. اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی که اعمال حاکمیت می کنند مثل وزارتخانه ها و آنهایی که تصدی خدمات عمومی را به عهده دارند مثل سازمان
حج و زیارت.

اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی

این اشخاص به دو گروه تقسیم می شوند.
شرکت های تجاری که دارای زیر مجموعه هفتگانه است.

مؤسسات غیر تجاری که خود به دو دسته اند:
الف . مؤسسات غیر تجاری انتفاعی

موسسات غیرتجاری انتفاعی یا همان موسسات تاسیس شده به منظور ارائه خدمات به جامعه بدونهدف کسب و کار هستند. این نوع شرکت ها به طور خاص از شرکت های تجاری تفاوت دارند.

زیرا هدف آنها تامین نیازهای اجتماعی نیست. بلکه به عنوان یک سازمان غیر سودآور به ارائه خدمات می پردازند.

ب مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی

مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی، به دلیل اهمیت و تأثیری که در جامعه دارند، از رونق و توسعه بیشتری برخوردار شدند. برای راه اندازی چنین مؤسساتی، انجام مراحلی همچون ثبت شرکت و تاسیس شرکت لازم است.

ثبت شرکت، اقدامی است که باعث به وجود آمدن موسسه خواهد بود.

ممیزات شخص حقوقی

ممیزات شخص حقوقی عبارتند از:

1. جدا بودن دارایی‌ها: شخصیت حقوقی جدا از افرادی که آن را تشکیل می‌دهند، در نظر گرفته می‌شود. این به معنای این است که دارایی‌های شخص حقوقی مجزا از دارایی‌های صاحبان و اعضای آن است.

2. پوشش مسئولیت: صاحبان و اعضای شخص حقوقی، تا حد معینی، مسئولیت مالی شرکت را بر عهده نمی‌گیرند. بنابراین، در صورتی که بدهی‌ها یا الزامات مالی ایجاد شود، معمولاً شرکت به عنوان یک نهاد جداگانه مسئولیت دارد.

3. ماندگاری: شخصیت حقوقی معمولاً پس از مرگ یا تغییر صاحبان و اعضای آن ادامه دارد و قابلیت انتقال و انتقال به نسل‌های آینده را دارد.

4. حقوق و تعهدات: شخص حقوقی قادر است قراردادها را امضا و منعقد کند، املاک را به نام خود اختصاص دهد و در دادگاه‌ها و مراجع حقوقی به عنوان یک شخص حقوقی به عنوان طرفی مشارکت کند.

5. اسرار تجاری: شخصیت حقوقی می‌تواند اسرار تجاری را در برابر عموم افشا کند و حفظ کند.

تابعیت شخص حقوقی

تابعیت شخص حقوقی، در حقوق کسب و کار ایرانی مفهومی مهم و حیاتی است. تابعیت شخص حقوقی به معنای ارائه شناسنامه حقوقی برای تشخیص و تعیین هویت شرکت است. این تابعیت نشان می‌دهد که شرکتی به چه کشوری تعلق دارد و از حقوق و قوانین آن کشور پیروی می‌کند.
به موجب ماده ۵۹۱ قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی مربوط به کشوری است که اقامتگاه قانونی آنها در آن کشور واقع است.

انحلال شخص حقوقی یعنی چه؟

انحلال شخص حقوقی به معنای پایان فعالیت شرکت و انتهای وجود آن است. در واقع، انحلال شرکت به معنای خاتمه فعالیت‌های تجاری و مالی آن است. و به نوعی نشانگر پایان دوره حقوقی و اقتصادی شرکت می‌باشد.

پایان شخص حقوقی

پایان شخص حقوقی معمولاً به موارد زیر مربوط می‌شود:
نحوه ثبت موسسه حقوقی و غیر تجاری
ادامه مطلب

1. لغو ثبت: می‌توان با لغو ثبت شرکت یا سازمان به صورت رسمی شخص حقوقی را لغو کرد.

2. پایان عملیات: شخص حقوقی ممکن است به دلیل عدم فعالیت یا تصمیم به پایان دادن به فعالیت‌ها و عملیات خود پایان یابد.

3. تصفیه و افشا: در برخی موارد، تصمیم به تصفیه و توزیع دارایی‌ها و بدهی‌های شخص حقوقی می‌تواند منجر به پایان شخص حقوقی شود.

موارد فوق تنها به عنوان راهنمایی عمومی ارائه می‌شوند و نیازمند بررسی حقوقی دقیق‌تر هستند. در صورت بروز چنین موقعیتی، بهتر است با یک وکیل یا کارشناس حقوقی به طور خاص مشورت نمایید.

انحلال اشخاص حقوقی

انحلال اشخاص حقوقی که مهر پایان به فعالیت و اقدامات آنها می زند، از طرق ذیل
صورت می پذیرد.
۳۱ ۲ پایان یافتن مدت
۲. ۲.۳ توافق شرکا
۲۳.۳ منتفی شدن موضوع فعالیت
۲۳۴ حکم دادگاه صالحه
۳۵. ۲. ورشکستگی.

شخصیت حقوقی شرکت تا چه زمانی برقرار است؟

شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی برقرار است که شرکت حقوقاً ثبت شده و مورد قبول و تأیید قوانین و مقررات مربوطه باشد. با ثبت شرکت، شخصیت حقوقی آن شرکت به عنوان یک واحد مجزا از افراد فردی تشکیل می‌شود و در این وضعیت، برای انجام تعاملات تجاری، اعمال قانونی و حف

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده

با منحل شدن شرکت، شخصیت حقوقی آن شرکت دیگر به صورت قانونی برقرار نیست. با محل شدن یک شرکت، عملیات تجاری و حقوقی آن به پایان می‌رسد. و اموال و دارایی‌های شرکت توسط تصفیه‌گر تعیین شده به تصفیه و توزیع در میان اعتبارداران شرکت می‌رسد. بهتر است در این موارد، با کارشناسان حقوقی مربوطه مشاوره و راهنمایی دریافت شود.

نتایج شخصیت حقوقی شرکت

نتایج شخصیت حقوقی یک شرکت عبارتند از:

1. جدایی از صاحبان و اعضا: شخصیت حقوقی شرکت به معنای جدایی از صاحبان و اعضای آن است. این باعث می‌شود که دارایی‌ها و تعهدات شرکت جدا از دارایی‌ها و تعهدات فردی صاحبان و اعضا تلقی شوند.

2. مسئولیت محدود: یکی از نتایج شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت محدود صاحبان و اعضا است. بنابراین، در صورت بروز بدهی‌ها و پاسخگویی به طرف‌های سوم، صاحبان و اعضا معمولاً مسئولیت محدودی دارند و تنها به حد مالی سرمایه‌گذاری خود در شرکت مسئول هستند.

3. استمراریت: شخصیت حقوقی شرکت امکان استمرار و ادامه فعالیت را تا زمانی که برابر قوانین و مقررات به تصویب رسمی است که نیازهای قانونی را برآورده می‌کند.

4. انتقالیت و انتقال‌پذیری: با تشکیل شخصیت حقوقی، شرکت قابلیت انتقال و انتقال پذیری دارایی‌ها، سهام یا حقوق و تعهدات را دارد. این انتقال می‌تواند از طریق فروش سهام، انتقال نسلی یا تغییرات دیگر در ساختار سهام شرکت صورت بگیرد.

5. حقوق و تعهدات: شخص حقوقی شرکت قادر است در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به عنوان طرفی مشارکت کند و حقوق و تعهدات قانونی را پیگیری کند.

پیشنهاد میکنم که مقاله مفهوم شرکت تجاری را مطالعه فرمایید.
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - آغاز و پایان  شخصیت حقوقی شرکت