هیات مدیره شرکت تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی

تعداد اعضای هیات مدیره تعاونی

اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل 3 نفر و 5 و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل می باشند. یعنی در صورتیکه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره 3 نفر بود. اعضای علی البدل به تعداد 2 نفر انتخاب می شوند.

نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیات مدیره در تعاونی های بزرگ

ولی برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر یک نفر می تواند به اعضاء اصلی هیأت مدیره و یک نفر به اعضاء علی البدل بیفزاید. مشروط بر آنکه تعداد از پانزده نفر بیشتر نشود. که برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می شوند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. و حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند. و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است.

نحوه انتخاب و رای گیری هیات مدیره توسط مجمع عمومی

انتخاب اعضاء هیأت مدیره و علی البدل با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتی که در دوره اول رأی گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردند.  بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تکمیل هیأت مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رأی گیری به عمل می آید.

تعیین سمت هیات مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

در چه شرایطی عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین عضو اصلی می شود؟

در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود.) اعضاء هیأت مدیره، یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.

خدمات و حقوق و مزایای هیات مدیره تعاونی

خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است. ولی هزینه اجرای مأموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود. قابل پرداخت است. و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران
ادامه مطلب

هیات مدیره شرکت تعاونی

وظایف و اختیارات هیأت مدیره تعاونی

وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت به شرح زیر می باشد:

1- (دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده

2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط

3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان

4- حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت

5- استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان

6- تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع

7- عمومی جهت اتخاذ تصمیم تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها

8- اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی

9- برای تصویب تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل

10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی

جمعی بودن وظایف هیات مدیره تعاونی

هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد. و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد. از اختیارات هیأت، منفردا استفاده کند. مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.

هیات مدیره شرکت تعاونی

شرایط مدیران و بازرسان شرکت تعاونی

هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرایط عضو باید واجد شرایط زیر باشند:

  • اطلاعات یا تجربه برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
  • ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ( در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی
  • (شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود .عدم سوء سابق مالی و یا محکومیت در دادگاههای اجرای اصل 49 قانون اساسی
  • عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
  • عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی
قوانین ثبت شرکت
ادامه مطلب

شرایط و مدت انتخاب مدیرعامل توسط هیات مدیره

در مواردی که مدیر عامل از خارج انتخاب می شود. داشتن شرایط بندهای 4 و 5 .ماده 9 الزامی نیست.

هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت 3 سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند. که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود. که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - هیات مدیره شرکت تعاونی