تغييرات در سرمايه شركت

الف)افزايش سرمايه شركت

ب)كاهش اجباري سرمايه شركت

ج)كاهش اختياري سرمايه شركت

تغییرات در سرمایه شرکت
هرگونه تغییرات در سرمایه شرکت

الف)افزايش سرمايه شركت

افزایش سرمایه شرکت  عبارت است ازافزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده یا به عبارت دیگر  افزایش تعداد سهام منتشره توسط  شرکت های سهامی و همچنین لازم است که صورتجلسه مربوط به افزایش سرمایه را به ثبت برسانید.

 شرکت ها در مواقعی که احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های قبلی دارند.  استفاده از مزایای حضور در بورس  و یا جهت دریافت تسهیلات بانکی و همچنین جهت حضور در مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی و شرکت های بزرگ ، اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.

 تامین مالی شرکت ها از طرق مختلفی همچون:

 آورده های نقدی و غیر نقدی توسط اعضاء

 استفاده از اندوخته های سنوات گذشته

ورود عضو جدید در شرکت

 صرف سهام یا ترکیبی از موارد فوق الذکر صورت خواهد گرفت.

نحوه افزایش سرمایه شرکت 

 یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و در طی چه مراحلی افزایش می دهد.  معمولاً با پیشنهاد هیات مدیره و ارائه خلاصه طرح توجیهی که در این طرح توجیهی که هیات مدیره جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می دهد. مواردی از جمله: از چه روشی تامین سرمایه و از چه محل هایی به دست آورند. که پس از تصویب مجمع عمومی به هیات مدیره  اختیار داده می شود که از مراحل ذکر شده در طرح توجیهی اقدام نمایند. 

برای مثال جهت افزایش سرمایه شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول  با حضور دو سوم سهامداران که دارای حق رای دارند. و برای نوبت دوم با حضور حداقل  نصب بعلاوه یک نفراعضای شرکت و در نوبت سوم با حضور هر چه تعداد اعضا جلسه مجمع رسمی و معتبر می گردد.

مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده برای افزایش سرمایه

 لازم به ذکر است که جهت افزایش سرمایه شرکت در بعضی از شرکت ها نیاز به برگزاری مجمع عمومی عادی می باشد.  تشخیص اینکه افزایش شرکت شما در چه مجمعی آورده شود، لازم است که یک کارشناس ثبت شرکت، اساسنامه شرکت شما را مطالعه و شما را راهنمایی کند.  پس از برگزاری مجمع لازم است که صورت جلسه را تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، این صورتجلسه را در سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت نموده و صورتجلسات امضا شد. همراه با مدارک پیوستی از طریق پست پیشتاز به اداره ثبت شرکتهای استان خوزستان ارسال نمایید.

 لازم به ذکر است عزیزان اهوازی، جهت هرگونه راهنمایی برای افزایش سرمایه شرکت  از جمله شرکت های تعاونی، سهامی خاص و مسئولیت محدود و همچنین جهت برگزاری هر نوع مجمعی که دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

توضیحات تکمیلی افزایش سرمایه شرکت ها

وفق ماده ١٥٧قانون تجارت سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.افزايش سرمايه شركت ميتواند به يك طريق ذيل كه در ماده ١٥٧ قانون تجارت احصا گرديده است صورت پذيرد.

١.پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد

٢.تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد

٣.انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اصافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت

ادامه مطلب
نحوه کاهش سرمایه شرکت ها

٤.تبديل اوراق قرضه به سهام

مواردی که در افزايش سرمايه شركت ضروري و رعايت ان الزام اور است

الف)فقط در شركت هاي سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است.

ب)اندوخته قانوني شركت قابل انتقال به سرمايه نيست.

ج)اگر سرمايه تعهدي شركت پرداخت نشده باشد بايستي بدواً نسبت به پرداخت ان اقدام و سپس افزايش سرمايه صورت پذيرد.

د)در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالك هستند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است كه بايستي مراتب به كليه سهامداران توسط اگهي حق تقدم اعلام گرديده و شرايط و مهلت ان در اگهي ذكر شود.

ه)ذيل كليه صفحات صورتجلسه و ليست ها بايستي به امضا هيئت رسيده و تاييد شوند.

لازم به ذكر است كه مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ماده١٦٢قانون تجارت ميتواند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طريق مذكور در فوق افزايش دهد.

مدارك مورد نياز در افزایش سرمایه شرکت

١.دو نسخه اظهارنامه شركت سهامي خاص كه متضمن مبلغ سرمايه جديد بوده و بايد به امضاي كليه مديران شركت رسيده باشد.

٢.گواهي بانكي مبني بر افزايش سرمايه (در صورتي كه افزايش از محل نقدي باشد)

٣.وفق ماده ١٨٧قانون تجارت،ليست مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس كه به سهام شركت تبديل شده است به انضمام مدارك و اسناد تصفيه ان مطالبات كه بازرسان شركت صحت انرا تاييد كرده باشند.

٤.صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه

٥.صورتجلسه هيات مديره در اجراي اختيارات تفويضي از مجمع عمومي فوق العاده

٦.نسخه اصلي روزنامه حاوي اگهي دعوت سهامداران

٧.نسخه اصلي روزنامه حاوي اگهي حق تقدم سهامداران

٨.ليست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قيد نام سهامداران _تعدادسهام و امضا انان كه به تاييد هيات رئيسه جلسه رسيده باشد

٩.ليست صاحبان سهام پس از افزايش سرمايه با قيد نام و تعداد و امضا سهامداران

تذكر:[نمونه اگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده كه بايستي در روزنامه كثيرالانتشار شركت درج شود].

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله نحوه ثبت تغییرات شرکت ها مراجعه فرمایید.

نحوه کاهش سرمایه شرکت ها

کاهش سرمایه شرکت ها به دو روش انجام می شود:

1- کاهش اجباری سرمایه شرکت ها

2- کاهش اختیاری سرمایه شرکت ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله نحوه کاهش سرمایه شرکت ها مراجعه فرمایید.

ب)كاهش اجباري سرمايه شركت

كليات:

سرمايه شركت در دو مورد بايستي بطور اجباري كاهش يايد:

الف)وفق ماده٣٤قانون تجارت:چنانچه سرمايه تعهدي شركت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هيأت مديره مكلف است با دعوت از مجمع عمومي فوق العاده نسبت به كاهش سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه اقدام كند.

ب)وفق ماده١٤١قانون تجارت اگر در اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيات مديره مكلف است با دعوت از مجمع عمومي فوق العاده نسبت به انحلال شركت يا تقليل اجباري سرمايه شركت اقدام كند.

تذكرات لازم در خصوص کاهش سرمایه شرکت ها

١.چنانچه مجمع عمومي با حد نصاب اكثريت تشكيل شود بايستي تشريفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعايت شود.

٢.پس از اعمال كاهش سرمايه به هر طريق نبايد سرمايه شركت از حد مقرر در قانون كمتر شود.

ادامه مطلب
انواع سهام در شرکت های سهامی و قانون تجارت

مدارك موردنياز برای ارسال صورتجلسه کاهش اجباری سرمایه شرکت

١.اصل صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه تمام صفحات توسط هيأت رئيسه امضا شده است.

٢.ليست سهامداران حاضر در جلسه كه به امضاي انان رسيده باشد.

كاهش اختياري سرمايه شركت

كليات:

١.مجمع عمومي فوق العاده شركت ميتواند با پيشنهاد هيات مديره در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت اتخاذ تصميم نمايد مشروط به اينكه:

اولاً:براثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود.

ثانياً:سرمايه شركت از حداقل مقرر در قانون (يك ميليون ريال)كمتر نشود.

٢.كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت تساوي و رد مبلغ كاهش يافته در سهم به صاحب ان انجام ميگيرد.

٣.رعايت مواد ١٩٠_١٩١_١٩٢_١٩٣_١٩٤_١٩٥_١٩٦_١٩٧ قانون تجارت براي شركت الزامي است.

مدارك مورد نياز برای کاهش اختیاری سرمایه شرکت

١.اصل صورتجلسه مجمع كه به امضاي هيات رئيسه رسيده باشد.

٢.ليست سهامداران حاضر در جلسه كه به امضاي انان رسيده است.

٣.اصل روزنامه كثيرالانتشار شركت حاوي دعوت و دستور جلسه(اگر مجمع عمومي با حد نصاب اكثريت تشكيل شده باشد.)

٤.اصل روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار شركت حاوي تصميم مجمع عمومي درباره كاهش سرمايه موضوع ماده١٩٢قانون تجارت.

 

 

نوشتهٔ پیشین
راهنمای جامع ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز
نوشتهٔ بعدی
تغییر آدرس شرکت

مطالبی که ممکن است برایتان مفید باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

با سفارش خدمات ثبت شرکت و تغییرات در تک نیک ثبت برای بار بعدی 10 درصد تخفیف بگیرید.

آدرس سراسر کشور
08433729937
09189414281
Instagram
Pinterest
Medium
Reddit
Telegram
WhatsApp
ثبت صورتجلسات97%
97%
تاسیس شرکت ها93%
93%
ثبت برند و لوگو80%
80%
ثبت گرید پیمانکاران70%
70%
فهرست