تغییر آدرس و کد پستی شرکت ها

تغییر آدرس شرکت

 

هر شرکتی که بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسد باید مکان آن مشخص شده باشد. این مکان شامل آدرس کامل شرکت و کد پستی معتبر بوده و این کد پستی حتماً باید در شهری باشد که شرکت در آن به ثبت رسیده باشد. ‏
در تغییر آدرس یک شرکت باید بر اساس  اساسنامه مصوب آن شرکت اقدام کرد. در بعضی از شرکت ها اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیئت مدیره محول شده است. ( شرکت سهامی خاص)
ولی در اکثر شرکت ها تغییر آدرس از اختیارات مجمع عمومی و در نتیجه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد.( شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود).در موسسه های حقوقی و غیر تجاری هم می توان بر اساس مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل موسسه اقدام نمود.

 

image 300x141 - تغییر آدرس شرکت
راهنمای جامع تغییر آدرس شرکت

انواع تغییر آدرس شرکت 

در قانون تجارت ثبت شرکت ها دو نوع تغییرات آدرس شرکت وجود دارد. که لازم است برای هر کدام از آنها بصورت جداگانه صورتجلسات خاصی گرفته شود.

و در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری آن را به ثبت و تایید نهایی رساند.
تغییر محل شرکت و یا کد پستی شرکت ها یا موسسات غیر تجاری به منزله جابجایی آن شرکت و موسسه از مکانی به مکان دیگر می باشد.

انواع تغییر آدرس شرکت ها به شرح ذیل می باشد:
۱- جابه جایی در یک واحد ثبتی باشد.
۲- انتقال آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد.

تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی

در این نوع تغییر مکان، به منزله نقل و مکان یک شرکت از یک محل به محل دیگر در همان شهری که شرکت در آن به ثبت رسیده است. که بسته به نوع شرکت شما و اساسنامه مصوب آن لازم است. که صورتجلسه مربوطه را به ثبت رساند. تمامی مراحل و مدارک و هزینه های لازم در این مقاله بصورت مفصل توضیح داده شده است. و امیدوارم با مطاله این مقاله بتوانید شناخت مناسبی نسبت به مراحل کامل ثبت تغییر آدرس شرکت بدست آورید.

انتقال آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر

قانون گذار علاوه برانتقال مکان در واحد ثبتی مورد نظر، اجازه انتقال مکان، بصورت کامل از شهری به شهر دیگر را داده است. یعنی اینکه دفتر و یا کارگاه از یک شهر به شهر دیگر تغییر کند. در این شرایط علاوه بر تغییر آدرس، شماره ثبت آن هم تغییر خواهد کرد. در این شرایط لازم است که مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه (تغییر آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر) به ثبت رساند. که در ذیل مراحل آن توضیح داده شده است.  لازم به ذکر است در صورتیکه اجبار به این نوع جابه جایی نداشته باشید. می توانید نسبت به ایجاد شعبه در محل مورد نظر (شهر مقصد)  اقدام فرمایید.

تغییر مکان شرکت در اداره امور مالیاتی (دارایی)

پس از ثبت و تایید و انجام روزنامه رسمی شرکت هیئت مدیره تا دو ماه فرصت دارد که نسخه از رسمی تاسیس به اداره مالیات ارسال نماید. در اداره مالیات شرکت خود وکیل پرونده نمایند.
در صورتی که شرکتی نقل و انتقال مکان داده است. و اقدام به تغییر رسمی آدرس کرده باشد. آنگاه هم لازم است در اسرع وقت نسخه از روزنامه رسمی تغییرات را به اداره مالیات ارسال نماید. زیرا در تمامی فعالیتهای اداره مالیاتی آدرس شرکت نقش مهمی دارد. چند سالیست که اداره امور مالیاتی شرکتها را ملزم کرده است، در جهت انجام امور مالیاتی، کد پستی معتبر ارایه دهند.

تغییر محل شرکت در اداره تامین اجتماعی

همانطور که در بالا اشاره شد پس از تغییر آدرس شرکت لازم است که نسخه از روزنامه رسمی تغییرات آن را به اداراتی که شرکت با آنها در ارتباط میباشد ارسال گردد. یکی از این ادارات تامین اجتماعی است. زیرا  جهت بازرسی به شرکت لازم است از آخرین تغییرات آدرس شرکت مطلع گردند. در صورتی که اطلاعی از تغییر محل نداشته باشد. و به محل قدیمی شرکت مراجعه کند ممکن است حتی کد کارگاهی شرکت را هم مسدود کند.

پیشنهاد میکنم به مقاله نحوه ثبت تغییرات شرکت ها مراجعه فرمایید.

تغییر آدرس شرکت در مجمع عمومی فوق العاده

همانطوری که در بالا گفته شد تغییر مکان در بعضی از انواع شرکت ها از اختیارات مجمع عمومی می باشد. که در این صورت لازم است مجمع عمومی فوق العاده با دستور تغییر آدرس شرکت انجام گردد. در این نوع مجمع علاوه بر صورتجلسه مربوطه، لازم است که فرم حاضرین در جلسه که اعضای حاضر در جلسه آن را امضا نمایند. و لیست آخرین سهام داران شرکت با امضای آنها پیوست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده کنند.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

نام شرکت …………………. به شماره ثبت …….. و سرمایه ثبتی …………….. ریال
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……… شناسه ملی ………………… در مورخ …………………. راس ساعت ……..
با حضور تمامی اعضا یا اکثریت اعضا در محل قانونی ثبت شده شرکت طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت افراد ذیل به عنوان هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند.
خانم/ آقا ………………. به سمت جلسه
خانم/ آقا……..…………. به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقا……..…………. به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقا……..…………. به سمت منشی جلسه
دستور جلسه در ارتباط با محل آدرس شرکت بعد گرفت و در نتیجه شرکت از محل …………………………… کد پستی ……………. به آدرس ………………….. با کد پستی ………………. تغییر یافت. پس ماده …… اساسنامه مصوب شرکت به شرح فوق تغییر و اصلاح گردید.
مجمع به خانم/ آقا ………………. احدی از شرکا وکالت داده می شود تا زمان مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به تایید صورتجلسه و امضای آن اقدام نماید.
جلسه فوق راس ساعت ……. یافت.
امضای اعضای هیئت مدیره:
خانم/ آقا ……………… به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم/ آقا ……………… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم/ آقا ……………… به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع:

افزایش سرمایه شرکت چیست؟
ادامه مطلب

خانم/ آقا ………………. به سمت جلسه محل امضا
خانم/ آقا……..…………. به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقا……..…………. به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقا……..…………. به سمت منشی جلسه

مراحل تغییر آدرس شرکت ها

 • لازم است جهت تغییر محل شرکت، یک کد پستی معتبر از مکان جدید تهیه گردد.
 •  اطلاع از نوع صورتجلسه مورد نیاز
 • تنظیم صورتجلسه تغییر محل با حضور کلیه و یا اکثریت اعضای شرکت
 • ثبت صورتجلسه در سامانه ثبت شرکتها (https://irsherkat.ssaa.ir)
 • اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح ( چنانچه موضوع فعالیت شرکت شما موضوعات دارای مجوز باشد).
 • ارسال صورتجلسه امضا و مهر شده از طریقه اداره پست محل
 • تایید یا رد صورتجلسه توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان
 • دریافت پیش نویس آگهی تغییر شرکت از سامانه مربوطه
 • نماینده شرکت که در صورتجلسه ارسالی انتخاب شده، جهت اخذ مجوز روزنامه رسمی، به اداره ثبت اسناد ارایه نماید. همچنین لازم است که حق ثبت به میزان ۵ هزار تومان پرداخت گردد.
 • انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور

پروسه تغییر آدرس شرکت، از زمان تنظیم صورتجلسه تا تایید آن ۵ الی ۱۰ روز زمان بر می باشد.

انتقال مکان در انواع شرکت ها

با توجه به اینکه تغییر آدرس هر شرکتی دارای تشریفات قانونی متفاوتی می باشد. لذا لازم است که به تفکیک، در مقالات دیگر به آن بپردازیم. که این مقالات به شرح ذیل می باشند.
تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص
تغییر آدرس در با مسئولیت محدود
تغییر آدرس در شرکت های تعاونی
تغییر آدرس در موسسات حقوقی و غیرتجاری
با مراجعه به لینک های فوق، می‌توانید به صورت مفصل نسبت به تغییر آدرس شرکت ها اطلاعات کاملی کسب نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت

با توجه به اینکه در قسمت مراحل تغییر محل شرکت گفته شد. شرح کاملی از مراحل و مدارک مورد نیاز برای تغییر محل شرکت داده شد.

ولی بصورت مختصر مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشند:

1- لیست کامل اعضای حاضر در جلسه به همراه مشخصات آنان و امضای تمامی حاضرین در جلسه.

2- لیست سهامداران شرکت و امضای آنان

3- صورتجلسه تنظیمی (مجمع عمومی فوق العاده و یا صورتجلسه هیات مدیره) طبق اساسنامه مصوب ماده 4 اساسنامه .

4- رسید پذیرش اینترنتی ( پرینت شده از سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری)

5- آگهی دعوت سهامداران در صورتیکه تمامی اعضای شرکت در جلسه حاضر نباشند.

هزینه ثبت تغییر آدرس شرکت چقدر است؟

در صورتی که مراحل تغییر محل شرکت خود به تیم تک نیک ثبت دهید. کارشناس ما صورتجلسه لازم را تنظیم می نماید. و اینکه برج صحرا سامانه ثبت شرکتها به ثبت میرساند. پس از ارسال صورتجلسه از طریق واتساپ و یا ایمیل شما سکه از این صورتجلسه پرینت نمایید. و صورتجلسه اصلی و مدارک پیوستی توسط اعضای سهامداران امضا نموده و پس از مهر آن ، لازم است که نسخه از آن در بایگانی شرکت و نسخه دیگر را به اداره پست جهت ارسال به ثبت اداره ثبت شرکت های استان اقدام نمایید.

هزینه‌هایی که لازم است از اول شروع ثبت صورتجلسه تا مرحله انجام روزنامه به شرح ذیل است.
۱- هزینه ثبت صورتجلسه کارشناس ما به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان
۲- هزینه ارسال صورتجلسات از طریق واحد پستی به مبلغ ۴۰ هزار تومان
۳- پرداخت هزینه ثبت به مبلغ حدوداً ۵ هزار تومان
۴- پرداخت هزینه روزنامه رسمی به مبلغ حدوداً ۲۲۰ هزار تومان
در صورتی که کلیه مراحل فوق از جمله ثبت و تنظیم صورتجلسه توسط شما صورت بگیرد هزینه مورد اول رو از کل هزینه ها کسر نمایید.

آگهی تغییر آدرس شرکت

همانطوری که گفته شد برای تغییر محل  باید صورتجلسه تنظیم نمایید. هر شرکتی باید طبق اساسنامه جهت انجام صورتجلسه اقدام نمایند.
جهت تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهامداران شرکت تصمیم گرفته شده را قالب یک صورتجلسه مکتوب صورت گیرد در این صورت شرکت سهامی خاص باید جلسه عمومی فوق العاده و یا جلسه هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت انجام داده و شرکت با مسئولیت محدود هم لازم است که صورتجلسه فوق العاده جهت تغییر آدرس شرکت انجام نماید.
طبق قوانین صورتجلسه فوق العاده در صورتی که کلیه اعضا در این جلسه آذر شوند دیگر نیازی به تشریفات دعوت راه نخواهند داشت. در صورتی که اکثریت اعضا این صورتجلسه انجام شود لازم است که آگهی دعوت همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود.
پس از تنظیم در جلسه تمامی اعضای حاضر در جلسه همچنین هیئت رئیسه مجمع ذیل این صورتجلسه امضا کنند.

تغییر کد پستی شرکت

اصطلاح تغییر کد پستی شرکت، همان تغییر آدرس شرکت می باشد. جهت تغییر کد پستی شرکت به هر دلیلی که باشد، لازم است که تمامی ثبت صورتجلسه تا مرحله انجام روزنامه رسمی انجام دهید.
از جمله مواردی که لازم است که کد پستی شرکت تغییر گردد، اینست که آن کد پستی در سامانه اداره پست درج نشده باشد. و در نتیجه این کد پستی شرکت هنگام انجام پلمپ دفاتر و یا در سامانه تامین اجتماعی ایراد سامانه ای خواهد گرفت. اداره مالیات هم جهت انجام اظهارنامه مالیاتی بدلیل اینکه سامانه ای می باشد. اجازه تکمیل مراحل سامانه رو نخواهد داد. و در نتیجه لازم است که صورتجلسه مربوطه را انجام دهید. و حتما هم روزنامه رسمی آن صورتجلسه را آگهی نمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب
آدرس شرکت سهامی خاص 850x500 - تغییر آدرس شرکت
تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص نیاز است قبل از اینکه صورتجلسه ای را تنظیم نمایید به اساسنامه شرکت مراجعه نموده و ماده مربوطه تغییر آدرس شرکت را مطالعه کنید. زیرا در بعضی از اساسنامه های شرکت های سهامی خاص تغییر محل شرکت از اختیارات هیات مدیره می باشد. و در بعضی دیگر اساسنامه های این نوع شرکت، تغییر محل از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
در صورتی که نیاز به عمومی فوق‌العاده باشد علاوه بر تنظیم صورتجلسه، لازم است که لیست آخرین داران شرکت را پیوست صورتجلسه کرد.
در صورتی که از اختیارات مدیر باشد دیگر نیازی به لیست سهامداران و لیست حاضرین در جلسه نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله تغییر آدرس شرکت سهامی خاص مراجعه فرمایید.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود این نوع انتقال مکان از اختیارات مجمع عمومی می باشد. لذا لازم است که مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه تغییر آدرس شرکت انجام گیرد.
تفاوتی که شرکت با مسئولیت محدود در تغییر آدرس با خاص دارد این است که دیگر نیازی به ارائه سهامداران نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود مراجعه فرمایید.

دلایل تغییر محل شرکت ها

مواردی که باعث تغییر آدرس شرکت می باشد به شرح ذیل می باشد:
۱- کم بودن فضای دفتر و یا کارگاه شرکت
۲- اجاره‌ای بودن دفتر و یا کارگاه شرکت
۳- تغییر محل فعالیت به دلیل جستجوی بازار کار

تغییر محل شرکت با دستور ادارات مربوطه

به دلیل غیر معتبر بودن کد پستی آدرس شرکت که در ماده ۳ اساسنامه می باشد. لازم است که صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت برسانید.
لازم به توضیح است شرکت هایی که در قبل از سال ۱۳۹۳ به ثبت رسیده اند با توجه به اینکه کدپستی آنها معتبر می باشد لذا ارائه به ادارات مربوطه از جمله اداره امور مالیاتی، تامین اجتماعی، پلمپ دفاتر و غیره نیاز است که آن شرکت صورتجلسه ای جهت تغییر کد پستی اقدام نمایند.
۵- نقل و مکان شرکت شهری به شهر دیگر به این مورد دستور جلسه باید تغییر آدرس شرکت شهر دیگر باشد. این مورد دارای تشریفات خاص خود را دارد.

ایجاد شعبه و شعبات شرکت

قانون تجارت این اختیار را به شرکتها داده است که از ایجاد شعبه و یا شعبات برای شرکت اقدام نمایند.
شرکت ها در هنگام تاسیس می‌توانند مشخص کردن آدرس شعبه برای شرکت مادر اقدام نمایند.

در صورتی که شرکتی نسبت به ایجاد شعبه تاسیس شرکت اقدام نکرده باشد نسبت به ایجاد شعبه علت اصلی یک مجمع عمومی و فوق العاده راتنظیم و پس از تایید از جانب اداره ثبت شرکت ها نسبت به روزنامه رسمی اقدام نمایند.
ایجاد شعبه برای شرکت ها شرایط و ضوابطی دارد پست در مقاله ای جداگانه بهبهان پرداخت شود لذا توصیه می شود نسبت به کسب اطلاعات بیشتر مقاله ایجاد شعبه و یا شعبات شرکت ها مراجعه فرمایید.

آخرین اعلامی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، فاقد کدپستی معتبر بوده

جدیدا شرکت هایی که چندین سال از تاییدیه کد پستی آن ها میگذرد. در صورتیکه بخواهند تغییراتی در شرکت خود را در سامانه ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. این پیغام ارسال خواهد شد. که لازم است قبل از ثبت هرنوع تغییری در شرکت، اول باید آدرس شرکت خود را بروز یا تغییر دهند. که لازمه آن اینست که صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را تنظیم و در سامانه ثبت کنند.

پیغام سامانه ثبت شرکت ها در خصوص شرکت فاقد کدپستی معتبر می باشد.

آخرین اعلامی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، فاقد کدپستی معتبر بوده و می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه همراه در جهت اعلام رسمی آدرس دقیق با کدپستی معتبر از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها، به آدرس http://irsherkat. ssaa.ir اقدام کرد. بدیهی است همیشه در انجام امور پلمب به دلیل ایراد فوق و عدم بروز اطلاعات حقوقی مسئولیتی را متوجه اداره ثبت شرکتها نمی کند.

تغییر آدرس شرکت تهران به سایر شهرستان ها

با توجه به اینکه کلیه شرکتها از قانون تجارت و اساسنامه مصوب پیروی می کنند. لذا کلیه مراحل و مدارک مورد نیاز و قوانین تغییر محل آن از تهران به سایر شهرستان ها بر اساس نوع ثبت شده در تهران می باشند.
یعنی در صورتی که شرکت سهامی خاص در تهران ثبت شده باید بر اساس اساسنامه مصوب شرکت که همان صورتجلسه هیئت مدیره با دستور تغییر آدرس شرکت از یک واحد به واحد ثبتی دیگر
اقدام نمود.
لذا تغییر آدرس شرکت از تهران به سایر شهرستانها قانون خاصی نسبت به شهرستانهای دیگر را ندارد. و اینکه تمامی مراحل تغییر آدرس طبق قانون سایر شهرستان ها می باشد.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

6 دیدگاه. Leave new

 • محمدتقی سراج
  29 اردیبهشت 1403 2:08 ب.ظ

  عرض ادب و احترام
  من یک شرکت مسئولیت محدود دارم میخوام از اصفهان به تهران منتقلش کنم ولی متاسفانه این پیغام رو میده (واحد ثبتی مقصد نا معتبر است) لطفا راهنمایی کنید علتش چیه ؟ و من باید چیکارکنم متشکرم

  پاسخ
  • باسلام و احترام
   لازمه که شناسه ملی شرکت رو برامون بفرستید تا براتون استعلامی بگیریم. به این شماره پیام کنید. 09189414281 کارشناس حسن تیربخش. در خدمتیم.

   پاسخ
 • سلام
  وقت شما بخیر
  در صورتی که شرکت غیر فعال و آدرسی هم برای فعالیت نداشته باشه چیکار باید کرد؟
  من هم همین (خطای آخرین آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، فاقد کدپستی معتبر بوده) از سامانه اداره ثبت شرکت ها میگیرم
  ممنونم

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   این اخطار نشانه اینه که لازمه صورتجلسه تغییر یا بروزرسانی آدرس شرکت را به ثبت برسانید. و بعد از آن لازمه که بروزرسانی شرکت را هم انجام بدین. جهت مشاوره رایگان، کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات و انجام امورات ثبتی شما هستند. موفق باشید.

   پاسخ
 • سلام
  وقتی از سایت برای پلمپ دفاتر اقدام میکنم این خطا رو نشون میده
  (آخرین آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، فاقد کدپستی معتبر بوده و متقاضی می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه متناسب در جهت اعلام رسمی آدرس دقیق همراه با کدپستی معتبر از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها ، به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir اقدام نماید . بدیهی است هرگونه تاخیر در انجام امور پلمب به دلیل ایراد فوق و عدم بروز رسانی اطلاعات شخصیت حقوقی مسئولیتی را متوجه اداره ثبت شرکتها نخواهد کرد)
  در صورتی که شرکت تازه تاسیس هست و هیچ تغییری ایجاد نشده

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   آقا مهرداد عزیز، این پیغام در صورتی براتون میاد که تاریخ تاسیس شرکت قبل سال 1398 باشه. ولی در هر صورت با این پیغام لازمه که صورتجلسه تغییر یا بروزرسانی آدرس شرکت، براتون تنظیم بشه و ثبت نهایی بشه، که برای ثبت آدرس حدود 10 روزی زمان می بره، لازمه سریعا اقدام کنید. تا قبل از پایان سال بتونید پلمپ دفاتر رو انجام بدین. در صورتیکه نیاز به مشاوره بیشتر دارید. و یا بخواهید شرکتتون رو بررسی کنیم. شناسه ملی شرکتتون رو به شماره تیم ما ارسال فرمایید. تا بررسی کنیم. موفق باشید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - تغییر آدرس شرکت