وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص

وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص

مدیر عامل یا مدیرعامل شخصی است که در یک سازمان توسط هیئت مدیره و سهامداران برای تنظیم و کنترل شرایط با تعیین حق الزحمه برای مدت معین فعالیت می کند. یکی از مهمترین وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص، چشم انداز استراتژیک است. علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مدیرعامل در هر شرکت، برنامه ریزی، اجرا و یکپارچه سازی جهت گیری های استراتژیک سازمان است.

وظایف مدیر عامل

اعمال و وظایف مدیر عامل شرکت نمی تواند مغایر با قوانین شرکت باشد. بر اساس ماده 124 قانون تجارت، وظایف مدیرعامل به شرح زیر است: «هیأت مدیره موظف است شخص حقیقی با عنوان شغلی مدیر عامل را انتخاب و حدود اختیارات و حقوق مدیرعامل را در سال جاری تعیین کند. مطابق مقررات ماده 124 قانون تجارت. حقوق تجارت.”

به طور کلی وظایف و مسئولیت های یک مدیر عامل به نوع محصول، اهداف و استراتژی های شرکت و اندازه و توسعه سازمان بستگی دارد. در شرکت های کوچکتر، وظایف مدیر عامل اندکی بیشتر است. همچنین ممکن است در این شرکت ها مدیر عامل به جای مدیر منابع انسانی کارهایی مانند استخدام انجام دهد. این در حالی است که در شرکت های بزرگتر، مدیر عامل استراتژی ها و برنامه هایی را برای اهداف شرکت تعیین می کند.پ

شرایط انتخاب مدیرعامل شرکت

از جمله شرایط انتخاب مدیر عامل شرکت سهامی خاص، موارد زیر الزامی است:
1- نامزدهای مدیریت شرکت سهامی از افراد مذکور در ماده (111) طرح قانون تجارت یعنی:
1- زندانی وجود ندارد و اعلام ورشکستگی کرده است.
2- جايز نيست در مدت محروميت به موجب حكم قطعي به سبب ارتكاب جرم يا يكي از جنايات زير از حقوق اجتماعي كلا يا جزئي محروم شود.
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که قانون آن را خیانت در امانت یا کلاهبرداری می داند، اختلاس، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
2- در عین حال نمی تواند مدیریت بیش از یک شرکت را بر عهده بگیرد.
3- در صورتی که مدیر عامل منتخب توسط هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شده باشد و بخواهد رییس هیات مدیره نیز باشد موضوع باید در مجمع عمومی عادی مطرح شود. .
در صورتی که سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی به این موضوع رای مثبت دهند، این مدیر عامل رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
در نتیجه مدیرعاملی که از خارج از هیات مدیره انتخاب شده است نمی تواند همزمان کاندیدای ریاست هیات مدیره باشد. زیرا به موجب ماده 119 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 رئیس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب می شود.

جلوگیری از کاندیداتوری افراد برای مدیریت اجرایی

همچنین افرادی که طبق ماده 111 نمی توانند به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند. از انتخاب به سمت مدیر کل مستثنی هستند. همچنین هیچ فردی نمی تواند همزمان مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که به موجب مفاد این ماده انتخاب شده است. در نزد سهامداران و اشخاص ثالث نافذ بوده و از وظایف مدیر عامل شامل ظرفیت وی است. (ماده 126)
ماده 127 هر کس بر خلاف ماده 126 به سمت دستگاه اجرائی انتخاب شود. یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور باشد، دادگاه شهر بنا به درخواست هر ذی‌نفع رای به عزل وی صادر می‌کند. و این رأی صادر می‌شود.
نام و مشخصات و حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی اعلام شود.

حق نمایندگی و امضای مدیرعامل

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده آن محسوب می شود. حق امضا دارد. اوراق و نامه‌های عادی شرکت معمولاً به امضای مدیرعامل می‌رسد، اما کلیه چک‌ها، قراردادها، اسناد و اوراقی که موجب تعهدات شرکت می‌شود، توسط مدیرعامل و مالک یا دارندگان سایر امضاهای مجاز (معمولاً یکی از اعضای هیئت مدیره) امضا می‌شود. ).

برکناری مدیرعامل با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره

همانطور که انتصاب مدیرعامل بر عهده هیئت مدیره شرکت است، عزل وی نیز قبل از پایان مهلت مقرر توسط هیئت مدیره قابل انجام است. هیات مدیره پس از برگزاری جلسه اعضای هیات مدیره، خروجی آن تنظیم صورتجلسه هیات مدیره هست که ضمن برکناری مدیرعامل در ذیل صورتجلسه تاییدیه هیات مدیره مبنی بر اخراج مدیرعامل امضا می نمایند. و باید در مرجع ثبت شرکت ها ثبت و و در نهایت روزنامه گردد.

وضعیت مدیر عامل شرکت سهامی خاص

به طور خلاصه مدیرعامل شرکت سهامی خاص نماینده رسمی شرکت است. مدیرعامل حق امضای قرارداد و ایجاد تعهد برای شرکت را دارد.  همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از هیئت مدیره و سهامداران در بسیاری از موارد دارای اختیار می باشد.

سوء استفاده از مدیر عامل

مدیرعامل می تواند بنا به اختیاراتی که دارد فعالیت هایی را انجام دهد. که به تصویب هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت نرسیده باشد. در این صورت تعهدات و فعالیت هایی که مدیرعامل در مقابل دیگران انجام می دهد معتبر است. ولی مسئولیت پاسخگویی به سهامداران و جبران خسارات احتمالی وارده به شرکت به عهده مدیرعامل و هیئت مدیره خواهد بود.

وظایف مدیر عامل تعاونی مسکن
ادامه مطلب

علاوه بر موارد فوق، انجام برخی فعالیت ها و سوء استفاده از اختیارات مدیر عامل ممکن است عواقب کیفری داشته باشد. مثلاً اگر مدیرعامل با لطمه زدن به شهرت شرکت، فعالیت های اقتصادی غیرقانونی انجام دهد. یا مانع فعالیت بازرس شرکت شود.

تغییر اختیارات و مسئولیت های مدیرعامل

هیئت مدیره می تواند برخی از مسئولیت ها و اختیارات و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص را محدود یا گسترش دهد. این موارد باید در صورتجلسات نوشته و درج شود. تا دیگران آن را شناسایی کنند. این محدودیت باید طبق اساسنامه مصوب شرکت صورت گیرد.

معاون مدیر عامل یا معاون اجرایی

ممکن است هیئت مدیره برخی از مسئولیت ها و اختیارات و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص را به شخص دیگری به عنوان معاون اجرایی واگذار کند. شرح این عناصر نیز ضروری است تا به وضوح شناسایی و ثبت شوند. حدود و اختیارات معاون مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می گردد. و باید در صورتجلسه هیات مدیره قید گردد.

مدت تصدی مدیرعامل

با توجه به اینکه مدیرعامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود. مدت مدیریت هیات مدیره دو سال می باشد، مدت فعالیت مدیرعامل حداکثر دو سال می باشد. البته محدودیتی برای تمدید دوره مدیران و مدیرعامل وجود ندارد.

وظایف مدیر عامل

1- مدیریت عملیات شرکت
2- حضور در جلسه هیئت مدیره
3- نظارت بر دفاتر مجموعه حقوقی
4- نگهداری از اموال شرکت
5- با سایر مدیران و اعضای هیئت مدیره همکاری کنید.
6- برآورد هزینه ها، پرورش و حفظ سرمایه شرکت
7- تقسیم سود شرکت در پایان هر سال بین شرکا.

مسئولیتهای مدیرعامل در شرکت های سهامی

به طور کلی وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:
الف- مسئولیتهای مندرج در اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت.
ب – وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص در قانون تجارت و سایر قوانین کشور و قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده مدیر کل شرکتهای سهامی تعیین شده است.

این مجموعه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت های پیش روی مدیرعامل است. نه اساسنامه شرکت و نه مصوبات مجمع عمومی آن نمی تواند آن ها را کاهش دهد. در ماده 142 (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) همین طبقه بندی از وظایف مدیرعامل به شرح زیر آمده است:
اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت حسب مورد در مقابل شرکت و سایرین مسئولیت فردی یا تضامنی دارند. دادگاه موضوع را تعیین می کند. حدود مسئولیت هر شخص در قبال خسارت.
* منظور از مدیران در این ماده و سایر مواد قانون تجارت اعضای هیأت مدیره است.
گذشته از طبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیر عامل را می توان از جنبه دیگری و از نظر ماهیت تخلف طبقه بندی کرد:

الف- مسئولیت قانونی
ب_ مسئولیت کیفری

الف- مسئولیت های قانونی:

مسئولیت قانونی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً مربوط به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث یا سهامداران شرکت در اثر سوء مدیریت مدیر عامل می باشد. ماده 142 مذكور به مسئوليت قانوني مديرعامل براي جبران خسارات وارده به اشخاص ذيربط اشاره دارد.
ماده 143 اصلاحيه قانون تجارت جنبه ديگري از مسئوليت قانوني مديرعامل را به شرح زير بيان مي دارد: در صورتي كه شركت ورشکست شود. يا پس از انحلال معلوم شود. که دارايي شرکت براي اداي ديون آن کفايت نمي کند، دادگاه صالح مي تواند از هر شخص درخواست کند.  ذینفع هر مدیر یا مدیر عاملی که ورشکستگی یا ناکافی بودن دارایی او به نحوی ناشی از تخلف وی بوده است، به صورت انفرادی یا مشترکاً مدیون پرداخت آن قسمت از بدهی است که از دارایی شرکت قابل پرداخت نیست.
در ماده فوق قاعده مهمی در خصوص مسئولیت قانونی مدیران خاطی ارائه شده است. اما در ایران به ندرت مورد استناد ذینفعان به ویژه سهامداران شرکت های ورشکسته قرار می گیرد. شاید دلیل اصلی این موضوع عدم اطلاع اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی باشد.
یکی دیگر از مسئولیت های حقوقی مدیرعامل (و همچنین اعضای هیأت مدیره) مربوط به خسارت وارده به شرکت از طریق اجازه معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت است.
طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت بدون کسب مجوز از هیأت مدیره نمی توانند مستقیماً یا از طریق شرکت هایی که در آنها سهامدار یا مدیر است تجارت کنند. برای حساب شرکت
طبق ماده 130 قانون، در صورت تخلف از ماده فوق و وارد آمدن خسارت به شرکت، مدیرعامل (و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را داده است تضامناً مسئول خواهد بود. جبران خسارت.

ب- مسئولیت کیفری:

گذشته از مسئولیت های قانونی ذکر شده مدیرعامل، در مواردی به منظور حفظ نظم عمومی در نظام بازرگانی کشور، مدیرعامل (و اعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مشمول مسئولیت کیفری و کیفری هستند. در نتیجه مجازات های سنگین
به عنوان مثال در ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیر توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حبس از یک تا سه سال پیش بینی شده است.
الف. تقسیم سود موهوم بین سهامداران بدون فهرست دارایی و ترازنامه یا بر اساس فهرست نادرست دارایی ها و ترازنامه.
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه نادرست به قصد کتمان وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت به نحوی که با منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به نفع شرکت یا مؤسسه دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن منفعت دارند در تضاد باشد.
د. استفاده مضر از اختیارات در تضاد با منافع شرکت برای دستیابی به منافع شخصی یا به نفع شرکت یا مؤسسه دیگری که در آن منافع مستقیم یا غیرمستقیم دارند.

شرایط دعوت مجمع از سوی مدیران شرکت
ادامه مطلب

بدهی مالیاتی مدیران شرکت

در مورد مسئولیت مدیران شرکت ها نسبت به مالیات، به طور کلی باید گفت که مدیران در صورت احراز شرایط مسئولیت تضامنی مالیاتی شرکت را دارند. یعنی مسئول پرداخت مالیات از اموال شخصی خود هستند. منظور مدیران صرفاً هیئت مدیره و مدیرعامل با شرایط زیر است و بنابراین مدیر داخلی و غیره مسئولیتی در قبال بدهی های مالیاتی شرکت ندارند.

مسئولیت مدیر عامل در قبال بدهی های شرکت

مسئولیت مدیر عامل و هیات مدیره در قبال ورشکستگی و بدهی های شرکت نظارت بر تصمیمات مربوط به آن و بازپرداخت بدهی ها و حصول اطمینان از حمایت از رشد شرکت و قابل مدیریت در محدوده توان مالی آنها است. مدیرعامل همچنین با تیم های مالی همکاری می کند تا وضعیت مالی شرکت را در رابطه با بدهی های آن نظارت و گزارش دهد.

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت های خصوصی

مسئولیت مدنی و کیفری اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
رعایت قوانین و مقررات: مدیران موظفند در انجام وظایف خود کلیه قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند. دقت و امانت: مدیران باید در انجام وظایف خود از دقت و امانت لازم استفاده کنند. گزارش دهی به مجمع عمومی: آنها باید گزارش عملکرد خود را به طور منظم به مجمع عمومی ارائه کنند.

حقوق و مزایای مدیرعامل

وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص یکی از مهمترین مسئولیت های سازمانی این شرکت است. او به عنوان رهبر سازمان، مسئولیت هایی دارد که به طور مستقیم بر عملکرد و سودآوری شرکت تأثیر می گذارد. بنابراین، حقوق و مزایای یک مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص نقش مهمی در جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص و مجرب در سازمان دارد.

یکی از مهمترین حقوق مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص حقوق پایه است. حقوق پایه یک مدیر عامل به عنوان مبلغ ثابتی که به عنوان مدیر عامل دریافت می کند تعیین می شود. این حقوق ها معمولا بر اساس توانایی ها، تجربه و مدارک تحصیلی مدیر عامل تعیین می شود. همچنین، حقوق پایه ممکن است بر اساس اندازه و عملکرد شرکت متفاوت باشد.

علاوه بر حقوق پایه، مدیرعامل شرکت سهامی خاص می تواند از مزایای دیگری نیز برخوردار شود. یکی از این مزایا، پاداش عملکرد است. پاداش عملکرد بر اساس عملکرد و دستاوردهای مدیرعامل در دستیابی به اهداف سازمانی به مدیرعامل تعلق می گیرد. این پاداش معمولا به صورت مالی و بر اساس درصدی از سود شرکت تعیین می شود. این مزیت باعث می شود که مدیرعامل نهایت تلاش خود را برای رسیدن به اهداف سازمانی به کار گیرد و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش یابد.

وضعیت بدهی مدیران برای مالیات شرکت

1- مدیر شخصاً و تضامنی مسئول پرداخت مالیات شرکت و دارنده امضاء شرکت می باشد. بنابراین از بین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل فقط کسانی که صلاحیت دستور پرداخت دارند. دارای امضا هستند با شرکت مسئول پرداخت مالیات می باشند.

۲- مدیر امضاء شده در صورت تعیین مالیات در زمان خود مسئولیت پرداخت مالیات شرکت را به عهده دارد.

آیا مدیرعامل می تواند همزمان رئیس هیئت مدیره باشد؟

بر اساس ماده 124، در صورت موافقت سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی، می توان به طور همزمان یک نفر را به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب کرد.

آیا می توان بیش از یک نفر را برای سمت مدیرعامل انتخاب کرد؟

بر اساس ماده 124 قانون تجارت می توان بیش از یک نفر را برای سمت مدیرعاملی انتخاب کرد. البته این امر تا حدودی به سیاست های شرکت بستگی دارد اما هیچ الزام قانونی برای این امر وجود ندارد.

آیا می توان همزمان مدیرعامل دو شرکت بود؟

افراد ممکن است به عنوان اعضای عادی یا رئیس هیئت مدیره به طور همزمان فعالیت کنند، اما نمی توانند وظایف مدیرعامل را انجام دهند و این سمت را به طور همزمان در چند گروه بپذیرند.

چه کسی می تواند مدیرعامل را برکنار کند؟

از آنجایی که این هیئت مدیره است که در مورد انتخاب مدیرعامل تصمیم می گیرد، اعضای آن می توانند هر زمان که بخواهند این فرد را عزل کنند. این مورد با تنظیم و ثبت صورتجلسه هیات مدیره صورت می گیرد.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - وظایف مدیر عامل شرکت سهامی خاص