نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان و طیور

شرکت هایی که موضوع فعالیت خود را در هنگام تاسیس شرکت موضوع فعالیت کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان و طیور انتخاب می کنند. در موارد زیر اجازه فعالیت خواهند داشت:

کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف – طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحد های پرورش طیور و آبزیان – طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گل خانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و صیفی جات و میوه جات گلخانه ای – ایجاد حوضچه ها و استخر های پرورش آبزیان – فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده های کشاورزی و دامی و آبزیان – واردات تجهیزات – ماشین آلات و خوراک دام و طیور و آبزیان

 

موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی 850x500 - نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت های دام و طیور

موضوع فعالیت شرکتهای دام و طیور بهتر است. از نوع تعاونی باشد.

خرید دام و طیور و خرید نطفه از داخل و خارج کشور – فرآوری کلیه محصولات کشاورزی – بسته بندی کلیه فرآورده های غذایی و کشاورزی – بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی – گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی.

اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی – ایجاد شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی.

شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی و فضای سبز 

شرکت هایی که موضوع فعالیت خود را در هنگام تاسیس شرکت موضوع فعالیت  کشاورزی و فضای سبز انتخاب می کنند.  در موارد زیر اجازه فعالیت خواهند داشت:

کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی – طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحد های پرورش طیور – طراحی و نگهداری و انجام نگهداری فضای سبز و محوطه سازی – رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر – بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری – طراحی و محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای – ایجاد حوضچه ها و استخر های پرورش آبزیان –  فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده های کشاورزی و دامی و آبزیان – خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی – اخذ و اعطای نمایندگی – اخذ وام و اعتبارات بانکی – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

ویژگی های شرکت‌های تجاری
ادامه مطلب

موضوع فعالیت نباتات شرکت کشاورزی

جهت ثبت شرکت با موضوع کشاورزی مواردی مانند فرآوری نهاده های گیاهی، تولید انواع گیاهان و نباتات، ورود،ساخت ، تبدیل،بسته بندی،فرموله کردن،توزیع و صدور کلیه دفع آفات و بیماریهای نباتی،هرمونهای نباتی و علف کشها حشرات مفید، انگلها،شکارها،میکروارکانیم های مورد استفاده در منابع بیولوژیکی با آفات نباتی،فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمونهای نباتی ، وارد کردن بذر پیاز قلمه ، پیوند، ریشه، میوه ،نهال و تخم نباتات  قید شده باشد”،نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال) می باشند.

 

توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی و ایجاد دامداری و دامپروری و استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آنها ، شرکت برای نیل بهدفهای فوق در حدود امکانات از جمله به عملیات زیر مبادرت خواهد نمود .
الف – انجام هرگونه عملیات دامداری و دامپروری و پرورش طیور و آبزیان و زنبور عسل .
ب – ایجاد صنایع غذایی و هرگونه کارخانه و تأسیسات وابسته به کشاورزی و سایر عملیات مذکور در بند الف همچنین ایجاد کارگاههای مربوط به تهیه و تولید صنایع دستی و سنتی .
پ – تهیه و تولید علوفه برای دامداران و دامپروری .

 

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری و طیور

یک شرکت هنگام سازماندهی موضوع کشاورزی، دامداری و دامداری موضوع کار خود را انتخاب می کند. آنها مجاز به کار در شرایط زیر هستند:
کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت محصولات علوفه ای و غلات برای دام، دام و طیور، توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد اولیه به مواد مصرفی – طراحی، ساخت و اجرای دام و طیور صنعتی می باشد. و واحدهای آبزی پروری – طراحی، محاسبه، اجرا، تجهیز و ساخت مجتمع های گلخانه ای برای کشت گل، گیاه، صیفی جات و میوه های گلخانه ای – ایجاد استخر و استخر پرورش آبزیان – فروش کلیه محصولات و محصولات باغی کشاورزی، دامداری و آبزی پروری – واردات تجهیزات – ماشین آلات و خوراک دام، طیور و آبزیان
محتوای فعالیت شرکت های دام و طیور.

موضوع شرکت های دام و طیور 

خرید دام و طیور داخلی و خارجی و خرید سمن – فرآوری کلیه محصولات کشاورزی – بسته بندی کلیه محصولات غذایی و کشاورزی – خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و بازرگانی اعم از واردات و صادرات – گشایش اعتبار و مشارکت در اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی
دریافت و نمایندگی شرکت های شناخته شده در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی
ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
وام های بانکی و وام های ارزی، نقدی از بانک های داخلی و خارجی.
شرکت در کلیه مناقصات، قراردادها و مزایده های دولتی و خصوصی، ملی و بین المللی.

موضوع شرکت کشاورزی و کار فضای سبز

شرکت هایی که در هنگام تاسیس، موضوع کشاورزی و فضای سبز موضوع فعالیت خود را انتخاب می کنند. در موارد زیر مجاز به کار خواهند بود:

ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
ادامه مطلب

کشاورزی شامل علوفه و غلات دام، دام و طیور، توسعه و بیابان زدایی مراتع سرسبز – طراحی، ساخت و ساخت کارخانه های صنعتی دام و طیور – طراحی، نگهداری و نگهداری مناطق سبز ساخت و ساز – رنگ آمیزی جاده بازسازی ساختمان های فرسوده و شهری بافت – طراحی، بودجه، ساخت، تجهیزات و ساخت گلخانه برای پرورش گل، گیاه، علف و میوه های گلخانه ای – استخر و استخر آبزی پروری – فروش کلیه محصولات باغی و محصولات کشاورزی و کشاورزی. دام و آبزیان – خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و واردات و صادرات – اخذ و نمایندگی – اخذ وام بانکی – شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی.
مشروط به فعالیت های کارخانه ای شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت های گیاهی و دفع آفات کشاورزی

ثبت شرکت کلیه آفات و بیماری های گیاهی، هورمون ها و گیاهان گیاهی، حشرات مفید در زمینه کشاورزی از قبیل فرآوری منابع گیاهی، تولیدات گیاهی و گیاهی، واردات، تولید، تبدیل، بسته بندی، فرآوری و صادرات. حشره «شکار، میکروب های مورد استفاده در منابع بیولوژیکی با آفات گیاهی، فروش سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی و هورمون های گیاهی، بذر پیاز، قلمه، گیاه، ریشه، میوه، گیاه و بذر» نیاز به مجوز دارد. جهاد از وزارت کشاورزی است.

فعالیت کشاورزی و دامداری 850x500 - نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
موضوع فعالیت کشاورزی و دامداری

موضوع فعالیت کشاورزی و دامداری

توسعه فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی، افزایش دام و دام، ایجاد مناطق صنعتی یا خدماتی و غیره. شرکت برای دستیابی به اهداف فوق اقدامات زیر را انجام خواهد داد که عبارتند از:
الف- انجام هرگونه عملیات دامداری و دامپروری و پرورش پرندگان و آبزیان و زنبورهای عسل.
ب- ایجاد کلیه کارخانجات و تأسیسات مربوط به صنایع غذایی و کشاورزی و سایر فعالیتهای مندرج در بند الف و همچنین ایجاد کارگاههای مربوط به ساخت و تولید صنایع دستی و صنایع دستی سنتی.
ج- تهیه و تولید علوفه دام و دام.

موضوع فعالیت عمومی کشاورزی

 • مدیریت و نظارت بر طرح های کشاورزی
 • توزیع نهاده های کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اجرای کلی پروژه های کشاورزی ( زراعی و باغی و امور دام )
 • اجرای پروژه های آب و خاک
 • آبیاری تحت فشار و سایر سیستم های آبیاری
 • سیل بند ها و سد ها و بندهای انحرافی و کانال های آبیاری
 • مساحی و تسطیح اراضی
 • اجرای پروژه واحدهای گلخانه ای
 • مدیریت حرفه بر گیاهان دارویی
 • مدیریت کار جی پی اس
 • اجرا و پیگیری امور کنترل و گواهی بذر
 • کنترل کیفی بذر غلات
 • انجام عملیات دامداری و دامپروری و پرورش طیور و آبزیان و زنبور عسل
 • ایجاد صنایع غذایی و هرگونه کارخانه و تاسیسات وابسته به کشاورزی و سایر عملیات
 • انجام کارایی صادرات و واردات محصولات کشاورزی ( کود و بذر و سم )
 • انجام کارایی سموم دفع آفات و بیماری های نباتی

مقاله موضوع فعالیت شرکت ها در راستای این مقاله می باشد. پیشنهاد میکنم آن را مطالعه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست