نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان و طیور

شرکت هایی که موضوع فعالیت خود را در هنگام تاسیس شرکت موضوع فعالیت کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان و طیور انتخاب می کنند. در موارد زیر اجازه فعالیت خواهند داشت:

کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف – طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحد های پرورش طیور و آبزیان – طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گل خانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و صیفی جات و میوه جات گلخانه ای – ایجاد حوضچه ها و استخر های پرورش آبزیان – فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده های کشاورزی و دامی و آبزیان – واردات تجهیزات – ماشین آلات و خوراک دام و طیور و آبزیان

 

موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی 850x500 - نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت های دام و طیور

موضوع فعالیت شرکتهای دام و طیور بهتر است. از نوع تعاونی باشد.

خرید دام و طیور و خرید نطفه از داخل و خارج کشور – فرآوری کلیه محصولات کشاورزی – بسته بندی کلیه فرآورده های غذایی و کشاورزی – بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی – گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی.

اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی – ایجاد شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی.

شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی و فضای سبز 

شرکت هایی که موضوع فعالیت خود را در هنگام تاسیس شرکت موضوع فعالیت  کشاورزی و فضای سبز انتخاب می کنند.  در موارد زیر اجازه فعالیت خواهند داشت:

کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی – طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحد های پرورش طیور – طراحی و نگهداری و انجام نگهداری فضای سبز و محوطه سازی – رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر – بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری – طراحی و محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای – ایجاد حوضچه ها و استخر های پرورش آبزیان –  فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده های کشاورزی و دامی و آبزیان – خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی – اخذ و اعطای نمایندگی – اخذ وام و اعتبارات بانکی – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

شرکت عملی چیست؟
ادامه مطلب

موضوع فعالیت نباتات شرکت کشاورزی

جهت ثبت شرکت با موضوع کشاورزی مواردی مانند فرآوری نهاده های گیاهی، تولید انواع گیاهان و نباتات، ورود،ساخت ، تبدیل،بسته بندی،فرموله کردن،توزیع و صدور کلیه دفع آفات و بیماریهای نباتی،هرمونهای نباتی و علف کشها حشرات مفید، انگلها،شکارها،میکروارکانیم های مورد استفاده در منابع بیولوژیکی با آفات نباتی،فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمونهای نباتی ، وارد کردن بذر پیاز قلمه ، پیوند، ریشه، میوه ،نهال و تخم نباتات  قید شده باشد”،نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال) می باشند.

 

توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی و ایجاد دامداری و دامپروری و استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آنها ، شرکت برای نیل بهدفهای فوق در حدود امکانات از جمله به عملیات زیر مبادرت خواهد نمود .
الف – انجام هرگونه عملیات دامداری و دامپروری و پرورش طیور و آبزیان و زنبور عسل .
ب – ایجاد صنایع غذایی و هرگونه کارخانه و تأسیسات وابسته به کشاورزی و سایر عملیات مذکور در بند الف همچنین ایجاد کارگاههای مربوط به تهیه و تولید صنایع دستی و سنتی .
پ – تهیه و تولید علوفه برای دامداران و دامپروری .

 

موضوع فعالیت شرکت کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری و طیور

یک شرکت هنگام سازماندهی موضوع کشاورزی، دامداری و دامداری موضوع کار خود را انتخاب می کند. آنها مجاز به کار در شرایط زیر هستند:
کشاورزی شامل احیای اراضی و کشت محصولات علوفه ای و غلات برای دام، دام و طیور، توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد اولیه به مواد مصرفی – طراحی، ساخت و اجرای دام و طیور صنعتی می باشد. و واحدهای آبزی پروری – طراحی، محاسبه، اجرا، تجهیز و ساخت مجتمع های گلخانه ای برای کشت گل، گیاه، صیفی جات و میوه های گلخانه ای – ایجاد استخر و استخر پرورش آبزیان – فروش کلیه محصولات و محصولات باغی کشاورزی، دامداری و آبزی پروری – واردات تجهیزات – ماشین آلات و خوراک دام، طیور و آبزیان
محتوای فعالیت شرکت های دام و طیور.

موضوع شرکت های دام و طیور 

خرید دام و طیور داخلی و خارجی و خرید سمن – فرآوری کلیه محصولات کشاورزی – بسته بندی کلیه محصولات غذایی و کشاورزی – خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و بازرگانی اعم از واردات و صادرات – گشایش اعتبار و مشارکت در اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی
دریافت و نمایندگی شرکت های شناخته شده در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی
ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
وام های بانکی و وام های ارزی، نقدی از بانک های داخلی و خارجی.
شرکت در کلیه مناقصات، قراردادها و مزایده های دولتی و خصوصی، ملی و بین المللی.

موضوع شرکت کشاورزی و کار فضای سبز

شرکت هایی که در هنگام تاسیس، موضوع کشاورزی و فضای سبز موضوع فعالیت خود را انتخاب می کنند. در موارد زیر مجاز به کار خواهند بود:

آموزش ثبت اینترنتی تغییرات شرکت
ادامه مطلب

کشاورزی شامل علوفه و غلات دام، دام و طیور، توسعه و بیابان زدایی مراتع سرسبز – طراحی، ساخت و ساخت کارخانه های صنعتی دام و طیور – طراحی، نگهداری و نگهداری مناطق سبز ساخت و ساز – رنگ آمیزی جاده بازسازی ساختمان های فرسوده و شهری بافت – طراحی، بودجه، ساخت، تجهیزات و ساخت گلخانه برای پرورش گل، گیاه، علف و میوه های گلخانه ای – استخر و استخر آبزی پروری – فروش کلیه محصولات باغی و محصولات کشاورزی و کشاورزی. دام و آبزیان – خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و واردات و صادرات – اخذ و نمایندگی – اخذ وام بانکی – شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی.
مشروط به فعالیت های کارخانه ای شرکت های کشاورزی

موضوع فعالیت شرکت های گیاهی و دفع آفات کشاورزی

ثبت شرکت کلیه آفات و بیماری های گیاهی، هورمون ها و گیاهان گیاهی، حشرات مفید در زمینه کشاورزی از قبیل فرآوری منابع گیاهی، تولیدات گیاهی و گیاهی، واردات، تولید، تبدیل، بسته بندی، فرآوری و صادرات. حشره «شکار، میکروب های مورد استفاده در منابع بیولوژیکی با آفات گیاهی، فروش سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی و هورمون های گیاهی، بذر پیاز، قلمه، گیاه، ریشه، میوه، گیاه و بذر» نیاز به مجوز دارد. جهاد از وزارت کشاورزی است.

فعالیت کشاورزی و دامداری 850x500 - نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
موضوع فعالیت کشاورزی و دامداری

موضوع فعالیت کشاورزی و دامداری

توسعه فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی، افزایش دام و دام، ایجاد مناطق صنعتی یا خدماتی و غیره. شرکت برای دستیابی به اهداف فوق اقدامات زیر را انجام خواهد داد که عبارتند از:
الف- انجام هرگونه عملیات دامداری و دامپروری و پرورش پرندگان و آبزیان و زنبورهای عسل.
ب- ایجاد کلیه کارخانجات و تأسیسات مربوط به صنایع غذایی و کشاورزی و سایر فعالیتهای مندرج در بند الف و همچنین ایجاد کارگاههای مربوط به ساخت و تولید صنایع دستی و صنایع دستی سنتی.
ج- تهیه و تولید علوفه دام و دام.

موضوع فعالیت عمومی کشاورزی

 • مدیریت و نظارت بر طرح های کشاورزی
 • توزیع نهاده های کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اجرای کلی پروژه های کشاورزی ( زراعی و باغی و امور دام )
 • اجرای پروژه های آب و خاک
 • آبیاری تحت فشار و سایر سیستم های آبیاری
 • سیل بند ها و سد ها و بندهای انحرافی و کانال های آبیاری
 • مساحی و تسطیح اراضی
 • اجرای پروژه واحدهای گلخانه ای
 • مدیریت حرفه بر گیاهان دارویی
 • مدیریت کار جی پی اس
 • اجرا و پیگیری امور کنترل و گواهی بذر
 • کنترل کیفی بذر غلات
 • انجام عملیات دامداری و دامپروری و پرورش طیور و آبزیان و زنبور عسل
 • ایجاد صنایع غذایی و هرگونه کارخانه و تاسیسات وابسته به کشاورزی و سایر عملیات
 • انجام کارایی صادرات و واردات محصولات کشاورزی ( کود و بذر و سم )
 • انجام کارایی سموم دفع آفات و بیماری های نباتی

مقاله موضوع فعالیت شرکت ها در راستای این مقاله می باشد. پیشنهاد میکنم آن را مطالعه کنید.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی