نکات مهم در ختم تصفیه شرکت

نکات مهم در ختم تصفیه شرکت

در حقوق فرانسه مدیر تصفیه باید سهامداران را برای تصمیم گیری در مورد حساب نهایی دعوت کند.  آنان ،باید در وقت مقتضی به او رسیدی مبنی بر دریافت اموال باقیمانده در شرکت بدهند.  به تصدی او در امر تصفیه پایان دهند. مجمع عمومی پایان تصفیه را اعلام میکند.  ( ( ماده 9- 237).از این تاریخ وظایف مدیر تصفیه خاتمه مییابد و خود شرکاء به تقسیم اموال می پردازند.

 

 

 

ختم تصفیه در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه قدری متفاوت است.

اینکه وظیفه مدیر تصفیه در مرحله تصفیه اموال ،شرکت که حاصل اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت است .پایان نمی یابد . بلکه تقسیم دارایی باقیمانده میان شرکاء نیز به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷، از وظایف او ست؛

دوم اینکه قانون گذار ختم تصفیه به وسیله شرکاء را در قالب مجمع عمومی پیش بینی نکرده است؛ اما چون مدیر تصفیه به وکالت از طرف شرکت عمل می کند، مانند هـر وکیل باید گزارشی در مورد اعمال زمان تصدی خود به شرکت – و در واقع به مجمع عمومی – بدهد.

با توجه به ماده ۲۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز می توان گفت مدیر تصفیه باید حساب نهایی عملکرد خود را به آخرین مجمع عمومی بدهد. اما، ختم تصفیه از چه زمانی تحقق می یابد؟

تعیین زمان دقیق ختم تصفيه

تعیین زمان دقیق ختم تصفيه اهمیت بسیاری دارد؛ چه بعضی از وظایف مدیر تصفیه از آن زمان آغاز میشود. به موجب ماده ۲۲۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند. تا به ثبت رسد و آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد. ماده ۲۲۸ لایحه مذکور نیز مقرر کرده است.

پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوه  را که باقیمانده است .در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع … کنند. دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه» محفوظ بماند (قسمت اول ماده ۲۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷) مهم تر آنکه شخصیت حقوقی شرکت با ختم تصفیه محو میشود.

اختیارات هیات مدیره در شرکت سهامی
ادامه مطلب

آیا منظور از ختم تصفیه زمانی است. که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن پرداخت گردیده و دارایی نقد شده است؟ یا اینکه منظور زمانی است که دارایی باقیمانده شرکت میان طلب کاران تقسیم شده است؟

به عبارت دیگر آیا ختم تصفیه همان ختم تقسیم است؟ به نظر ما اگرچه قانون گذار به صراحت زمان ختم تصفیه را معین نکرده است. با توجه به مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین القا کرده که ختم تصفیه زمانی است. که مطالبات شرکت وصول شده و، بدهی های که به طلب کارا نی  پرداخت گردیده  و دارایی نقد شده است.

نکات مهم در ختم تصفیه شرکت

چون مجمع عمومی در امور راجع به تصفیه صلاحیت تصمیم گیری دارد. چون همان طور که گفتیم، مدیر تصفیه باید گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه دهد (ماده ۲۱۷ لایحه قانونی 1347)،

امر تصفیه از زمانی خاتمه می یابد که مجمع عمومی حساب های مدیر تصفیه شرکت را تصویب کند. از این تاریخ مجمع. عمومی صاحبان سهام ختم کند ( مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ لایحه قانونی 1347)و از همین تاریخ امر تصفیه را اعلام می تقسیم دارایی شرکت آغاز میگردد. که در مبحث بعد درباره آن توضیح میدهیم.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - نکات مهم در ختم تصفیه شرکت