دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت

دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت

دعوت مجمع از سوی بازرسان

همان گونه که دیده شد، در همه مقرراتی که مدیران مکلف یا مخیر برای دعوت از مجامع عمومی می باشند. بازرسان به عنوان جایگزین و در یک مورد یعنی . به موازات مدیران از همان تکلیف و اختیار برخوردارند.

چنانچه مدیران از دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مطابق ماده ۹۱ سرباز زنند، در این صورت چنین تکلیفی بر بازرسان بار خواهد شد. در نتیجه تعهد بازرسان به دعوت مجمع سالیانه، تعهدی اولیه و مستقل نیست. بلکه به تبع وظیفه مدیر ایجاد می گردد. این در حالی است که بازرسان به حکم ماده ۹۲ میتوانند. مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند.

اگرچه همان گونه که گفته شد از ظاهر مقررات ماده ۹۲ اختیار برای دعوت کند برداشت می گردد. بازرسان مانند مدیران در جایی که مصالح شرکت ایجاب میکند. مکلف به دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت از طریق مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده می.باشند. مثلا چنانچه همه مدیران فوت یا مستعفی ،شوند. بازرسان باید برای انتخاب مدیران جدید مجمع را دعوت نمایند.

برگزاری مجمع توسط بازرسان با در خواست دارندگان یک پنجم سهام

همچنین در صورتی که طبق مادۀ ۹۵ مدیران ظرف ۲۰ روز مقرر به تکیلف خود به دعوت مجمع عمومی عادی حسب درخواست دارندگان دست کم یک پنجم سهام عمل نکنند. قانونگذار این تکلیف را بر دوش بازرسان نهاده است. چنانچه مدیران به هر دلیل درخواست سهامداران را در مهلت تعیین شده اجابت نکنند، بازرسان موظفند طی ده روز به اجابت درخواست چنین سهامدارانی مبادرت ورزند. در نتیجه در صورت خودداری از انجام وظیفۀ بالا و بروز ،زیان، مسئولیت خواهند داشت.

علاوه بر موارد گفته شده در بالا در تکلیف یا اختیار بازرسان به دعوت از مجامع عمومی بازرسان در شرایطی به عنوان جایگزین مدیران در دعوت از مجمع عمومی عادی اقدام می نمایند. همان گونه که دیده شد چنانچه یک یا چند عضو هیأت مدیره کناره گیری یا از دنیا بروند. یا شرایط خود را از دست بدهند. مدیر جانشین (علی البدل) نیز در اساسنامه پیش بینی نشده باشد.

دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت

در این صورت مدیران باقی مانده مکلف به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تعیین جایگزینی آن مدیران می باشند. حال اگر مدیران باقی مانده به وظیفه بالا عمل نکنند. در این صورت مطابق ماده ۱۱۳ این تکلیف بر دوش بازرسان قرار می گیرد. این ماده مقرر میدارد :

ثبت شرکت مختلط سهامی
ادامه مطلب

در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند. هر ذی نفع حق دارد. از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.»

در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ بالا ایراد اساسی که به چشم میخورد آن است که اگر مدیری باقی نماند. تا مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران جانشین دعوت کند، آیا باز هم بازرس شرکت مطابق مادۀ ۱۱۳ مکلف به دعوت از مجمع برای این منظور خواهد بود؟ با ملاحظه منطوق و مفهوم مواد بالا پاسخ منفی می باشد.

فراخوانی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده توسط بازرسان

با این نتیجه گیری، حال این پرسش پیش می آید. که با نبود هیچ مدیر باقیمانده و تکلیف نداشتن بازرس به دعوت مجمع عمومی راهکار حل مشکل و مرجع دعوت کننده از مجمع عمومی چگونه تعیین می گردد؟ به نظر می رسد برای رفع این نقیصه توسل به مفاد ماده ۹۲ و دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راه حل مناسب باشد. چرا که مطابق ماده قانونی یاد شده، بازرس شرکت اختیار دارد. در شرایطی مکلف است تا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده را فرا بخواند.

دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت