وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی

وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی

6 - وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی

 

وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی

وظایف مدیر عامل شرکت تعاونی: هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

انتخاب مدیرعامل برای مدت 3 سال، مانع از عزل وی در اثناء مدت مذکور نخواهد بود.

مدیرعامل چگونه انتخاب می گردد

مدیرعامل به عنوان مرکز اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و کارمندان شرکت عمل می‌کند. و توسط هیئت مدیره و سهامداران از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن انتخاب می‌شود. اگر از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. مدت مدیرعاملی او نباید از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر گردد. وظایف مدیرعامل از یک شرکت به شرکت دیگر ممکن است فرق داشته باشد. و بستگی به اندازه، فرهنگ و ساختار و مقدار وظایفیست که هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت به ایشان محول می کنند.  در شرکت‌های بزرگ، مدیرعامل معمولا با تصمیمات سطح بالا به‌عنوان کسی که مسئولیت جهت‌دهی کلی شرکت را بر عهده دارد، عمل می‌کند. و در شرکت‌های کوچکتر، مدیرعاملان اغلب در فعالیت‌های روزانه و جاری دخیل هستند.

 

چه مسئولیت هایی در تعاونی برعهده مدیرعامل است؟

مدیرعامل همیشه مدیر ارشد اجرایی در سازمان و مسئول موفقیت کلی سازمان است. و تصمیم نهایی را برای تحلیل و تدوین کسب‌وکار را می‌گیرد. درحالی‌که وظایف روزانه هر مدیر اجرایی متفاوت از دیگری است. مدیرعامل رهبری، راهنمایی، هدایت و ارزیابی کار سایر مدیران اجرایی، از جمله رئیس شرکت، معاونان رئیس و مدیران را بسته به ساختار سازمان برعهده دارد. مدیرعامل باید تضمین کند که رهبران سازمان و کارکنان، مسئول عواقب اقدامات خود چه از طریق پاداش عملکردشان و چه ازطریق اقدامات انضباطی هستند. و بدون مسئولیت و پاسخگوئی و مشارکت فعالانه مدیرعامل انتظار می رود. که وی موفق نخواهد بود. در مسیر موفقیت و سودآوری مطلوب شرکت گام بردارد.

 مدیرعامل در شرکت چه وظایفی دارد؟

وظایف شغلی مدیرعامل در یک شرکت یا سازمان بسته به نوع ماموریت سازمان، محصول، اهداف و سودآوری آن شرکت متفاوت است. به طور کلی، این وظایف عبارتند از: 

 • ایجاد، برقراری ارتباط و هماهنگی و اجرای چشم‌انداز شرکت، ماموریت و جهت‌دهی کلی به سازمان
 •  رهبری توسعه و پیاده سازی استراتژی‌های کلی شرکت
 •  درخواست مشاوره و راهنمایی از هیئت مدیره، در صورت درخواست
 • تحلیل محیط کسب‌وکار و تدوین و اجرای طرح‌های سازمان‌یافته که مسیر کسب وکار سازمان را هدایت می نماید.
 •  

دیگر وظایف مدیر عامل شرکت

 

 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • نظارت بر عملیات کلی شرکت با توجه به جهت تعیین شده در برنامه های استراتژیک
 • تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات کارمندان و ابلاغ به آن‌ها
 •  ارزیابی موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف آن
 • ایفای نقش نمایندگی شرکت در مسئولیت های اجتماعی و حرفه‌ای شرکت
 •  همکاری نزدیک با منابع انسانی در مورد نحوه استخدام، پرداخت حقوق و پرداخت سود
 •  همکاری با رئیس امور مالی برای تهیه بودجه سالانه، تجزیه و تحلیل کامل ریسک آن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و مشاوره در مورد ریسک‌ها
وظایف قانونی بازرس شرکت
ادامه مطلب

 

وظایف و اختیارات مدیر عامل در بخش اداری و پرسنلی

پیشنهاد سازمان اداری و مالی متناسب با موضوع فعالیت تعاونی به هیات مدیره.

اقدامات لازم در جهت حفظ و نگهداری وجوه نقد، تاسیسات و سایر دارایی های شرکت تعاونی .

اقدام در جهت حفظ و نگهداری مناسب اسناد، اوراق بهادار، مدارک، دفاتر قانونی، دفتر صورت جلسات مجامع و هیات مدیره، دفتر سهام و سوابق مکاتبات.

بررسی سوابق، مدارک و درخواست های وارده درخصوص پرداخت وجه و دادن مجوز صدور چک.

 

 وظایف و اختیارات مدیرعامل درخصوص دعوت هیات مدیره و ثبت تصمیمات آنها


* دعوت کتبی هیات مدیره جهت حضور در جلسه حداقل دو جلسه در ماه در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیات مدیره رسیده باشد.

* مدیرعامل می تواند علاوه بر دعوت هیات مدیره جهت شرکت در جلسات عادی در مواقع ضروری هیات مدیره را جهت حضور در جلسه فوق العاده دعوت کند. چنانچه دعوت برگزاری جلسه هیات مدیره توسط رئیس، نایب رئیس و یا اکثر اعضاء هیات مدیره صورت گرفته باشد. مدیر عامل همکاری لازم درخصوص برگزاری جلسه خواهد کرد.

* درج دستور جلسه در دعوتنامه همراه با توضیحات لازم و یا ارسال تصویر سوابق و مدارک مربوط به ضمیمه آن جهت ملاحظه هیات مدیره.

* ارسال نسخه ای از دعوتنامه تشکیل جلسات عادی و یا فوق العاده هیات مدیره همزمان برای بازرس/بازرسان شرکت تعاونی.

* تهیه دفتر ثبت صورت جلسات هیات مدیره که دارای شماره پیاپی بوده باشد. و حتی الامکان مطابق با نمونه تنظیمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

* گزارش عملیات و فعالیت انجام شده، برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی درجلسه هیات مدیره.

* پیگیری ثبت خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات هیات مدیره دردفتر ثبت صورت جلسات هیات مدیره توسط منشی هیات مدیره با قید تاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند. و یا غایب می باشند. و امضاء ذیل صورت جلسه توسط حاضرین.

* تهیه صورت اسامی اعضاء هیات مدیره که بر اساس دعوت به عمل آمده باشد. و جلسات شرکت نموده اند، اسامی غایبین، ساعات حضور و غیاب آنان به صورت ماهانه و ارائه جمع بندی سالانه آن به هیات مدیره.

 

 وظایف و اختیارات مدیرعامل در انجام فعالیت های اقتصادی

* انجام امور بازرگانی (خرید و فروش)، خدمات و سایر فعالیت اقتصادی با رعایت آیین نامه معاملات مصوب مجمع عمومی.
* تنظیم پیش نویس قراردادهای معاملاتی مورد نیاز در چارچوب مصوبات هیت مدیره.
* نظارت برحسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت تعاونی و اشخاص دیگر اعم از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی.
* امضاء قراردادها، اوراق، اسناد تعهدآور مالی تعاونی به اتفاق عضو یا اعضاء هیات مدیره که دارای امضاء مجاز می باشند.
* امضاء و ارسال مکاتبات عادی تعاونی همراه با مهر تعاونی.
*  طرح و پیگیری دعاوی حقوقی تعاونی در محاکم و مراجع قضایی و قانونی راساً یا توسط وکیل براساس مصوبه هیات مدیره.

 

مقررات مربوط به مدیر عامل شرکت تعاونی

 • مدیرعامل تعاونی نمی تواند در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی می شود. به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شود.

 • مدیرعامل نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات تعاونی که متضمن رقابت با تعاونی باشد. انجام دهد. چنانچه از این مقررات تخلف کند. و تخلف او موجب ضرر تعاونی گردد مسئول جبران خسارت آن خواهد بود. منظور از ضرر در این بند، اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت است.

 • مدیرعامل تعاونی حق ندارد هیچ گونه وام و یا اعتباری از تعاونی برای خود تحصیل نماید. و تعاونی نمی تواند دیون وی را تضمین یا تعهد کند.  این گونه عملیات به خودی خود باطل است.

طرز کار مجمع عمومی فوق العاده
ادامه مطلب

مسئولیت مدیرعامل شرکت

 • مدیرعامل شخصاً مسئول اعمالی است که در سمت مزبور انجام می دهد. و مسئولیت جبران هرگونه ضرر و زیانی که بر اثر سوء مدیریت و یا تخلف از انجام وظایف و تکالیف مقرره و یا قصور در انجام وظیفه مادی و معنوی اعم از اتلاف و تسبیب به تعاونی وارد گردد. به عهده وی می باشد.

 • چنانچه در جریان انجام امور تعاونی مدیرعامل تشخیص دهد. که مصوبه هیات مدیره، با مقررات قانونی، اساسنامه، آیین نامه های داخلی و یا مصوبات مجامع عمومی مغایر می باشد، مکلف است. قبل از اجرای مصوبه مغایرت آن را با مقررات، کتباً به هیات مدیره جهت طرح در جلسه و تجدیدنظر در آن اعلام دارد. عدم تجدیدنظر هیات مدیره و تاکید بر اجرای مصوبه، مسئولیت اقدام را کلاً متوجه هیات مدیره تعاونی خواهد نمود.

مقررات امضای چک توسط مدیر عامل

 •  هرگاه چک تعاونی که به امضا مدیرعامل رسیده است بی محل باشد. وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب یعنی تعاونی و دیگر افرادی که چک به امضاء آن ها نیز رسیده است. در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

کارایی و تخصص مدیر عامل

 • هیات مدیره موظف است متناسب با فعالیت تعاونی نسبت به انتخاب مدیرعامل که دارای کارایی، تخصص، تجربه و تحصیلات لازم باشد. اقدام نماید. حقوق و مزایای مدیرعامل به پیشنهاد هیات مدیره در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

 • مدیرعامل موظف است نسبت به ارائه تضمین مناسب براساس اعلام هیات مدیره اقدام نماید.

 • انجام سایر مصوبات هیات مدیره در حدود مقررات قانونی در اساسنامه مورد عمل و دستورالعمل ها، و آیین نامه های مصوب وزارت تعاون و مجامع عمومی تعاونی.

 

تخفیف ویژه

 

هرگونه سفارش ثبت شرکت یا ثبت تغییرات(مجامع) شرکت دارید. به کارشناس ما شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است. این سایت به مدت 2 ماه قیمت ثبت شرکت در سال 1400 را به 400 هزار و تعرفه ثبت تغییرات شرکت هر صورتجلسه به مبلغ 200 هزار تومان تخفیف داده است. و آماده هرگونه سفارش ثبتی شرکت شما را دارد. باتشکر

 
مراحل تشکیل تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

دستورالعمل تشکیل تعاونی

مراحل تاسیس تعاونی هیات موسس مجمع عمومی آگهی دعوت هیات مدیره مدیرعامل بازرسان اداره تعاون شهرستان

شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

ثبت سفارش تاسیس و تغییرات شرکتها
باما تماس بگیرید 09184220933
09921082079
جهت ثبت سفارش فرم فوق را تکمیل نمایید .
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی