اعضا شرکت سهامی خاص

اعضا شرکت سهامی خاص

اعضای یک شرکت چه کسانی هستند؟

شرکت سهامی خاص، حداقل از ۳ نفر عضو سهامدار و ۲ نفر بازرس تشکیل می گردد. که یکی از بازرسین، به عنوان بازرس اصلی و دیگری به سمت علی البدل است. اعضای هیات مدیره باید حداقل از 3 نفر تشکیل گردد. سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود.  اعضای هیئت مدیره هر کدام باید دارنده حداقل 1 سهم باشند.

اعضای هیئت مدیره چه کسانی هستند؟

۱. رئیس هیئت مدیره (President) …

۲. نائب رئیس هیات مدیره

۳. منشی یا عضو اصلی هیات مدیره

انتخاب مدیران در شرکت سهامی خاص

ورود و خروج اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی مطابق ضوابط قانون تجارت و اساسنامه هر شرکت انجام می شود. پس از انقضای مدت تصدی اعضای هیئت مدیره (0-2 سال)، استعفای یک یا همه اعضای هیئت مدیره صورت می گیرد: با تصمیم هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی اعضای جدید هیئت مدیره به صورت فوق العاده تعیین شدند. پس از طی مراحل مربوطه در روزنامه رسمی کشور اعلام خواهد شد. وظیفه هیئت مدیره یک شرکت اداره امور جاری آن شرکت است.

در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران ( اعضا شرکت سهامی خاص) تشکیل شود. ضوابط تشکیل مجمع رعایت شود، تصمیم گیری باید طبق اساسنامه شرکت و مفاد اصلاحیه قانون تجارت باشد.

پس از تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران، اصل روزنامه حاوی دعوتنامه به همراه صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود.
اسامی سهامداران حاضر در انجمن و تعداد سهام هر یک از آنها باید در فهرستی نوشته و به امضای آنها برسد. با تأیید رئیس انجمن به اداره پست تحویل شود.

نحوه انتخاب مدیران در یک شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب می شود. طبق قوانین مصوب، مدیران شرکت های سهامی را نمی توان از خارج از سهامداران انتخاب کرد. مدیران شرکت های سهامی را می توان کلا یا جزئی برکنار کرد.

مدیر شرکت کیست؟

مدیران اشخاص ذیصلاحی هستند که توسط مؤسسین شرکت برای مدت معینی انتخاب می شوند. اختیار اداره امور شرکت را دارند. قانون تجارت مقرر می دارد. که مدیریت شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده است. که از بین اعضا برای سمت مدیریت انتخاب می شوند.

در قوانین اشاره ای به هیأت مدیره تضامنی نشده است. شرکت های سهامی اما عملاً هیئت مدیره امور شرکت را اداره می کند. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد. ولی برای این موضوع تاکیدی نیست. شرکت‌های سهامی خاص چون تعداد سهامداران / اعضا شرکت سهامی خاص سه نفر است.

مسئولیت اعضای شرکت سهامی (سهامداران)

مسئولیت اعضای شرکت سهامی (سهامداران) بر عهده افراد خاصی است که در امور مختلف شرکت دخیل هستند.این افراد وظیفه دارند را بر عهده دارند که از جمله آنها می توانند به تنظیم ساختار، تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت، و همچنین تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران اشاره کنند.این اصول اساسی برای مدیریت صحیح و صحیح شرکت و حفظ همه اعضا و سهامداران است.

نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص نیز نقش مهمی در راهبری و اداره شرکت دارد.نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره به این صورت است که اولین مدیران توسط مجمع موسسین انتخاب می شوند.این انتخاب توسط مجمع موسس انجام می شود و با حضور حداقل نصف سرمایه شرکت می تواند باشد.در دوره های بعدی، اعضای هیئت مدیره مجدداً در دستور کار قرار می گیرند.این روند نه تنها قدرت آرای سهامداران خرد را تقویت می کند بلکه حفظ استمراریت و پیشرفت شرکت را نیز تضمین می کند.

اعضای هیئت مدیره نیز مهم هستند.هیئت مدیره به عنوان اداره کننده شرکت سهامی خاص بوده و تعداد اعضای آن قابل تبدیل است.این امر نشان از پذیرشی و تطبیق شرکت با شرایط فعلی و آینده دارد.

فرآیند تصویب سود سهامداران
ادامه مطلب

نقش اعضای هیئت مدیره در شرکت

اعضای هیئت مدیره نقش کلیدی در تصمیم گیری و اجرای راهبری شرکت دارند. آنها باید برای حفظ سهامداران و اعضای دیگر شرکت، به نحو احسن اقدام کنند. تصمیم بگیرند که باعث رشد و توسعه شرکت شود و درآمد عمومی را به سرمایه برسانند.

مسئولیت اعضای شرکت سهامی خاص

در نهایت، مسئولیت اعضای شرکت سهامی خاص (سهامداران) برای اداره و راهبری شرکت و حفظ همه اعضا بسیار حائز اهمیت است. تنظیم نظامنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره، و تغییر اعضای هیئت مدیره از مسائل اساسی است که توسط این اعضا بر روی مدیریت می شود.این اعضا باید بیشتر با دقت و اهتمام به انجام وظایف خود بپردازند تا شرکت به بهترین شکل ممکن اداره شود و همه موارد رعایت شود.از این رو، اعضای شرکت سهامی خاص در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار زیاد است.

شرایط مدیر عامل شرکت سهامی خاص

  • اگر مدیرعامل بخواهد عضو هیات مدیره باشد باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت مدیرعامل فقط باید از سهامداران خارج انتخاب و معرفی شود.
  • در صورتی که سهامداران از بین اعضای هیئت مدیره مدیرعامل را انتخاب کنند. مدت تصدی مدیرعامل با دوره او در هیئت مدیره برابر است.
  • در مورد فوق در صورت موافقت حداقل سه چهارم آرای حاضرین در جلسه، مدیرعامل می تواند همزمان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شود.
  • قانون به هیئت مدیره حق عزل مدیرعامل را به طور کلی داده است. این بدان معناست که هیئت مدیره می تواند هر زمان که بخواهد تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد.
  • مدیرعامل نماینده شرکت است ولی حدود اختیارات و وظایف وی توسط هیئت مدیره تعیین می شود.

مجمع عمومی عادی یا موسس در انتخاب هیات مدیره شرکت

در مجمع عمومی مؤسسان و مجمع عمومی عادی، معمولاً علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، در صورت فوت یا استعفا، چند نفر به عنوان اعضای جایگزین هیأت مدیره در نظر گرفته می شوند. یک یا چند نفر یا در صورت محرومیت از مدت زمان مقرر، در صورتی که تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حداقل قانونی باشد، به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیبی که توسط هیئت مدیره تعیین می شود، جایگزین می شوند.

مجمع عمومی در صورت غیبت موقت اعضای هیئت مدیره برای مدت کمتر از دو سال، اعضای ذخیره نیز در آیین نامه مشخص می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره ضرری ندارد.

حداقل سهام اعضای هیات مدیره

حداقل سهام اعضای هیات مدیره در شرکتها فرق میکند. مثلا برای شرکت با مسئولیت محدود میتواند عضو هیئت مدیره سهم الشرکه داشته باشد یا نداشته باشد. خارج از شرکا باشد و همچنین در شرکت سهامی خاص عضو حتما باید در شرکت3نحوه تقسیم سهام در شرکت سهامی خا سهمی داشته باشد.

بازرسان شرکتهای سهامی

اولین بازرسان در شرکت های سهامی خاص پس از ثبت شرکت سهامی توسط مجمع عمومی موسسین و طی صورتجلسه مجمع عمومی عادی به امضای کلیه سهامداران و بقیه بازرسان و نمایندگان آنها انتخاب می شوند. حذف هم کار انجمن است. تعداد بازرسان در شرکت های سهامی نباید از دو نفر کمتر باشد.

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل (براساس آئین نامه شرکت سهامی خاص) تا در صورت بروز مشکل، بازرس اصلی به طور موقت به وظایف خود عمل کند.

تبصره ـ در ماده 150 اصلاحی چنانچه شرکت سهامی چند بازرس داشته باشد همه آنها باید گزارش تهیه کنند ولی در صورت عدم توافق هر یک باید نظر خود را اعلام و موارد اختلاف را بیان کند.

آیا بارسان یک شرکت می تواند سهامدار باشد؟

آیا بازرس می تواند سهامدار باشد؟ برای پاسخ به این سوال می توان گفت که این امر در شرکت های سهامی خاص امکان پذیر است. بازرس یا بازرسان را می توان از بین سهامداران انتخاب کرد. اما در شرکت های سهامی عام بازرس باید از خارج از شرکت معرفی و انتخاب شود.

صلاحیت خاص مجامع عمومی
ادامه مطلب

شرایط انتخاب بازرسان

1- افرادی که سوء پیشینه کیفری دارند. و مرتکب جرائمی از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری، اقدام به وکالت، سرقت، اختلاس، اختلاس و تصرف غیرقانونی مال شده اند.
2- مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، بستگان سببی و بستگان آنها.
3- هر شخصی که یا همسرش از مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت حقوق دریافت می کند.
4- افرادی که همزمان در مؤسسات دولتی یا شهرداری کار می کنند یا نماینده مجلس هستند.
5- افرادی که ورشکستگی اعلام شده اند.
6- بر اساس ماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان پست بازرسی به شرح زیر است:

7- از شهرت خوبی برخوردار است
8- وی باید دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در یکی از گرایش های مرتبط با مسئولیت بازرسی باشد.
8- حداقل 5 سال وظایف بازرسی مربوطه را داشته باشد.
تبصره: انتخاب بازرسان از بین سهامداران در قانون تجارت منعی ندارد.

نحوه اخراج بازرسان شرکت

بازرسان شرکت های سهامی خاص با اکثریت آراء حاضران در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده از سمت خود برکنار می شوند. اما در همان مجمع باید جایگزین هایی برای آنها ارائه دهند.

حق الزحمه بازرسان شرکت

طبق ماده 155 لایحه قانونی 1347 حق الزحمه بازرسان شرکت به عهده مجمع عمومی عادی و متناسب با حجم کار حسابرس و البته درآمد شرکت می باشد. هزینه انتخاب بازرس شرکت متفاوت است

انتخاب بازرس شرکت های سهامی خاص

انتخاب بازرس شرکت های سهامی خاص امری بسیار حیاتی و حساس است که در جهت تضمین شفافیت، عدالت و عملکرد صحیح و اصولی شرکت های سهامی خاص تعیین شده است. این نوع انتخابات بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی خاص اجرا می شود. در صورت عدم رعایت این قوانین می تواند منجر به مشکلات و ابهامات در عملکرد شرکت شود.

وظایف بازرسان شرکت سهامی خاص

در این راستا، انتخاب بازرسان اصلی شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این بازرسان گزارش بررسی و ارزیابی صحت گزارش های مالی شرکت ها و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های مالی شرکت ها را بر عهده دارند. از این رو، انتخاب بازرسان باید به صورت دقیق و شفاف انجام شود تا امکان بروز هر گونه تقلب یا قوانین را از بین ببرد.

یکی از مهمترین موارد در انتخاب بازسران شرکت ها، اطمینان از استقلال و بی طرفی آنهاست. بازرسان بدون تاثیر و فشار خارجی برای انجام کارهای خود را انجام دهید.  به منظور افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در حوزه شرکت های مالی اعمال و نظارت کارآمدی داشته باشید. انتخاب بازرسان باید بر اساس عمومی تجربه، شناخت و نظر انجام شود تا بازرس بهترین انتخاب برای شرکت شود.

همچنین، انتخاب بازرس نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لازم است که شرکت ها برای حفظ پیوستگی و تداوم عملکرد مالی صحیح خود، بازرس جایگزین مناسب و کارآمد را انتخاب کنند تا در صورت نیاز به آسانی متوسل شوند و از بروز هر گونه تغییر و یاقت عملکرد بازرس اصلی جلوگیری کنند.

از جنبه های مهم انتخاب بازرسان شرکت، توجه به امکانات و امکانات آنها است.بازرس باید بر اساس دانش، تجربه و توانایی های لازم برای انجام وظایف خود انتخاب شود تا قادر به تجزیه و تحلیل دقیق و صحیح گزارش های مالی شرکت ها باشد و مشکلات و نقایص موجود را به صورت صحیح شناسایی و رفع کند.

در نهایت، انتخاب بازرسان شرکت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آنها باید با دقت و دقت بالا انجام شود. تا تضمین کننده شفافیت، عدالت و قطعیت در عملکرد شرکت ها باشد.نیاز به برنامه ریزی دقیق و انتخاب صحیح بازرسان حیاتی است و بسیار مهم است.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - اعضا شرکت سهامی خاص