حداقل سهام اعضای هیات مدیره

حداقل سهام اعضای هیات مدیره

حداقل سهام اعضای هیئت مدیره برای عضویت در هیئت مدیره بسته به نوع شرکت متفاوت است. اما به طور کلی سهامدار بودن در شرکت شرط اول عضویت در هیات مدیره است. طبق ماده 117 قانون 1347 مدیران شرکت سهامی باید دارای سهم باشند.

در واقع مدیریت باید به کسی داده شود که در شرکت منافعی دارد. در ماده 114 لایحه جدید تجارت، اعضای هیئت مدیره و مدیران باید طبق اساسنامه دارای تعدادی سهام باشند. همچنین بر اساس این ماده، تعداد سهام مورد انتظار برای اعضای هیئت مدیره، جبران زیان احتمالی مدیران به شرکت است. سهام آنها با نام و غیر قابل انتقال است. یکی از سوالات متداول کارشناسان ثبت الگوریتمی در هنگام ثبت شرکت در مورد انواع سهام در شرکت های سهامی است.

سهام و سرمایه شرکت سهامی خاص

طبق تعریف قانون تجارت، سهام جزء سرمایه شرکت است. معمولاً سرمایه یک شرکت سهامی خاص و یک شرکت سهامی عام به قسمتهای مساوی تقسیم می شود. اما بین توزیع سهام اعضا در شرکت های سهامی خاص و عام تفاوت وجود دارد. حداقل سهمیه مدیران نیز با توجه به نوع شرکت تجاری متفاوت است. در شرکت های سهامی عام می توان سهام را خرید و فروش کرد. اما در شرکت سهامی خاص، سهام در اختیار مالکان است.

اغلب کاربرانی که قصد خرید سهام دارند. می خواهند با خرید سهام در یک شرکت تجاری سرمایه گذاری کنند، اطلاعات کافی در مورد انواع سهام، حداقل سهام مدیران، حداقل سهام سهامداران و اندازه سهام ندارند. مقررات مربوط به تقسیم سهام در اساسنامه و نقل و انتقال سهام. به همین دلیل، آنها در مورد اینکه چه نوع سهام و چه نوع شرکتی را انتخاب کنند. با سردرگمی مواجه می شوند. بهترین راه حلی که به کاربران پیشنهاد می کنیم پرکردن فرم مشاوره ثبت نام الخوارزمی و تماس با کارشناسان این گروه است.

تعداد اعضای هیئت مدیره

تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد. یعنی تعداد اعضا نباید کمتر از 5 نفر باشد و بر اساس اساسنامه بیش از 5 نفر ایرادی ندارد.

اگرچه کنترلی در خصوص حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره به طور کلی وجود ندارد، اما بر اساس نظریه حقوقی شماره 5156/7 مورخ 13/7/1367 هجری شمسی، تعداد اعضای هیئت مدیره ممکن است کمتر نباشد. از 3 نفر البته در شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس طبق ماده 27 اساسنامه نمونه این شرکت ها حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره 5 نفر و حداکثر 9 نفر می باشد.

اعتبار سمت اعضای هیئت مدیره

مدت تصدی مدیران در شرکت ها در اساسنامه شرکت مشخص شده است. اما این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. پس از پایان مدت عضویت، امکان تمدید سمت برای دوره های بعدی وجود دارد. هیأت مدیره یا هر یک از مدیران نیز ممکن است عزل شوند و مجمع عمومی عادی در هر زمانی می تواند آنها را عزل کند.

جهت کسب اطلاع از وظایف رئیس هیات مدیره در قانون تجارت به این لینک مراجعه فرمایید.

مهمترین وظایف نظارتی هیات مدیره

از جمله مهمترین وظایف هیات مدیره در قانون تجارت را می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • برکناری مدیرعامل
  • ارزیابی عملکرد مدیرعامل
  • ارزیابی بودجه پیشنهادی مدیرعامل و انجام اصلاحات لازم جهت ارائه به مجمع عمومی.
  • رسیدگی به گزارشات واصله از بازرس قانونی و حسابرسان شرکت
  • رسیدگی به شکایات و گزارشات دریافتی از سهامداران، شرکا و ذینفعان شرکت
  • نظارت مستمر (پایدار) بر موقعیت شرکت در بازار و نسبت به رقبا
  • تعیین حسابرس و انجام ممیزی دوره ای یا وضعیت
  • رسیدگی به حجم و انواع دعوا و دعاوی اقامه شده له و علیه شرکت به منظور نظارت بر فضای قانونی و عملی شرکت و میزان هوش تیم مدیریت و مدیرعامل در رابطه با آن.
  • حفاظت از اساسنامه شرکت و نظارت بر میزان رعایت آنها
آیا نایب رئیس هیئت مدیره میتواند مدیرعامل باشد؟
ادامه مطلب

سهام اعضای هیئت مدیره

هر یک از اعضای هیأت مدیره باید میزان سهام مندرج در اساسنامه را داشته باشد. این تعداد سهام نباید کمتر از تعداد سهام مورد نیاز برای رای گیری طبق آیین نامه باشد. هدف این سهام تضمین خسارتی است که ممکن است در اثر اشتباهات مدیران به صورت فردی یا جمعی به شرکت وارد شود.

سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نمی باشد. تا زمانی که مدیرعامل غرامت مدت کار خود را در شرکت دریافت نکند، سهام مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی می ماند.

حداقل تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص باید به صورت شورا باشد. مدیریت فردی در شرکت های سهامی عام و خاص جایز نیست. حداقل تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص سه نفر است. در صورتی که تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حداقل قانونی یا اساسنامه شرکت سهامی خاص باشد، تصمیمات هیأت مدیره قانونی نیست.

حداقل سهام اعضای هیئت مدیره در انواع شرکت های تجاری

به طور کلی حداقل سهام مدیران در انواع شرکت های تجاری مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی، شرکت سهامی، شرکت تعاونی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت نسبی. متغیر هستند. در واقع تفاوت اصلی شرکت ها در تعداد شرکا، حداقل سرمایه و میزان مشارکت آنهاست.

شرکت سهامی عام: حداقل سهم اعضای هیئت مدیره 500 هزار تومان و تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل 5 نفر می باشد.
شرکت سهامی خاص: حداقل سرمایه یکصد هزار تومان، حداقل هیئت مدیره 3 نفر و مسئولیت به اندازه سهم اعضا می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود: حداقل سرمایه 100000 تومان و حداقل یک عضو هیئت مدیره
شرکت نسبی: حداقل سرمایه مشخص نشده و تعداد هیئت مدیره حداقل یک نفر می باشد.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه لازم برای راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص کمتر از یک میلیون ریال (صد هزار تومان) نیست. باید توسط خود مؤسسین تأمین شود. کمتر از 35 درصد از این مبلغ به حسابی به نام «شرکت» واریز می شود. در شرف تأسیس است.» تاسیس در بانک …

یک شرکت سهامی خاص از سه سهامدار و حداقل دو بازرس تشکیل شده است. یکی از بازرسان بازرس اصلی و دیگری علی البدل خواهد بود. اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر باشند. سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می شود. هر یک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل یک سهم داشته باشند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت

مدیران نماینده شرکت هستند، یعنی شرکت را نمایندگی می کنند تا در امور جاری شرکت اقدام کنند.
هیأت مدیره که بالاترین رکن اجرایی شرکت است، مسئولیت تصمیم گیری در مورد مسائل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در حدود اختیارات اساسنامه و قوانین مربوط را بر عهده دارد.
یکی از وظایف اصلی هیئت مدیره تعیین مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است.
هیأت مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را برای مدیریت شرکت انتخاب کرده و حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه وی را تعیین کند.
انتخاب اعضای هیئت مدیره یکی از ارکان اساسی شرکت های تجاری است که کلیه مسئولیت های قانونی شرکت را بر عهده دارد.
بنابراین در شرکت ها باید اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند، سمت آنها مشخص شود و سپس چه کسانی در شرکت حق امضا دارند.

هیئت مدیره خارج از شرکا چیست؟

هیأت مدیره غیر شریک به این معناست که این اعضا هیچ گونه سهام یا سهامی در شرکت ندارند. فقط اعضای هیأت مدیره می باشند. اعتبار این قانون در اساسنامه شرکت ها نوشته می شود.

حق الزحمه و پاداش هیات مدیره شرکت سهامی
ادامه مطلب

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

هیأت مدیره رکن اداری شرکت سهامی خاص و شامل اعضای اصلی و قابل انتقال است که تعداد آنها بر اساس اساسنامه و قوانین شرکت تعیین می شود.
تصمیم گیری در مورد مسائل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در حدود اختیارات اساسنامه و قوانین مربوطه به عهده هیئت مدیره، بالاترین مقام اجرایی شرکت است.
طبق ماده 107 هیأت مدیره شرکت از بین سهامدارانی که تعداد آنها در شرکت های سهامی عام کمتر از 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر نباشد انتخاب می شود. ممکن است برکنار شود. به طور کامل یا جزئی تصمیم با مجمع عمومی خواهد بود.

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی

شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکت سهامی به شرح زیر است: برای عضویت در هیأت مدیره شرکت سهامی، فرد باید واجد شرایط بوده و سهامدار آن شرکت باشد. همچنین نباید مشمول برخی محدودیت ها و ممنوعیت های مقرر در قانون باشد.

الف) واجد شرایط بودن

قانونگذار ما در پیش نویس قانونی سال 1347 شرط سنی را برای سمت مدیریت مشخص نکرده است. بنابراین مدیر می تواند در هر سنی باشد مشروط بر اینکه واجد شرایط باشد. در برخی از قوانین خارجی علاوه بر صلاحیت عمومی، شرایط دیگری نیز مانند توانایی حرفه ای یا فنی برای مدیر اعطا می شود. قانونگذار ما طبق قوانین فرانسه چنین شرایطی را برای تصدی پست مدیریتی لازم ندانست، اما از این راه حل قانون فرانسه که محدودیت سنی برای سمت مدیریت در شرکت سهامی تعیین می کند، پیروی نکرد. به نظر می رسد تعیین محدودیت سنی برای کمک های جابجایی برای شرکت ها، به ویژه شرکت های دولتی، ایده نامناسبی نیست.

ب) سهامدار بودن

مدیران شرکت باید سهامدار شرکت بوده و سهام آنها تابع رژیم قانونی خاصی باشد. البته در مورد اشخاص حقوقی مدیر الزامی نیست که نماینده آنها در شرکت سهم داشته باشد، بلکه باید چنین شرطی برای عضویت در هیئت مدیره داشته باشند.

ج) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی

قانونگذار برای حفظ تمامیت اداری شرکت، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره شرکت سهامی را ممنوع کرده است. طبق ماده 111 قانون طرح حقوقی سال 1347، زندانیان، محکومین به ورشکستگی و همچنین محکومین به ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرایمی که در حکم به خیانت در امانت شناخته شده است. ، مجازات می شود. امانت، کلاهبرداری، اختلاس، اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است و نمی توان برای اداره شرکت سهامی انتخاب کرد.

شرایط اعضای هیئت مدیره

قانون شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره را مشخص کرده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت هر زمان که مجمع عمومی بخواهد برکنار شود.
2- هیئت مدیره باید از بین شرکای شرکت انتخاب شود.
3- مدت انتخاب آنها همان است كه در اساسنامه مقرر شده و حداكثر دو سال خواهد بود. ولي در صورت تشخيص مجمع عمومي مي تواند آنها را براي دو سال ديگر انتخاب كند.
4- تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد و رسیدن حداکثر به 11 نفر بلامانع است در حالی که در شرکت سهامی خاص تعداد آنها. ممکن است تجاوز نکند. کمتر از 3 نفر
5- اعضای هیئت مدیره باید دارای حسن شهرت، درستکاری و فعالیت باشند تا در تحقق اهداف شرکت موثر باشند.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - حداقل سهام اعضای هیات مدیره