نمونه صورتجلسه عزل مدیر عامل

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره با دستور انتخاب مدیر عامل 

نام شرکت: ثبت شرکت تک نیک سهامی خاص

شماره ثبت: 932

شناسه ملی: 1111111111

سرمايه ثبت شده شرکت: 1000000 ریال

جلسه هیات مدیره شرکت در تاریخ ……………….. ساعت ………با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

اعضای حاضر در جلسه :

1- آقای حسن تیربخش

2- خانم بنت الهدی آئینی

3- طاهره آئینی

دستورجلسه: انتخاب مدیر عامل و انتخاب صاحبان امضاء مجاز

– آقای حسن تیربخش فرزند سلمان و شماره ملی 111111111111  به سمت رئیس هیئت مدیره  و خانم طاهره آئینی فرزند ……  و شماره ملی 1111111111 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره  و خانم بنت الهدی آئینی به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. که  با امضاء خود زير اين صورتجلسه موافقت خود را اعلام می دارند.

– خانم بنت الهدی آئینی  فرزند …….  و شماره ملی 1111111111 به سمت مدير عامل شرکت برای مدت 2 سال  انتخاب و با امضاي خود ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام مي دارد.

–  كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاي  آقای حسن تیربخش به عنوان رئیس هیات مدیره به اتفاق خانم بنت الهدی آئینی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادي و نامه ها باامضاي خانم بنت الهدی آئینی به عنوان مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود.

– اینجانبان اعضاء هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

– اعضاي هيات مديره به  خانم بنت الهدی آئینی احدي از شرکاء وكالت دادند كه ضمن  مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا شركاء و اعضاي هيات مديره:

آقای علیرضا بهادری                      رئیس هیئت مدیره

خانم بنت الهدی آئینی  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

خانم طاهره آئینی به سمت عضو اصلی هیات مدیره

 

مراحل تصفیه شرکت سهامی
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست