شرایط ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی یک مرحله مهم و ضروری است که برای شروع فعالیت های تجاری در حوزه خدمات، بسیار مورد نیاز است. در این مقاله به بررسی مدارک لازم برای تاسیس شرکت خدماتی، انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، هیات مدیره، بازرسان شرکت، مدیرعامل شرکت، سامانه ثبت شرکت ها، اساسنامه و اظهارنامه شرکت، اولین مجمع عمومی موسسین، اولین صورتجلسه هیات مدیره، و هزینه ثبت شرکت خدماتی و شرکت خدماتی چیست می‌پردازیم.

Green Orange Creative Professional Modern Personal Portofolio Presentation Template 850x500 - شرایط ثبت شرکت خدماتی
شرایط ثبت شرکت خدماتی

مدارک لازم برای تاسیس شرکت خدماتی در ایران

آغاز می‌کنیم با معرفی مدارک لازم برای تاسیس شرکت خدماتی در ایران. این مدارک شامل اظهارنامه شرکت به همراه تأیید اصالت آن، اصل اساسنامه شرکت که توسط تمام موسسین امضا شده است، اثبات هویت تمام موسسین شرکت، شناسنامه مویز شرکت و ترازنامه اولیه شرکت است. همچنین، می‌توان برای ثبت شرکت، نامه ای از صندوق شرکت به همراه گواهی محل آن را نیز تقدیم نمود.

انواع شرکت های تجاری خدماتی

حال زمان آن است که انواع شرکت های خدماتی تجاری را بررسی کنیم. در ایران، انواع شرکت های تجاری به شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تقسیم می‌شوند. شرکت سهامی خاص، یک شرکت با سهامی است که همه سهام‌داران آن متعهد به پرداخت سرمایه شرکت هستند و مسئولیت آنها تا حد مشخص شده در اساسنامه شرکت محدود است. در مقابل، شرکت با مسئولیت محدود، یک شرکت است که مسئولیت سهام‌داران آن تا حد محدودی است و این مسئولیت به سرمایه گذاری هر سهام‌دار مربوط است.

ثبت شرکت سهامی خاص خدماتی

 

تعداد اعضای شرکت، سرمایه و سهام شرکت، و مدارک ثبت شرکت یکی از موضوعات مهمی هستند که در زمینه تشکیل و راه اندازی یک شرکت سهامی خاص باید به آن توجه کرد. برای ثبت شرکت سهامی خاص، ابتدا باید تعداد اعضای شرکت را مشخص کرد. اعضای یک شرکت میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

تعداد اعضای شرکت

 

تعداد آنها نیز میتواند متفاوت باشد، از حداقل سه نفر تا حداکثر ۵۰ نفر. این اعضا میتوانند به عنوان سهامداران به سرمایه شرکت سهامی خاص و ارتباطی که با آن دارند سرمایه گذاری کنند.

 

سرمایه و سهام شرکت سهامی خاص

 

سرمایه شرکت توسط اعضا تأمین می شود. که در هنگام تاسیس شرکت با حداقل 100 هزار تومان میتوان تاسیس نمود. در زمان تاسیس باید این مبلغ بصورت نقدی بنام شرکت افتتاح حساب نمود.  باید موجودیت و ارزش سهام هر فرد مشخص گردد. در حالت عادی، سهام شرکت به نسبت سرمایه تمام شده توزیع می شود، اما جزئیات این توزیع میتواند با انتخاب های مدیران شرکت مرتبط باشد.

نکات پذیره نویسی سهام جدید
ادامه مطلب

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت

در مورد مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، در هنگام ثبت شرکت باید میزان سرمایه و سهام شرکت مشخص شود. مستندات حقوقی و قوانینی نیز برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است که توسط یک وکیل یا حقوقدان تهیه و تنظیم گردد. در نهایت، بعد از تنظیم و تأیید مدارک مربوطه، ثبت شرکت انجام می شود و تاییدنامه ثبت شرکت در اختیار شرکت قرار می گیرد.

شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود خدماتی 850x500 - شرایط ثبت شرکت خدماتی
ثبت شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود خدماتی

ثبت شرکت بامسئولیت محدود خدماتی

در شرکت خدماتی با مسئولیت محدود، شرکاء نقش مهمی در تشکیل و عملکرد شرکت دارند. شرکا می‌توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند. در این نوع شرکت، سهم الشرکه به نسبت مالکیت تقسیم می‌شوند. و هر شریک دارای حقوق و وظایف خاصی است. به عنوان مثال، شرکا می‌توانند حق رای در موضوعات مهم شرکت را داشته باشند. و یا حق دریافت سود و تقسیم زیان را داشته باشند.

سرمایه و اعضای شرکت با مسئولیت محدود خدماتی

 

سرمایه شرکت خدماتی با مسئولیت محدود، میزان سرمایه نقدی یا غیرنقدی است که سهامداران در شرکت تأمین می‌کنند. این سرمایه می‌تواند به صورت پول نقد، ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و زمین‌ها و حتی دانش و تجربه‌ی سهامداران تعریف شود. مهمترین نکته در اینجا این است که سرمایه شرکت باید به طور کامل پرداخت شده باشد که در زمان تاسیس آن با حداقل 100 هزار تومان می باشد. و نمی‌تواند به صورت ناقص باشد. همچنین، باید توجه داشت که سرمایه شرکت می‌تواند در طول زمان افزایش یابد و سهامداران می‌توانند با افزایش سرمایه، سهام خود را افزایش دهند.

تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2 عضو تاسیس می گردد. این نوع شرکت در تعداد اعضای بالای 2 نفر محدودیتی ندارد. و می‌تواند به تعداد دلخواه باشد. اما باید توجه داشت که با افزایش تعداد اعضا، پیچیدگی‌ها و مسئولیت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

هیات مدیره در ساختار یک شرکت خدماتی

هیات مدیره یکی از بخش‌های کلیدی در ساختار یک شرکت خدماتی است. این هیات مدیره مسئولیت برنامه‌ریزی و رهبری شرکت را دارد و مجمع عمومی موسسین، اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کند. هیات مدیره می‌تواند افراد داخلی یا خارجی را انتخاب کند و این انتخاب باید با توجه به نیازهای شرکت انجام شود.

بازرسان شرکت

در همه شرکت های خدماتی، بازرسان شرکت نقش بسیار مهمی دارند. وظایف بازرسان شرکت عبارتند از بررسی صحت و سقم مدارک مالی، بررسی عملکرد مالی شرکت، بررسی تطابق عملیات شرکت با مقررات و قوانین مربوطه و ارائه گزارش‌های هفتگی یا ماهانه به هیات مدیره.

مدیرعامل شرکت

مدیرعامل شرکت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در ساختار یک شرکت خدماتی است. این شخص مسئولیت اجرای امور روزمره شرکت را دارد و ارتباط بین هیات مدیره و کارکنان را برقرار می‌کند. انتخاب مدیرعامل باید با رضایت هیات مدیره و با توجه به کارنامه و تجربه فرد صورت بگیرد.

انواع و ویژگی شرکت های شخص
ادامه مطلب

سامانه ثبت شرکت ها

ثبت شرکت خدماتی به کمک سامانه ثبت شرکت ها صورت می‌پذیرد. این سامانه امکان ثبت اطلاعات شرکت را به راحتی و در کمترین زمان ممکن فراهم می‌کند. با تکمیل اطلاعات مرتبط در سامانه، شما می‌توانید اطلاعات سهام‌داران و هیات مدیره را وارد کنید و نهایتاً درخواست ثبت شرکت خود را تکمیل کنید.

اساسنامه و اظهارنامه شرکت

اساسنامه و اظهارنامه شرکت نیز موجب ضرورت است. اساسنامه شرکت خدماتی قوانین و مقررات مربوط به شرکت را تعیین می‌کند و اصلی‌ترین اسناد در یک شرکت خدماتی است. از اصلی‌ترین بخش‌های اساسنامه شرکت می‌توان به نام شرکت، مدیران شرکت، سرمایه شرکت، هدف دستیابی شرکت و حقوق و وظایف سهام‌داران اشاره کرد.

اولین مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی موسسین اولین مجمع عمومی در مراحل تاسیس شرکت خدماتی است. در این مجمع، انتخاب اعضای هیات مدیره، تعیین سرمایه شرکت و تصویب اساسنامه و اظهارنامه شرکت انجام می‌شود. مجمع عمومی موسسین نقطه شروع رسمی فعالیت های شرکت خدماتی است.

اولین صورتجلسه هیات مدیره

صورتجلسه اولین صورتجلسه هیات مدیره است که در آغاز فعالیت شرکت خدماتی به منظور انتخاب رئیس هیات مدیره، تعیین سمت هر یک از اعضای هیات مدیره و طرح و تصویب قوانین داخلی و آئین نامه های مورد نیاز برگزار می‌شود.

هزینه ثبت شرکت خدماتی

 

در پایان، باید به هزینه ثبت شرکت خدماتی اشاره کنیم. هزینه ثبت شرکت به مجموعه هزینه‌های دولتی و هزینه‌های رایجی برای استخدام وکیل یا حقوق مشاوره حقوقی بستگی دارد. هزینه‌های دولتی می‌تواند شامل هزینه ثبت نام در سامانه ثبت شرکت ها، هزینه کپی اسناد و رسوم دولتی مربوط به ثبت شرکت که یک مورد آن هزینه ارسال مدارک از طریق باجه پستی باشد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره رایگان دارید. کارشناسان ثبتی تک نیک با کمال میل شما رو مشاوره خواهند داد. تلفن تماس 09189414281 

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی شرایط ثبت شرکت خدماتی پرداختیم. مدارک لازم برای تاسیس شرکت، انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، هیات مدیره، بازرسان شرکت، مدیرعامل شرکت، سامانه ثبت شرکت ها، اساسنامه و اظهارنامه شرکت، اولین مجمع عمومی موسسین، اولین صورتجلسه هیات مدیره، و هزینه ثبت شرکت خدماتی را مورد بحث قرار دادیم. با در نظر گرفتن این موارد و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توانید شرکت خدماتی خود را با موفقیت ثبت کرده و به فعالیت تجاری خود ادامه دهید.