صلاحیت خاص مجامع عمومی

صلاحیت خاص مجامع عمومی

صلاحیت خاص مجامع عمومی چیست؟

قاعدة عام اختیارات مدیران مندرج در مادۀ ۱۱۸ نه با قاعده که با استثنای نخست یعنی صلاحیت مجامع آغاز شده است. که طبق آن موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی قرار دارد. از حدود اختیارات مدیران خارج است. نکته شایان توجه در این استثناء اهمیت واژه (خاص) در عبارت صلاحیت خاص مجامع عمومی می باشد. واژۀ خاص در این تبصره برابر و هم معنی با امور مصرحه میباشد. یعنی اصل بر اعتبار اختیارات هیات مدیره در برابر اشخاص ثالث است. مگر آنکه با اختیار صریح مجامع، مقرر در قانون برخورد داشته باشد.

صلاحیتهای خاص و مصرحه برای مجامع عمومی

بنابراین در صورت تردید در این که امری در صلاحیت مجامع قرار دارد. یا هیأت ،مدیره تا آنجا که به اشخاص نام مربوط میگردد. باید چنین صلاحیتی را متعلق به مدیران دانست. مگر آنکه در زمره صلاحیتهای خاص و مصرحه در قانون برای مجمع :.باشد.

وظایف و صلاحیتهای مجامع عمومی در قانون تجارت کدامند؟

کاربرد عبارت «صلاحیت خاص در صدر مادۀ ۱۱۸ حساب شده و عمداً صورت گرفته است. تا تنها موضوعاتی مشمول استثنا قرار گیرند. که به صراحت در مقررات مادۀ ۱۱۸ به عنوان صلاحیت خاص مجامع عمومی برشمرده شده.اند. وظایف و صلاحیتهای مجامع عمومی در مقررات پراکنده در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به صورت جدا و در قالب صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورد اشاره قرار گرفته اند. اموری که تصمیم گیری راجع به آنها به روشنی به مجامع . عمومی واگذار شده اند. زیر عنوان صلاحیت خاص مجامع، قابل دسته بندی هستند.

فرق صلاحیتهای مجمع عمومی عادی و اختیارات مدیران در قانون تجارت

در رابطه با امور دیگری که خروج آنها از شمول صلاحیتهای خاص مجامع محل تردید است. باید میان ماهیت آنها به این که آیا در بر گیرنده تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و یا مدیریتی هستند تا تفکیک قائل شد.

معذلک با تحلیل قاعده منعکس در ماده ۱۱۸ و استثنائات آن در صورت تردید، حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب مینماید. تا تصمیم را از نوع مدیریتی محسوب داریم. مطلب شایان تأمل دیگر در این استثناء، عبارت از برخورد ظاهری میان صلاحیت خاص مجمع عمومی عادی مذکور در ماده ۸۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و اختیارات مدیران مقرر در ماده ۱۱۸ می.باشد.

موضوع فعالیت شرکت دام و طیور
ادامه مطلب

چرا که طبق مادۀ ۸۶ مجمع عمومی عادی همۀ اختیارات برای امور شرکت سهامی را داراست. بعلاوه مجامع بالاترین رکن شرکت و مدیران تابع این رکن می باشند.

اشخاص ثالث صلاحیتهای مجامع

در حالیکه در ماده ۱۱۸ و در رابطه با اشخاص ثالث صلاحیتهای مجامع نه عام تر از اختیارات هیأت مدیره بلکه استثناء بر اختیارات هیات مدیره می باشد. چنین معادله شگفتی در راستای قاعده حمایت از اشخاص ثالث وضع شده که هدف اصلی قاعده به شمار میرود.

صلاحیت خاص مجامع عمومی

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - صلاحیت خاص مجامع عمومی