نمونه موضوع فعالیت موسسه خیریه غیر تجاري

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. نمونه موضوع فعالیت موسسه خیریه غیر تجاري

نمونه موضوع فعالیت موسسه خیریه غیر تجاري

 

موضوع فعالیت شخصیت حقوقی پا فشاري بر جامعیت و کیفیت خدمات و حمایت از خانواده هاي بی سرپرست.

•  اتخاذ رویکرد توانمند سازي مادي، معنوي و اجتماعی خانواده هاي کم بضاعت و فرزندانشان

•  خدمت بدون منت و بدون سقف کمک بدون توقع و خیرخواهانه، بدون چشم داشت و منت و پوشش تمامی نیازهاي مادي و معنوي خانم هاي بی سرپرست و فرزندانشان

•  رایزنی با سرمایداران شهرستانی و استانی و همچنین شرکت هاي حاضر در منطقه بخصوص شرکت هاي نفتی جهت جمع آوري کمک نقدي و غیر نقدي و ارائه آنها به مستحقان جامعه

•  اعطاي وام بدون سود به نیازمندان و خانواده هاي بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین اعطاي وام بدون سود به فرزندان آنها

نمونه موضوع فعالیت موسسه خیریه غیر تجاري

•  جمع آوري کمک هاي نقدي و غیر نقدي خیرین سطح شهر و ایجاد دیوار مهربانی در سطح شهر و روستاهاي منطقه.

•  اعطاي کمک هاي آموزشی به فرزندان و خانم هاي بی سرپرست جهت ارتقاي سطح علمی و آماده سازي آنها جهت ورود به بازار کار.

•  کمک هزینه هاي پزشکی و بهداشتی به مستمندان

•  بهره مندي کامل از توان مادي فعالان بازار در رابطه با اجراي اهداف خیرخواهانه و مشخص کردن مکانسیم استفاده از این موقعیت در رابطه با اهداف خیرخواهانه

•  برگزاري طرح هاي کمک به نیازمندان به صورت متمرکز در جامعه هدف شکیل صندوق هاي وقف براي جمع آوري موقوفات نقدي و سهام و مصرف عواید حاصل از سرمایه گذاري ها در امور خیریه طبق نظر واقف? مکان شناسایی محرومان واقعی و تعیین اولویت نیاز آنان با توجه به ملاك هاي کیفی و کمی در موسسه امکان به وجود آوردن شرایطی براي اعطاي بورسیه هاي تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان نیازمند امکان ایجاد مکانی مناسب به منظور تشکیل جلسات منظم و براي متولیان و خیرین به منظور طرح مسائل و مشکلات مربوط به موسسه خیریه مستندسازي و انتشارات

– تامین هزینه هاي مجلس ترحیم

– کمک به معلولان و سالمندان.

مقاله نمونه موضوع فعالیت شرکت های خدماتی را پیشنهاد میکنم مطالعه کنید.

حقوق صاحبان اوراق قرضه
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست