مدیرعامل شرکت باید داری چه شرایطی باشد؟

خصوصیات مدیر عامل شرکت

در وهله اول لازم است با خصوصیات کلی مدیرعامل یک شرکت آشنا شده و شرایط مدیرعامل شرکت را بشناسیم. بطور کلی تعدادی از ویژگی ها هستند که لازمه و اساس مدیرعامل شدن شناخته می شوند؛ این شرایط عبارتند از :

مقید و متدین نسبت به یکی از ادیانی که مورد تائید جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع برای مدیرعامل شرکت تعاونی اهمیت دارد، زیرا یکی از مبانی تعاونیت و توسعه اجتماعی است.

مدیرعامل لازم است تابعیت ایرانی داشته و ایرانی باشد. این موضوع نشان دهنده وفاداری و ارتباط وثیقه مدیرعامل با کشور ایران است و نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های اجرایی دارد.

عدم فعالیت شخص مدنظر در هیچ یک از نهادهای دولتی و سازمانی. این شرط مهم است زیرا پیشنهاد می شود که مدیرعامل شرکت تعاونی تمام تمرکز و تمایلات خود را در خدمت مدیریت و توسعه شرکت تعاونی قرار دهد.

عدم اعتیاد نسبت به مواد الکلی و مخدر. بسیار مهم است که مدیرعامل شرکت تعاونی از هرگونه اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و الکل خودداری کند زیرا این موضوع می تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد و تصمیم گیری های صحیح مدیرعامل داشته باشد.

عدم وجود سوسابقه کیفری. این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا اعتماد عمومی بر مدیرعامل شرکت تعاونی در میان اعضا و دیگر ارکان تعاونی بنا شده است و اگر مدیرعامل دارای سوابق کیفری باشد، این اعتماد را به خطر می اندازد.

حداقل سن لازم برای سمت مدیرعاملی، 25 سال بیان شده است. این موضوع برای تضمین تجربه و پشتوانه مناسب مدیرعامل شرکت تعاونی بسیار حائز اهمیت است و معمولا مدیران جوان ترین کارکنان و کارکنان دارای تجربه کافی را انتخاب می کنند.

وجود کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان لازم و ضروریست. این موضوع به این معنی است که مدیرعامل شرکت تعاونی باید وظایف نظامی خود را به خوبی انجام داده و سابقه خدمت نظامی مناسبی داشته باشد.

به طور کلی شرایط فوق الذکر برای مدیرعامل شرکت تعاونی لازم و ضروری هستند و بدون رعایت آنها، نباید انتظار مدیرعاملی قوی و عالی در یک شرکت تعاونی را داشت. انتخاب صحیح مدیرعامل، ارکان و عضوان شرکت تعاونی را در رسیدن به اهداف تعاونی و توسعه در مسیر صحیح یاری می کند.

اختیارات مدیر عامل و چگونگی انتخاب آن
ادامه مطلب

البته برای انتخاب مدیرعامل مناسب لازم است به جلسه های هیئت مدیره شرکت تعاونی شرکت کنند و برنامه های جامع و مناسبی ارائه دهند تا تصمیم گیری بهتری صورت بگیرد. مسئولیت مدیرعامل زیر نظر هیئت مدیره است و این هیئت باید تمام تلاش خود را برای انتخاب مدیر عامل مناسب در مدیریت شرکت تعاونی انجام دهد.