[ultimate_heading main_heading=”تک نیک ثبت” alignment=”right” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading]

ثبت شرکت تک نیک دارای کارشناسان با تجربه و حرفه ای در زمینه های ثبتی متفاوت می باشد که شما هرگونه فعالیت ثبتی در خصوص شرکت داشته باشید. ما می توانیم به نحو احسن انجام دهیم و مطمعا باشید. تمامی فعالیت های ثبتی ما با کمترین هزینه نسبت به جاهای دیگه می باشد. چون ما هزینه های جاری شرکت را به تعرفه های ثبتی اضافه نخواهیم کرد. تمام تعرفه های ما فقط و فقط بابت ثبت فعالیت شما می باشد و مطمعا باشید. فقط کافیه مقایسه نمایید.

تک نیک ثبت در مسیر طولانی خود به لطف خداوند متعال تاکنون موفق به ثبت بیش از صدها شرکت، موسسه و صدها مجامع شرکتهای مختلف در طول فعالیت 8 ساله خود و خدا را شاکر هستیم. که تاکنون مشتری ناراضی نداشته ایم.

[ultimate_heading main_heading=”تجربه ما” alignment=”right” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%208%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%22%2C%22value%22%3A%221200%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20-%20350%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%221300%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%20-%201820%22%2C%22value%22%3A%221600%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%20860%22%2C%22value%22%3A%221200%22%7D%5D” options=”striped,animated” caption_pos=”top”]
[ultimate_heading main_heading=”سخنانی از مالک شرکت” alignment=”right” sub_heading_font_size=”desktop:20px;mobile_landscape:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:32px;mobile_landscape:22px;” main_heading_margin=”margin-bottom:30px;” sub_heading_margin=”margin-bottom:30px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;” sub_heading_style=”font-style:italic;”]ثبت شرکت تک نیک دارای کارشناسان با تجربه و حرفه ای در زمینه های ثبتی متفاوت می باشد که شما هرگونه فعالیت ثبتی در خصوص شرکت داشته باشید. ما می توانیم به نحو احسن انجام دهیم و مطمعا باشید. تمامی فعالیت های ثبتی ما با کمترین هزینه نسبت به جاهای دیگه می باشد. چون ما هزینه های جاری شرکت را به تعرفه های ثبتی اضافه نخواهیم کرد. تمام تعرفه های ما فقط و فقط بابت ثبت فعالیت شما می باشد و مطمعا باشید. فقط کافیه مقایسه نمایید. [/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=”بنت الهدی آئینی و حسن تیربخش” heading_tag=”h4″ sub_heading_color=”#ffb536″ alignment=”right” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” sub_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_size=”desktop:20px;” sub_heading_line_height=”desktop:26px;” sub_heading_font_family=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ el_class=”color-title”]طراح و خلاق / کارآفرین / موسس تک نیک ثبت[/ultimate_heading]
[dt_fancy_image image_id=”1797″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”1000px”]
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-users” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”متخصصان” counter_value=”10″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1636480146472{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-user-tie” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”مشتریان راضی از 865″ counter_value=”860″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1636480229197{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]
[stat_counter icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-briefcase” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_position=”left” counter_title=”شرکت های تحت پوشش” counter_value=”1150″ speed=”3″ el_class=”accent-icon-bg” title_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans Condensed|font_call:Open+Sans+Condensed|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” css_stat_counter=”.vc_custom_1636480357024{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” desc_font_size=”desktop:70px;” desc_font_line_height=”desktop:70px;”]
[ultimate_heading main_heading=”دلایل و مزایای انتخاب تک نیک ثبت” alignment=”right” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading][bsf-info-box icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-leaf” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”تنوع” pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” css_info_box=”.vc_custom_1636482409538{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;”]
کارشناسان ما:  متشکل از اساتید دانشگاه با رشته های مرتبط حقوقی و امور ثبتی با سابقه ای حدود 14 سال، کارشناس تعاون با 10 سال تجربه کاری مرتبط، مهندسی کامپیوتر شاخه نرم افزار و کارشناسانی باتجربه کاری مرتبط و متخصص در امورات ثبتی .…
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-user-tie” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”توجه” pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” css_info_box=”.vc_custom_1636482423770{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;”]
ما هیچ وقت هزینه های جانبی مانند اجاره، هزینه های جاری و دیگر هزینه های شرکت را به تعرفه های ثبتی شما اضافه نخواهیم کرد. و ما با کمترین هزینه سفارش شما را انجام خواهیم داد.
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-stack” icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”شفافیت” pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” css_info_box=”.vc_custom_1636482448143{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;”]
مشاوران ما افرادی دلسوز و از قشر زحمت کش جامعه بوده اند. و هر گونه مشاوره ثبتی شما را با دلسوزی تمام و بصورت تخصصی همراه شما خواهند بود.
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-spinner4″ icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”تمامیت” pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” css_info_box=”.vc_custom_1636482461638{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;”]
فعالیت تک نیک ثبت بصورت کاملا غیرحضوری می باشد. و فعالیت ثبتی شما را با کمترین قیمت و زمان و حداقل مراجعه به ادارات مربوطه انجام خواهند داد.
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-icomoonfree-16×16-spinner4″ icon_size=”16″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”advanced” icon_color_bg=”” icon_border_spacing=”34″ title=”سرعت عمل” pos=”left” el_class=”accent-icon-bg” css_info_box=”.vc_custom_1636482472435{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;}” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;”]
سرعت عمل در ثبت شرکت و تغییرات آن برای ما یک اصل مهم و قابل اجراء می باشد. هرگونه فعالیت ثبتی شما رو در کمترین زمان ممکن برای شما عزیزان انجام خواهیم داد.
[/bsf-info-box]
[ultimate_heading main_heading=”تصاویر از شرکت ما” alignment=”right” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:30px;”][/ultimate_heading][dt_gallery_photos_masonry mode=”grid” bwb_columns=”desktop:4|h_tablet:4|v_tablet:4|phone:2″ image_sizing=”resize” image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” dis_posts_total=”12″ category=””][ult_countdown countdown_opts=”sday” timer_bg_color=”#e0e0e0″]
[ultimate_heading main_heading=”مشتریان ما” alignment=”right” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:32px;” main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading][dt_carousel slides_on_wide_desk=”6″ slides_on_desk=”6″ slides_on_lapt=”4″ arrow_bg_width=”22x” arrow_bg_height=”80px” arrow_border_radius=”0px” arrow_border_width=”0px” arrow_icon_color_hover=”#ffffff” arrow_bg_color_hover=”#f4a215″ r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” r_arrow_h_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_h_offset=”0px” arrow_responsiveness=”no-changes” css_dt_carousel=”.vc_custom_1498756520817{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_single_image image=”1671″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1672″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1673″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1670″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1669″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1667″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][vc_single_image image=”1668″ img_size=”400×300″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” image_hovers=”false” lazy_loading=”true” link=”https://takniksabt.ir”][/dt_carousel]