کلیه فعالیت های ثبتی ما کاملا غیر حضوری و آنلاین می باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات ارزان را با ما تجربه کنید.تعرفه ثبت شرکت : 400 هزار تومان --- تعرفه ثبت تغییرات شرکت : بابت هر صورتجلسه 200 هزار تومان ---- تخفیفات ثبتی این سایت برای مدت 2 ماه می باشد.
نحوه ثبت شرکت

  نحوه ثبت شرکت در سال 1400

بر اساس قوانین وضع شده هرگونه فعالیت اقتصادی در حال انجام به صورت شراکتی نیازمند ثبت شخصیت حقوقی است. برای مثال فعالیت در قالب نمایندگی از همه انواع شرکت های معتبر، انجام امور پروژه ای مانند موارد پیمانی و هر نوع فعالیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی همه نیاز به ثبت یک شخصیت حقوقی دارند. به لحاظ عامیانه شرکت همان شراکت و شریک شدن دو یا چند نفر می باشد. شرکت در واقع انجمن یا بنگاه تجاری است. که دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می دهند.

این شراکت موجب نوعی همکاری و مشارکت قراردادی بین افراد با توجه به میزان سهم هر یک از آنان می شود. در پایان نیز به نسبت سهم و درصد سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری بین آنها تقسیم می گردد.

 

شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند

شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می گردند. شرکتهای تجاری، به شرکت های قراردادی و عقدی اطلاق می شود که به واسطه ضوابط و قوانین تجاری و مالی، به عملیات تجاری، سرمایه گذاری وگرفتن سهام همراه با سودی معین می پردازند

با توجه به تجاربی که داریم، مقدار زمان لازم برای ثبت شرکت را به سه مرحله تقسیم می نماییم. که برایتان به تفصیل خواهیم گفت:

انواع شرکتها در قانون تجارت

بطور کلی هفت نوع شرکت وجود دارد:

شرکت سهامی خاص و عام

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

شرکت تضامنی

 شرکت مختلط غیر سهامی

 شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

 

سامانه ثبت شرکتها

پس از اخذ تصمیم در رابطه با نوع شرکت و بسته به تعداد شرکاء برای شروع کار می توانید. نسبت یه ثبت شرکت و از طریق سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراحل ثبت خود را آغاز نمایید. بدین ترتیب که در سامانه مذکور ثبت نام کرده و روال را مطابق سیستم طی می نمایید. پیش از شروع فرایند بهتر است. مدارک مورد نیاز اعم از تصمیم در مورد انتخاب نام شرکت (۵ انتخاب)، موضوع و فعالیت شرکت، آدرس و محل شرکت (همراه با کدپستی) و سرمایه اولیه را فراهم کنید.

حداقل اعضاء برای ثبت یک شرکت دو نفر می باشد. و یک نفر به تنهایی قادر به انجام نمی باشد. جهت شرکت در مناقصات و گرفتن پروژه هایی که کارفرمای آنها دولتی می باشد. شخص حقیقی قادر به اخذ مناقصه نمی باشد. و حتما باید تحت عنوان شرکت یا شخصیت حقوقی شرکت کنند. اغلب عنوان های افتتاح شرکت، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی می باشد.

 

نحوه ثبت شرکت

مرحله اول

مدارک لازم برای ثبت شرکت

توسط متقاضی 

شاید برای شما جالب باشد که بگوییم این مرحله معمولا بیشترین زمان ثبت شرکت را به خود اختصاص می دهد. چرا که تجربه به ما ثابت کرده است. ولی تک نیک ثبت این مرحله را به کمترین زمان ممکن کاهش داده است. زیرا ما برای کاهش زمان این مرحله یک برگ جدول را تنظیم کرده ایم. که از طریق (واتساپ یا ایمیل و یا در صورت تمایل متقاضی بصورت حضوری) تحویلشان می دهیم. این جدول تمامی مواردی که لازم است از متقاضی اخذ گردد را شامل می شود. ازجمله مشخصات اعضاء، سمت، کد پستی و غیره… می باشد. و پس از تکمیل آن توسط متقاضی کارشناسان ثبت ما در اسرع وقت و با ملاحظات دقیق برای تاسیس شرکت وارد سامانه کرده و منتظر تایید سامانه ای اداره ثبت شرکتها می مانیم.

 

مراحل سامانه ای ثبت شرکت

پس از اخذ تصمیم در رابطه با نوع شرکت و بسته به تعداد شرکا برای شروع کار می توانید نسبت یه ثبت شرکت و از طریق سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراحل کار را آغاز کنید. بدین ترتیب که در سامانه مذکور ثبت نام کرده و روال را مطابق سیستم طی می کنید. پیش از آغاز فرایند بهتر است مدارک مورد نیاز اعم از تصمیم در مورد نام شرکت (۵ انتخاب)، موضوع و فعالیت شرکت، آدرس و محل کار شرکت (همراه با کدپستی) و سرمایه اولیه را فراهم نمایید.

حداقل اعضا برای ثبت یک شرکت دو نفر می باشد و یک نفر به تنهایی قادر به انجام نمی باشد . جهت شرکت در مناقصات و گرفتن پروژه هایی که کارفرمای آنها دولتی می باشد شخص حقیقی قادر به اخذ مناقصه نمی باشد و حتما باید تحت عنوان شرکت یا شخص حقوقی شرکت کنند . اغلب عنوان های افتتاح شرکت ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت دانش بنیان میباشد

مرحله دوم

ثبت شرکتها

بررسی مدارک

ثبت شرکتها و روزنامه رسمی

پس از تایید مرحله اول توسط اداره ثبت شرکتها، ما کلیه صورتجلسات و اساسنامه و دیگر اوراق را از سامانه استخراج می نماییم. پس از افتتاح حساب به مبلغ حداقل 100 هزار تومان و امضای اوراق (کلیه صورتجلسات،اساسنامه، اظهارنامه و دیگر مدارک) توسط متقاضی و این باره اوراق را از طریق پست پیشتاز به اداره ثبت شرکتها ارسال فیزیکی می نماییم. در این مرحله حدود 3 روز زمان می برد.

 

مرحله سوم

بررسی مدارک و انجام روزنامه ها

در این مرحله منتظر بررسی مدارک فیزیکی و هم محتوای سامانه ای اداره ثبت شرکتها می مانیم. کارشناسان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مدارک ارسالی متقاضیان را بررسی نموده و در صورت نبودن نقص در مدارک و محتوای سامانه ای، آن اداره پیش نویس تاسیس شرکت را از طریق سامانه صادر می نماید.و نسبت به تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت تقاضا شده اقدام نمایند. و پس از آن نماینده شرکت به اداره ثبت اسناد شهرستان جهت اخذ  مجوز روزنامه مراجعه می نماید. در این مرحله شرکت شما به ثبت رسیده است. و تنها انجام روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار می ماند که این روزنامه ها را می توان در کمتر از یک روز انجام داد. تا این مرحله هزینه کل ثبت در سایت های ثبت شرکت خیلی متفاوت است. ولی در سایت تک نیک شاید بگم کمترین تعرفه ثبتی در کل کشور می باشد. زیرا تعرفه ثبتی ما کمتر از روزنامه های (روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار) تاسیس شرکت می باشد. کافیست امتحان کنید.

 

کلیه مراحل ثبت تاسیس شرکت را ما می توانیم در کمتر از یک هفته انجام دهیم.

جهت تماس با کارسناس ما : 09189414281

 

 

 

مطالب مرتبط:

مراحل تشکیل تعاونی
مراحل تشکیل تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

راهنمای کامل ثبت شرکت سهامی خاص
دستورالعمل تشکیل تعاونی

مراحل تاسیس تعاونی هیات موسس مجمع عمومی آگهی دعوت هیات مدیره مدیرعامل بازرسان اداره تعاون شهرستان

شرکت مسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

جزئیات تعرفه ها و هزینه های ثبت شرکت
تعرفه ها و هزینه های ثبت

تعرفه و هزینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات(مجامع) و کلیه جزئیات تعرفه هر چه تعداد که مجامع دارید

مراحل تشکیل تعاونی
نحوه برگزاری مجامع عمومی

تغییرات در مدیران و بازرسان و انواع مجامع عمومی و همچنین تغییرات در اساسنامه و نحوه برگزاری مجامع

ثبت طرح صنعتی در سال 1400
ثبت شرکت دانش بنیان

مزایای شرکت دانش بنیان و امتیازات این نوع شرکت‌های وبهتر است در چه نوع شرکتی ثبت گردد.

شرکت های تاسیساتی

شرکت تاسیسات ساختمانی ، موضوع فعالیت شرکت های تاسیساتی، شرکت تاسیساتی در قالب سهامی خاص ...

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید

ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

تک نیک ثبت پیشرو
Logo
Enable registration in settings - general