تک نیک ثبت

ثبت شرکت تعاونی min Copy min compressed 400x350 - هزینه و ثبت شرکت تعاونی
کلیه قوانین و هزینه های ثبت شرکت تعاونی

در این مقاله توضیح کاملی از هزینه، تعرفه ثبت و تاسیس شرکت های تعاونی به همراه قوانین و مقررات و مراحل ثبت این نوع شرکت برای شما عزیزان داده شده است. امیدواریم این مقاله پاسخی به سوالات شما عزیزان باشد.

هرتعاوني دربدو تاسيس وتشكيل خود، براساس اصولي ( اصل دموكراسي ، اصل بي طرفي سياسي ، اصل محدوديت سود سهام ، اصل آموزش) سازماندهي مي شود. وبراي نيل به اهداف خود ناچار، بايد آنهارا رعايت كند. اگرچه اين اصول خود شرط لازم هستند ولي كافي نيستند. براي اينكه آنها هدف نيستند بلكه وسيله براي رسيدن به اهداف مي باشند.

تعاریف شرکت تعاونی

به تعدادی از افراد که دارای نیاز مشترک و همکاری متقابل و اداره‌ی دموکراتیک اعضا جهت رسیدن به هدف مشترک، که با رعایت قوانین بخش تعاون ثبت نمایند شرکت تعاونی گویند.

تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تامين نيازهاي مشترك اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعضا تاسيس شده ،فعاليت خود را با مشاركت و با مديريت دموكراتيك به اجرا درآورد .

اهداف و ضوابط بخش تعاون

در تعاونی‌های چندمنظوره‌ای درصورتی‌که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاور، اما هیئت‌مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

۱-ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶-پیشگیری از انحصار و احتکار، تورم و اضرار به‌غیر.
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

همکاری دولت با شرکت‌های تعاونی

دولت موظف است با رعایت قانون بخش تعاون را در حد مقررات به‌گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار تعاون‌گران قرار دهد.
دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظف‌اند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

موارد مهمی که در اساسنامه شرکت تعاونی باید رعایت شود؛

نام با قید کلمه تعاونی، هدف تشکیل، موضوع فعالیت، نوع شرکت، حوزه عملیات تعاونی، مدت فعالیت، مرکز اصلی عملیات و نشانی به همراه با کدپستی معتبر، میزان سرمایه تعاونی، مقررات مربوط به عضو، ارکان تعاونی، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه شرکت‌تعاونی.

مقررات عضو در شرکت‌های تعاونی

طبق قانون تعاون هر شرکت تعاونی حداقل نباید از ۷ نفر کمتر باشند.
عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در قانون تعاون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشند.

مقررات عضویت در شرکت‌های تعاونی

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳-خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴-درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵-عدم عضویت در تعاونی مشابه.
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
کلیه اعضا مکلف‌اند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد. اعضاء متخصص تعاونی‌های تولید حداقل ۶ ماه قبل‌از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
درصورتی‌که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.

مواردی که باعث اخراج عضو از تعاونی می‌شود

۱-از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون تعاون.
۲-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس‌از ۲ اخطار کتبی توسط هیأت‌مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳-ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود. و وی نتواند ظرف مدت یک‌سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند. یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت‌مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

مقررات فوت عضو در تعاونی

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته‌شده می‌باشد. و در صورت تعدد تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
اگر تعداد بررسی بیش‌از ظرفیت تعاونی باشد، ۱ یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
در صورت لغو عضویت به‌سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود. و پس‌از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پرداخت خواهد شد.
درصورتی‌که براساس تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود. و تراضی و مصالحه ممکن نباشد. چنانچه عین قابل‌واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

Green 3D Gradient English Parts of Speech Pronoun Educational Presentation 850x500 - هزینه و ثبت شرکت تعاونی
قانون شركتهاي تعاوني و انواع اين شركتها

سرمایه شرکت تعاونی

حداقل سرمایه اولیه شرکت های تعاونی به مبلغ 10500000 ریال می باشد. که در هنگام تاسیس می توان، یک سوم آن را پرداخت و مابقی اعضای شرکت تا حداکثر 2 سال وقت دارند. که این مبلغ تعهد شده رو به حساب تعاونی پرداخت نمایند.

نحوه تقسیم حساب سود و زیان و تقسیم شرکت های تعاونی

 �کتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود در خط یک خط فاصله از حداقل ۵ درصد در بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود نقطه سر خط

 ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمد های مذکور به میزان یک چهارم معادل سرمایه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است

 تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند نقطه

 �اکثر عمومی مربوط به منظور می‌گردد نقطه و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است

 ۴ درصد سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد پرانتز باز �ود دو سال می باشد. که اداره تعاون دیگر حق ۱۴ درصد را از شرکتهای تعاونی دریافت نمی‌کند

 در سری از جهتی به اعضا کاما کارکنان کاما مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود

 پس از تسویه وجوه و باقی مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.

انواع شرکت های تعاونی 

قانون جديد در فصل پنجم انواع تعاونيها را تحت عنوان « تعاونيهاي توليد و توزيع » شمارش كرده ولي ليست معين و مشخصي از آنها به دست نداده است. به عبارت ديگر ليست اين شركتها در قانون حصري نيست و بنابراين شركتهاي تعاوني در هر زمينه اي كه منافات با مقررات قانوني نداشته باشد. و منطبق با ضوابط اسلامي باشد مجاز وقابل تشكيل است .

شرکت های تعاونی از لحاظ نوع به دو نوع تقسیم می شوند. تعاونی تولیدی و تعاونی توزیعی.

در تقسیمات دیگری هم به 3 نوع: شرکت تعاونی تولیدی و خدماتی و توزیعی تقسیم می گردد.

شرکتهای تعاونی تولید و توزیع

 تعاونی تعاونی‌های تعاونی‌های تولید کامل دانلود کامل پرورش کانال شیلات شیلات صنعت معدن و شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.

 تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

 ونی‌های توزیعی عبارتند از تعاونی هایی که نیاز به مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت ها تامین می نمایند.

 تعاونیهای تولید مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارد.

 شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی‌ها اولویت دهند. تعاونيهاي توزيع را بر مبني سه اصل « نياز ،كاهش هزينه ها وقيمتها ، مصالح عمومي » يعني قانون تعاون، عناصر اصلي و اساسي آن تعريف كرده است.

 تعاونیهای موضوع فعالیت واردات و صادرات را هم می‌توانند در اساسنامه خود بنویسند.

منظور از شرکت های تعاونی توزیعی

در حقيقت شركتهاي تعاوني توزيع عبارتند از شركتهاي تعاوني كه بعلت نياز ، با كوتاه كردن دست واسطه ها ،موجبات كاهش هزينه تمام شده كالا را در مقطع توزيع عمومي فراهم كرده است. و به اين طريق از افزايش قيمتها جلوگيري كرده و رد نتيجه مصالح عمومي جامعه را از اين نظر تامين مي كنند.

راهنمای ثبت اینترنتی شرکت
ادامه مطلب

شرکت تعاونی چند منظوره چیست؟

ممكن است يك شركت تعاوني داراي موضوعات متعددي باشد مثلا يك شركت تعاوني در عين حال به توليد كالاي مخصوصي پرداخته ، به اعا وام بدهد. و توزيع كالاي توليدي خود را نيز به عهده داشته باشد. در اين صورت گفته مي شود شركت تعاوني چند منظوره است كه تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

قانون شركتهاي تعاوني و انواع اين شركتها 

1ـ رشته كشاورزي شامل :

–         تعاوني كشاورزي

–         تعاوني روستايي

2ـ رشته مصرف شامل تعاونيهاي :

–         تعاوني مصرف كننده گان

–         تعاوني آموزشگاهها

3ـ رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي :

–         تعاونيهاي كار

–         تعاونيهاي حرفه وصنايع دستي

–         تعاونيهاي صنايع كوچك

–         تعاونيهاي تهيه و توزيع

4ـ تعاونيهاي مشاغل آزاد:

–         تعاونيهاي صيادان

 ارکان شرکت های تعاونی

 تعاونی ها برای اداره امور خود دارای سه رکن می باشد:

 1-  مجمع عمومی

2-  هیئت مدیره

3-  بازرسان 

مجمع عمومی

 مجمع عمومی شرکت‌های تعاونی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می باشد.

 مجمع عمومی عبارت است از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.  و هر که بدون در نظر گرفتن میزان سخت و دارای یک رای است.

شرکتهای دولتی بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی سازمان‌های عمومیو سرمایه گذارانی که در کارش را در جهت تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده خود را به مجمع عمومی شرکت‌های تعاونی به عنوان ناظر معرفی کنند. 

 هیئت موسس شرکت تعاونی کیست

هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی مینمایند.

قانون تعاون جهت کاهش تعداد اعضای مراجعه کننده به ادارات جهت پیگیری مراحل تاسیس شرکت تعاونی، اجازه انتخاب 3 نفر از بین اعضا به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند. 

وظایف هیئت موسس در شرکت تعاونی

 تهیه و پیشنهاد اساسنامه قانون و مقررات

 دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

 تشکیل اولین مجموعه عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی

 � از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت موسس فاطمه می‌یابد.

 مجمع عمومی عادی حداقل یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌گردد.

 در موارد ضروریدر هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.

نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای تعاونی

 جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.  و عدم در در نوبت با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.( منظور از هر تعداد اعضا اینستکه حداقل هیئت رئیسه رعایت گردد).

نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای تعاونی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود.

 در صورتی که هیئت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون رشت نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

 تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونی هایی که دارای بیش از حد ۱۰ نفر عضو می باشد الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشار ای که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضا خواهد رسید.

 اختیارات مجمع عمومی عادی

 انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس و بازرسان.

 تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری � سرمایه گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره

 اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود و قوانین و مقررات.

 تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه

 تصویب و مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی

 �عر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.

 این روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

 اتخاذ تصمیم در مورد یت شرکت های تعاونی بر شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در قانون تعاون.

 تعداد اعضای هیئت رئیسه مجامع عمومی شرکت های تعاونی

 � شرکت‌های تعاونی که از تعداد ۷ نفر ۵۰۰ نفر عضو داشته باشند.  تعداد اعضای هیئت موسس آن ها ۴ نفر می باشد.

 همت اعضای هیئت موسس عبارتند از:  رئیس مجلس، منشی مجمع، ناظر اول جلسه  و ناظر دوم مجلس

 شرکتهای تعاونی که تعداد اعضای آن از کنسرت نفر بالا باشد تعداد موسسه آن ها به جای ۴ نفر هفت نفر می باشند.

 سمت این هیئت موسس عبارتند از:  رئیس مجمع،  منشی مجمع و  ناظرین جلسه که چهار نفر می باشند.  که در مجموع تعداد اعضای هیئت رئیسه آن هر نفر می شود.

 مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت های تعاونی

 مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه تصمیم گیری نسبت به اعضا یا قبول استعفای دسته جمعی هیئت مدیره و انحلالو یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

 �مع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا مجمع تشکیل می‌شود.

 � صورتی که بار اول با دو سوم اعداد تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت.(  در خصوص نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رعایت تعداد اعضای هیئت موسس تعاونی الزامیست).

 هیات مدیره شرکت تعاونی

 اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره مرکب از حداقل و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی علی البدل می باشند.  بین اعضا برای مدت ۳ سال و با رای مخفی انتخاب می گردند.

 عرض رای برای انتخاب اعضای اصلی در یک نوبت به عمل می آید. ریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل شناخته می‌شوند. و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره حداکثر برای نوبت متوالی بلامانع است.

 افرادی که موفق به قتل دو سوم آرای کل اعضای شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مستثنا خواهند بود.

 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.

 می‌باشد مدیره در جلسه از � نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

 اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند.

 �اقل و حداکثر حقوق اعضای موظف هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ارائه بخشنامه به این تعاونی‌ها مشخص می گردد.

 وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت تعاونی

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

 اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط

 نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.

 قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

 نظارت و بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی

 ه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

 �یین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

 تهیه و تنظیم در دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

 آیین‌نامه تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر.

 تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز شرکت برای عقد قراردادها و اسناد تعهد آور

 هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفرداً استفاده کند. مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی تعطیل از طرف هیئت مدیره داشته باشد هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تبعیض نماید.

 شرایط هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل

 تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 ایمان و تعهد عملی به اسلام

 دارا بودن بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

 عدم ممنوعیت قانونی و حجر

 عدم عضویت در گروه‌های محارب و ضد امنیت

 عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختلاس کلاهبرداری خیانت در امانت تدریس و شکستگی به تفسیر

وظایف مدیر عامل شرکت تعاونی

کلیه وظایف هیات مدیره  که بر اساس اساسنامه مصوب به مدیر عامل منتخب محول می شود. باید مدیرعامل برعهده گرفته و همه این وظایف را بر اساس قانون انجام دهد.

ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی
ادامه مطلب

شرایط مدیر عامل شرکت تعاونی

هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعدازانتخاب برای اداره امور و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاء يا خارج از اعضاء تعاوني براي مدت سه سال به عنوان مدير عامل تعاوني انتخاب كند. كه زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نمايد . انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 بازرس شرکت تعاونی

 بازرس شرکت تعاونی توسط مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده برای مدت یکسال مالی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد بازرس ها در سال های بعد بلامانع است. و از جمله وظایف بازرسان در شرکت تعاونی رسیدگی به شکایات اعضاء و بررسی حساب مالی و سود و زیان شرکت می باشد. و همچنین نظارت بر عملکرد مدیران تعاونی از وظایف دیگر بازرسان می باشد.

 اتحادیه‌ شرکت های تعاونی

اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می‌شود.

 اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می‌شود:

اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به‌تدریج تشکیل می‌شوند.

‌ این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه‌ای و مرکزی تشکیل می‌شود:

‌الف – اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌مربوط در منطقه.

ب – اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر.

محاسبه مالیات شرکتهای تعاونی

 از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون 10% به نام مالیات شرکت وصول می‌شود‌و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1 – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص‌داده می‌شود.  پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.

2 – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت‌تخصیص داده می‌شود. پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.

3 – نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.

انحلال شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی 

1 –کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی

2 – اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.

3 – تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.

4- عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و ‌یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلت هایی که وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر می‌دارد.

هزینه ثبت شرکت های تعاونی  چقدر است

هزینه و مراحل تاسیس شرکت های تعاونی، همانند شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود و دیگر شرکت ها نمی باشد. بلکه این نوع شرکت علاوه بر ثبت آن در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، باید در سامانه هوشمند و جامع تعاون کشورهم به ثبت برسد.

این مراحل به تفصیل در ذیل این مقاله توضیح داده شده است.

در کل هزینه ثبت شرکت تعاونی در سامانه ثبت شرکت ها به مبلغ 2 میلیون تومان می باشد. و هزینه ثبت شرکت تعاونی در سامانه جامع هوشمند تعاون کشور به مبلغ 2 میلیون تومان می باشد.

هزینه ثبت شرکت تعاونی در سامانه جامع و هوشمند تعاون کشور

سامانه جامع هوشمند تعاون کشور جهت ثبت شرکت های تعاونی و ثبت تغییرات شرکت های تعاونی و دیگر موارد آماری طراحی شده است.

این سامانه تحت نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور می باشد.

هزینه ثبت تغییرات شرکت تعاونی 

هزینه ثبت تغییرات شرکت تعاونی در سایت تک نیک ثبت نسبت به دیگر همکاران موسسات ثبتی ارزانتر می باشد. کافیست مقایسه کنید.

هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر آدرس شرکت در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  1 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده با تغییر موضوع فعالیت و یا تغییر نام و افزایش یا کاهش تعداد هیات مدیره به مبلغ 800 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده

هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  1 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده با تغییر موضوع فعالیت و یا تغییر نام و افزایش یا کاهش تعداد هیات مدیره در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  1 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت مجمع عمومی عادی 

هزینه ثبت مجمع عمومی عادی جهت تمدید هیات مدیره و بازرسان تعاونی در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  1 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

تعرفه ثبت مجمع عادی بطور فوق العاده افزایش یا کاهش سرمایه شرکت تعاونی در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  3 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت مجامع عمومی در سامانه جامع هوشمند تعاون کشور

هزینه ثبت مجامع عمومی در سامانه جامع هوشمند تعاون کشور، بابت ثبت هر مجمع در این سامانه 600 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت صورتجلسه هیات مدیره تعاونی

هزینه ثبت صورتجلسه هیات مدیره تعاونی با دستور جلسه : تعییر سمت هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و انتخاب صاحبان امضای مجاز شرکت تعاونی در دو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه هوشمند تعاون به مبلغ  1 میلیون و 500 هزار تومان است.

هزینه ثبت صورتجلسه شرکت سهامی خاص در مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و دیگر استانها و شهرستانهای دیگر یک قیمت دارد آنهم 2 میلیون تومان می باشد.

قیمت های فوق در تاریخ اسفند ماه سال 1402 می باشد و قیمت ها ثابت و واقعی می باشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.