اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

شرکت تعاونی عشایری جدید min compressed - اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید
اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی عشایری جدید

 

اساسنامه شرکت تعاونی تک نیک ثبت    با شماره ثبت:  932   و شناسه ملی: 111111111111

 

فصل اول : کلیات

ماده 1)-نام شرکت : عبارت است از شرکت تعاونی کشاورزی ……………………..   که در این اساسنامه باختصار شرکت نامیده می شود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزی عشایری است.

ماده 2)-مرکز اصلی شرکت استان ايلام ، شهرستان دهلران ، خیابان خبرنگار – نبش کوچه اعتماد     کد پستی:  6981635699  است و با تصویب هیئت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل  تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.

ماده 3)-مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده 4)-حوزه عملیات شرکت مناطق ییلاق و قشلاق عشایر استان ایلام می باشد.

 

فصل دوم :

موضوع و حدود عملیات تعاونی عشایری

ماده 5)- موضوع عملیات شرکت :

1-    تهیه, تامین و توزیع نهاده های دامی مورد نیازاعضاء

2-    تهیه , تامین و توزیع وسایل,تجهیزات و مواد مورد نیاز تولیدات اعضاء

3-    طراحی , تدوین و اجرای طرحها و پروژه های تولیدی شامل انواع فعالیت زراعی , باغی ، دامپروری و دامداری , صنایع دستی و سایر فعالیت های جانبی مرتبط با زندگی عشایر

4-    طراحی , تدوین و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی در مناطق عشایری

5-    حفر و تجهیز چاه عمیق و نیمه عمیق در اراضی متعلق به شرکت و اعضاء شرکت به منظور تامین آب کشاورزی و غیر کشاورزی و دامداری اعضاء شرکت .

6-    نگهداری , تعمیر و بهره برداری چاه و سایر تاسیسات متعلق به آن

7-    همکاری و مشارکت در نظام بهره برداری از پروژه های زراعی در کانونهای اسکان عشایر

8-    تامین و توزیع آب و آبرسانی سیار به اعضاء و دریافت آّب بهاء مربوطه.

9-    انجام عملیات جمع آوری , نگهداری , تبدیل , فرآوری ، بوجاری ، بسته بندی , حمل و نقل و عملیات مربوط به بازاریابی وخرید و فروش محصولات تولیدی اعضاءوگیاهان دارویی

10-انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین های کشاورزی و استفاده مشترک از آنها , تهیه وسایل حمل و نقل  برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن , پیش بینی وسایل بهداشتی و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک , توزیع نیروی برق , ایجاد شبکه تلفن , تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد دام و مبارزه با آفات و امراض نباتی و حیوانی , احداث آبشخور و حمام ضد کنه دامها و سایر تاسیسات مشابه مورد لزوم برای دام عشایری .

11-تهیه و تامین  مواد و وسایل مورد نیاز مصرف عمومی اعضاء .

12-تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز شرکت و اعضاء از منابع مختلف مالی و اعتباری  بخشهای دولتی و غیر دولتی و صندوقهای حمایتی و قرض الحسنه ای  .

13-پیگیری و انجام امور مربوط به خدمات بیمه ای و عمومی اعضاء و دام آنها .

14-تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی ارکان و اعضاء با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و حرفه ای آنان .

15-     خرید وفروش ، تبدیل به احسن نمودن املاک ، وسایط نقلیه و سایر دارائی ها.

16-     احداث واجاره ( انبار ، ساختمان ، تاسیسات وکارخانه های تولیدی )  برای اعضاء وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی .

17-     صادرات محصولات تولیدی عشایر و واردات کالاها و نهاده های مورد نیاز عشایر .

18-     انجام فعالیت های گردشگری در مناطق عشایری .

19-     تامین و توزیع سوخت فسیلی و انرژی های نو وتجهیزات آنها .

20-     ایجاد میدان خرید و فروش دام .

21-     شرکت میتواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط به مبادلات مرزی ،  نسبت به انجام مبادلات مرزی برای عضو و غیر عضو اقدام نماید .

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

ماده 6)-

حدود عملیات شرکت تعاونی عشایری

1-    شرکت می تواند با رعایت قانون شرکتهای تعاونی , عضویت شرکتها و اتحادیه های تعاونی دیگر را بپذیرد و یا در انواع شرکتها مشارکت و سرمایه گذاری نماید.

2-    شرکت می تواند نمایندگی اتحادیه و شرکتهای تعاونی , بانکها , سازمانها , موسسات و شرکت های دولتی وغیر دولتی را برای انجام عملیات تولیدی , فنی , خدماتی و اعتباری قبول نماید.

3-    شرکت می تواند نسبت به ایجاد و تشکیل شرکتهای تولیدی –فنی –مهندسی –حمل ونقل ، خدماتی و توزیعی اقدام نماید.

4-    شرکت می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول نماید.

5-    به استثنای عملیات اعتباری ای که مخصوص اعضاء است , ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد , تعیین خواهد شد.

6-    در صورت بروز اختلاف بین شرکتهای تعاونی , مرجع رسیدگی و حل اختلاف , اتحادیه تعاونیهای عشایری آن استان خواهد بود و در صورت بروز اختلاف بین شرکت و اتحادیه استان , مرجع رسیدگی به حل اختلاف ,  سازمان امور عشایر می باشد.

 

فصل سوم :

شرایط عضویت در تعاونی عشایری 

ماده 7)-عضویت در شرکت برای کلیه عشایر که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند با رعایت مقررات مندرج در مفاد این اساسنامه آزاد است. مشروط بر اینکه , ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت , اجازه قبول عضویت را بدهد.

الف-افرادی می توانند عضو شرکت شوند که در حوزه عمل شرکت و در یکی از فعالیتهای رشته  کشاورزی , (دامداری ,دامپروری,شاغل در صنایع محلی وروستایی  ومرتعداری) فعالیت داشته باشند.

ب)-تسلیم درخواست کتبی عضویت که بخودی خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات شرکت است.

پ)-خرید وپرداخت تمام بهای لاقل یک سهم

ث)عدم عضویت در تعاونی مشابه.

تبصره1:صلاحیت تشخیص کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت با هیئت مدیره است

تبصره2:عشایر به افرادی اطلاق میگردد که مشمول تعریف مرکز آمار ایران باشد

تبصره3-هیئت مدیره شرکت می تواند به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط عضویت نیستند , رد کند.

تبصره 4–کسیکه تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد , می تواند اعتراض خود را کتباً  به وسیله بازرس یا بازرسان ودرغیاب آنها توسط ارگان ناظر اعلام دارد تا درمجمع عمومی عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

ماده 8)-

 خروج ازعضویت در تعاونی عشایری

الف)خروج هر عضو از شركت اختياري است و نمي توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقدا پرداخت گردد.

ب)هیئت مدیره شرکت در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر می تواند عضو شرکت را پس از رسیدگی اخراج کند و مراتب رابه نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده  برساند.

1-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار كتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.

2-ارتكاب اعمالی كه موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یك سال آن را جبران نماید یا اعمالی كه به حیثیت و اعتبار تعاونی‌ لطمه وارد كند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

3-در صورتی كه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
‌تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یك از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

4-در صورت از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت

ت)-عضو اخراج شده حق دارد هر موقع اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب انها به سازمان امور عشایر تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود , موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رای در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نماید ، رای مجمع در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 9-هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا , اخراج , فوت یا ترک عضویت با شرکت قطع شود , بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت خود را از دست داده است , در اولین مجمع عمومی سال مالی مربوطه به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

 

1-هیئت مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به مجمع عمومی که برای رسیدگی به ترازنامه سال مربوط تشکیل می شود , گزارش نماید.

2-در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت , ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد , هیئت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید , نسبت به بازپرداخت بهای اسمی سهم مزبور اقدام خواهد کرد.

3-بهای سهام کسانیکه به شرکت بدهکارند پس از کسر بدهی و سایر کسورات قانونی آنان , قابل پرداخت خواهد بود.

4-چنانچه شرکت زیان نکرده و یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد , معادل ارزش اسمی سهام پرداخت  میشود.

5-در صورت اخراج , فوت , استعفا یا ترک عضویت هر عضو , کلیه مطالبات شرکت از آن عضو تبدیل به حال می شود.

ماده 10)-مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

ماده 11)-شرکت مخیر است طلب خود را از عضو , پس از اخطار کتبی و در صورت عدم وصول از هر یک از مطالبات عضو از شرکت اعم ازسهام , سود سهام و سایر مطالبات  وی از شرکت برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

فصل چهارم :

سرمایه شرکت تعاونی عشایری

ماده 12)-سرمایه شرکت 1860677000 ریال که به تعداد 1860677 سهم 1000 ریالی تقسیم شده است.

ماده 13)-سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضای شرکت با موافقت هیئت مدیره مجاز است. در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می گردد.

ماده 14)-انتقال سهام شرکت به غیر عضو ممنوع است .

ماده 15)-ميزان سهام هر عضو را مي توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از يك هفتم كل سرمايه تجاوز كند.

تبصره1- به موجب اساسنامه مي توان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از شركت كه نقدي است به اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست. در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از بابت معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون از تاريخ عضويت تعلق مي گيرد , موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خريداری شده

تبصره2-سرمایه تعاونی ,اموال و دارایی‌هایی است كه برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیردو مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.

ماده 16)-سرمایه شرکت متغییر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء شرکت و یا قبول اعضاء جدید،سرمایه را افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام به اعضاء , سرمایه شرکت را کاهش داد

ماده 17)-ثبت تغییرات سرمایه شرکت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تائید سازمان امورعشایردر اداره ثبت بلامانع است.

ماده 18)-کسیکه از عضویت شرکت استعفا داده و سهام به او بازپرداخت شده است , در صورت تقاضای مجدد عضویت , عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه , مشروط به خرید لااقل متوسط سهام فعلی اعضاء است .

ماده 19)- در آئین نامه های شرکت می توان انواع خدمات و معاملات و همچنین عملیات اعتباری شرکت را با هر یک از اعضاء متناسب با سهام خریداری همان عضو معین نمود.

 

فصل پنجم :

ارکان شرکت شرکت تعاونی عشایری

ماده 20)-ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی , هیئت مدیره و بازرسان

ماده 21)-مجمع عمومی شرکت علاوه بر مجمع عمومی موسس دو قسم است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

الف)- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

1-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2-    انتخاب هیئت مدیره وبازرس  و یا تغییر هر یک از آنها

3-    اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت

4-    تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیئت مدیره )

5-    اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام (مازاد درامدوتقسیم آن برطبق مفاد اساسنامه)

6-    اخذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد خرید و فروش دارائیها , اعتبارت درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه و شرکتهای دیگر

7-    تصویب آئین نامه های (معاملات وسایر آیین نامه های)داخلی شرکت

8-    اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره , پذیرفته نشده یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از 5 نفر از اعضاء مجمع عمومی که تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت 5 نفره در این مورد قطعی است.

9-    تصویب  تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و همچنین تعیین مبالغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.

10-اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه های تعاونی , تعیین میزان سهام یا حق عضویت پرداختی به اتحادیه و خروج از عضویت اتحادیه و شرکتها دیگر

11-اتخاذ تصمیم در خصوص سایر اموری که به مجمع پیشنهاد میشود.

ب)-

وظایف مجمع عمومی فوق العاده تعاونی عشایری

1- تغییر مواد اساسنامه

2- ادغام شرکت با شرکت دیگر

3- انحلال شرکت

4- توقف فعالیت شرکت

5- اتمام موضوع فعالیت

ماده 22)-اعضاء شرکت در هر منطقه ،تشکیل گروه تعاونی همان منطقه را تشکیل میدهند :

تبصره 1-گروه تعاونی عشایری در کوچکترین رده اجتماعی بعد از تیره که متشکل از چند خانوار بوده و معمولاً با هم نسبت خویشاوندی داشته و در ییلاق و قشلاق کنار هم زندگی می نمایند و در استانهای مختلف کشور به اسامی (احشوم , بنه , بنکو , اولاد و ….) نامیده می شوند , تشکیل می گردد.

تبصره 2-در صورتیکه  اعضای گروه تعاونی که در ییلاق و قشلاق با یکدیگر زندگی می کنند , کمتر از 7 خانوار عشایری باشند , جزو گروه تعاونی منطقه عشایری  مجاور, که  سازمان امور عشایر تعیین خواهد کرد , محسوب می شوند.

تبصره 3-در نقاطی که در کوچکترین رده اجتماعی بعلل مختلف نیاز به تشکیل بیش از یک گروه تعاونی باشد , با نظرسازمان امور عشایر وبا رعایت مقررات این اساسنامه می توان چند گروه تعاونی عشایری تشکیل داد.

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی عشایری

ماده 23)- شرایط احراز صلاحیت سرگروه های تعاونی بعنوان رئیس , نایب رئیس و منشی مجمع گروه های تعاونی :

1-     التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشته باشد.

2-    دارای حسن شهرت در رفتار بین عشایر باشد.

3-    نسبت به شرایط زندگی عشایر و نیازهای اساسی آنان شناخت لازم را داشته باشند.

4-    دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی  حداقل فوق دیپلم باشند.

تبصره-در صورت داشتن تجربه سرگروهی به ازای هر دوره سه ساله یک پایه مدرک تحصیلی محاسبه خواهد شد , مشروط براین که حداقل مدرک تحصیلی سیکل را داشته باشد

5-    دارای توانمندی لازم در ارائه برنامه کاری در حوزه عملکرد شرکت باشد.

ماده 24)-

نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت تعاونی عشایری

الف)-جلسه هر گروه تعاونی بطور جداگانه طبق مقررات این اساسنامه با حضور هر تعداد از اعضاء گروه که در جلسات حاضر شدند , بشرط آنکه کمتر از 7 نفر (خانوار) نباشد , تشکیل و رسمیت می یابد.

ب)-جلسات گروه تعاونی را مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح نموده و سپس با رای کتبی و بصورت مخفی و اکثریت نسبی , نسبت به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم اقدام می نمایند.

پ)-با تصویب در جلسه گروه تعاونی , رییس ودرصورت عدم حضور رییس, نایب رییس بعنوان سرگروه تعاونی برای مدت سه سال مالی جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکت تعیین میشود , همچنین افراد مذکور به عنوان نامزد عضویت هیئت مدیره و بازرسین انتخاب و معرفی خواهند شد و تا زمانیکه انتخاب مجدد انجام نشده است , سرگروه تعاونی مربوط در جلسه مجامع عمومی که تشکیل می شود , شرکت نموده و بعنوان نماینده گروه عمل خواهند نمود. (انتخاب مجدد سرگروه  بلامانع است)

بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن
ادامه مطلب

ت)-صلاحیت (سرگروههای تعاونی) و نامزدهای عضویت هیأت مدیره , بازرسان و مدیرعامل توسط سازمان امور عشایر تعیین خواهد شد.

ث)-با تقاضای یک سوم از اعضاء هر گروه تعاونی یا هریک از بازرسان شرکت و یا سازمان امور عشایر  برای دعوت جلسه گروه تعاونی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعی که از اختیار گروه تعاونی است , هیأت مدیرت شرکت مکلف است جلسه گروه تعاونی را برای اتخاذ تصمیم درباره موضوع مورد تقاضا دعوت نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره در ظرف ده روز از تاریخ تقاضای مقامات و اشخاص مذکور , سازمان امور عشایر  می تواند مستقیماً جلسه گروه تعاونی را دعوت کند.

ج)- با تقاضای یک پنجم اعضای شرکت یاهریک از بازرسان شرکت و یا سازمان امورعشایربرای دعوت جلسه مجمع عمومی شرکت, هیأت مدیره شرکت مکلف است جلسه مجمع رابرای اتخاذ تصمیم درباره موضوع موردتقاضا دعوت نمایدودرصورت استنکاف هیئت مدیره درظرف20روزازتاریخ تقاضای مقامات واشخاص مذکور , هریک از مقامات وسازمان امورعشایرمیتواندمستقیماًجلسه مجمع رادعوت کند.

چ)-جلسات مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با حضور سر گروههای تعاونی تشکیل  می گردد و رأی سر گروه تعاونی به تعداد اعضاء آن گروه به حساب خواهد آمد.

تبصره 1-در صورتیکه با وجود دعوت جلسه گروههای تعاونی بعلت عدم حضور عده کافی در جلسه هر گروه و یا به هر علت دیگر یک گروه یا چند گروه تعاونی موفق به انتخاب نمایندگان خود نشوند , چنانچه گروه یا گروههای تعاونی ای که اکثریت اعضاء شرکت را تشکیل میدهند , نمایندگان خود را انتخاب کرده باشند , با دعوت از نمایندگان انتخاب شده , تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت بلامانع است.

تبصره 2-دعوت مجدد برای تشکیل جلسه گروه تعاونی که نمایندگان خود را انتخاب نکرده اند , بهمان ترتیبی که گفته شد درهر مقطعی بلامانع است و نمایندگانی که انتخاب می شوند تا زمانیکه انتخاب مجدد انجام نشده , در جلسات مجامع عمومی که بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود , شرکت خواهند کرد.

ماده 25)-مجمع عمومی عادی شرکت با حضور نماینده گروههای تعاونی ای که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت باشند , رسمیت پیدا می کند و در صورت به دست نیامدن حدنصاب , دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی باید ظرف 10 روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهی تعیین شود , جلسه دوم با هر تعداد نماینده گروههای تعاونی رسمیت خواهد یافت , مشروط باینکه تعداد نمایندگان حاضر درجلسه حداقل نمایندگی 15درصد اعضاء را داشته باشند و تعداد نماینده های حاضر در جلسه نیزاز 7 نفر کمتر نباشد.در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع ویا انحلال  شرکت به سازمان امور عشایر مراجعه نماید .

ماده 26)-تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت اعضاء شرکت که سر گروههای آنان در جلسه حاضر شده باشند , اتخاذ می گردد , مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که با رأی نسبی بعمل خواهد آمد.

تبصره –در صورت تساوی تعداد آراء اعضاء، رأی طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رأی داده باشد.

ماده 27)-مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور نماینده گروههای تعاونی که حداقل نماینده سه چهارم اعضاء شرکت باشند , رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حدنصاب , در ظرف 10 روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل برای پانزده روز بعد آگهی تعیین می شود. این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضای شرکت باشند , رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترکیب دعوت می شود. جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده گروههای تعاونی رسمیت خواهد یافت , مشروط باینکه حداقل نمایندگی 15درصد اعضاء را داشته باشند و تعداد اعضاء حاضر در جلسه کمتر از 7 نفر نباشد. .در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع ویا انحلال  شرکت به سازمان امور عشایر مراجعه نماید

ماده 28)-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأِی سرگروههایی اتخاذ می شود که لااقل نمایندگی سه چهارم اعضای شرکت را داشته باشند.

ماده 29)-ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات گروههای تعاونی و جلسات مجامع عمومی ، ورقه حضورو غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاًو وکالتا آنرا امضاء می کنند.

تبصره –سر گروههای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی نمی توانند از طرف خود وکیل تعیین نمایند.

ماده 30)-در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود , جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل میشود , نباید از جلسه اول بیش از 48 سال به طول انجامد. هیئت رییسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بودکه در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است  مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که دراین صورت به جای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد .

ماده 31)-دعوت جلسات گروههای تعاونی و مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید لااقل پانزده روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در مراکز منطقه گروه تعاونی مربوطه و یا به وسایل مختلف ممکنه دیگری که اعضای گروه تعاونی اطلاع حاصل نمایند , بعمل آید.

تبصره –دستور کار جلسه مجمع عمومی باید بصورت روشن و گویا عنوان شود و از درج سایر موارد در دستور کار جلسه خودداری شود.

ماده 32)-مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده تشكيل داد.

ماده 33)-مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر تشکیل می شود :

1-    بازرس یا بازرسان

2-    سرگروههای تعاونی که نماینده لااقل یک پنجم اعضای شرکت باشد.

3-    سازمان امور عشایر

تبصره 1–در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی تا مدت بیست روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص فوق الذکر , سازمان امور عشایر می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است , دعوت کند.

تبصره2-مجمع عمومي كه طبق مفاد تبصره 1این ماده دعوت و تشكيل مي شود به وسيله مسن ترين عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.

ماده 34)-جلسات مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح می کند. در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه اقدام به انتخاب رئیس , نایب رئیس , یک منشی و سه نفر ناظر از بین نمایندگان گروههای تعاونی حاضر در جلسه خواهد شد.

ماده 35)- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست , نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود. لیکن هر یک از اعضاء از طریق سرگروه تعاونی مربوطه می تواند پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی , موضوع دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع , قید شده است , برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است , پیشنهاد کند. در این صورت مقام دعوت کننده مجمع مکلف است , پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند در صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد. در غیر اینصورت پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء جاضر در جلسه و در هر دو مورد موافقت رییس مجمع وتصویب اکثریت اعضاء حاضر،اتخاذ تصمیم درباره موضوع با موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعدي كه حداكثر 25 روز بعد تشكيل مي گردد موكول خواهد شد.

ماده 36)-صورت جلسات  مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن دردفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس , نایب رئیس و منشی و نظار میرسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه مجمع به رییس هیأت مدیره وسازمان امور عشایرابلاغ می گردد.

تبصره 1-در مواردی که بعلت تعداد کم سرگروههای تعاونی در جلسه مجمع عمومی, ناظرین انتخاب نمی شوند , صورتجلسه مجمع به امضای کلیه سر گروههای تعاونی حاضر در جلسه میرسد.

تبصره 2-دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد شرکت باید همواره در شرکت محفوظ بماند.

ماده 37)-تمامی اعضای شرکت می توانند در جلسات گروه تعاونی مربوط به خود حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد , در جلسه گروه تعاونی فقط حق یک رأی خواهد داشت , در صورتیکه حضور عضوی در جلسه گروه تعاونی به هر دلیلی میسر نباشد , می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید , در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد. وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورت جلسه در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره –در مورد عضو محجور شرکت , جهت حضور در جلسات گروه تعاونی و  مجامع عمومی عادی و فوق العاده  شرکت, حق رأی با ولی قهری یا قیم قانونی او خواهد بود.

ماده 38)-  تصمیماتی که در مجامع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ ؛ معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید

هیأت مدیره شرکت تعاونی عشایری

ماده 39)-اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره اي مركب از 3  نفر به عنوان عضو اصلي و 2  نفر به عنوان عضو علي البدل خواهد بود. كه در مجمع عمومي عادي از ميان اعضاي شركت با راي مخفي و براي حداكثر مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب هر يك از اعضاي هيات مديره بلامانع است .

تبصره 1- در صورت استعفا – فوت – ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضا اصلي بشود يكي از اعضا علي البدل براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره دعوت مي شود.

تبصره 2- در صورت استعفاي دسته جمعي هيات مديره, مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي البدل و يا بازرس يا بازرسان يا سرگروههای تعاونی يك پنجم اعضاي شركت يا سازمان امور عشایر براي انتخاب هيات مديره جديد دعوت مي شود.

تبصره 3- در صورتي كه به علل استعفا – فوت و يا ممنوعيت قانوني ، هيات مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره اقدام كند.

تبصره 4- در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيات مديره براي اداره امور جاري شركت، با نظر سازمان امور عشایر براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيات مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاي شركت تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد. مسئوليت اعضاي هيات مديره كه بدين نحو موقتاً انتخاب مي شوند عيناً همان مسئوليتهايي است كه براي هيات مديره پيش بيني شده است .

تبصره 5-: شرکتهایی که حداکثر تا 2000 نفر عضو دارند , سه نفر عضو اصلی هیأت مدیره ویک نفر علی البدل و شرکتهایی که بیش از 2000  نفر عضو دارند , پنج نفر عضو اصلی هیأت مدیره خواهند داشت. در اینصورت دو نفر نیز بعنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

تبصره6–سال اول انتخاب تا پایان دوره مالی , یکسال محسوب می شود.و تا انتخاب هیأت مدیره جدید , هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان بر عهده خواهد داشت.

تبصره 7-در صورتی که هیئت مدیره به وظایف خود عمل ننماید و یا تخلفی مشاهده شود , سازمان امور عشایر براساس گزارش بازرس و یا گزارش امورتعاونیها ، به نیابت از مجمع عمومی در هرزمان مجاز است تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره بعدی ، نسبت به تغییر هیئت مدیره اقدام نماید. ومسئولیت و اختیار هیئت مدیره تعیین شده همانند هیئت مدیره منتخب مجمع خواهد بود.

ماده 40)-هیأت مدیره شرکت در اولین جلسه , از بین اعضای خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

ماده 41)-هر گاه انجام وظیفه محوله به هر یک از اعضاء هیأت مدیره , مستلزم هزینه ای باشد ,تامین هزینه بر عهده شرکت خواهد بود. هم چنین هر عضو هیأت مدیره که علاوه بر وظایف قانونی خود مامور به انجام خدمات دیگری در شرکت گردد , می تواند با تصویب مجمع عمومی بابت انجام وظایف محوله حقوق و مزایا دریافت نماید.

تبصره:اشخاصی که به نمایندگی از شرکت د ر هیئت مدیره اتحادیه و یا سایر شرکتهای دیگر حضور پیدا می کنند موظفند هرگونه پاداش ،حق حضور درجلسه و…..به حساب شرکت واریز نمایند و پرداخت

پاداش از محل این درآمدها به نماینده با تصویب مجمع شرکت مزبور بلامانع می باشد.

ماده 42)-

شرایط احراز صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی :

1-     التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور داشته باشد.

2-    دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل در مقطع فوق دیپلم باشد

3-    دارای حسن شهرت در رفتار  باشد.

4-    دارای توانمندی در ارائه برنامه کاری در حوزه عملکرد شرکت باشد.

5-    نسبت به شرایط زندگی عشایر و نیازهای اساسی آنان شناخت لازم را داشته باشد.

6-    حاضر به سپردن تعهد و ضمانت کاری در اجرای ماموریت های محوله باشد.

7-    مهجورین و یا ورشکستگان به تقصیر (کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند) نمی تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند.

تبصره 1-کارکنان دولت  مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت نمی باشند

تبصره2-اشخاصی که کاندیدای عضویت درهیئت مدیره وبازرسی شرکت هستند میبایست حداقل 5روز قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت، تقاضای کاندیداتوری خود را به سازمان امور عشایر اعلام وارسال ودر صورت تایید صلاحیت توسط سازمان ، مجاز به ثبت نام برای عضویت درهیئت مدیره و بازرسی خواهند بود وسازمان مکلف است قبل از تشکیل جلسه مجمع اشخاص مزبور را مطلع وطی نامه ای افراد واجد شرایط را به شرکت معرفی نماید.

ماده 43)-هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (‌غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از‌ خارج به صورت موظف که دارای شرایط احراز اعلام شده در ماده 42 این اساسنامه باشد را بعنوان مدیر عامل شرکت منصوب نماید , مشروطبر اینکه دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های دام , کشاورزی , بازرگانی , علوم اقتصاد , حسابداری و یا صنایع باشد.  تا زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی ‌انجام وظیفه نماید. وظایف مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید

تبصره 1 :کارمندان دولت  نمی توانند به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شوند.

تبصره 2 :انتخاب کارکنان بازنشسته دارای شرایط مندرج در ماده 42 با مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فوق الذکر بعنوان مدیر عامل شرکت بلامانع خواهد بود.

تبصره3: کارکنان بازنشسته دولتی وکارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی که حقوق بازنشستگی خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت مینمایند با توجه ضرورت رعایت بند 15 ماده 2 قانون تاسیس سازمان اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اشتغال بکار مستمر پس از باز نشستگی ، نمی توانند به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند.

هیات مدیره شرکت تعاونی
ادامه مطلب

 

ماده 44)-

وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت عشایری 

1-    دعوت از مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)

2-    اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط به شرکت

3-    نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین میزان حقوق مدیرعامل

4-    قبول درخواست عضویت در شرکتهای تعاونی دیگر

5-    اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر

6-    دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره

7-    نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان

8-    تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی

9-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاد تصمیم

10-تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع  عمومی برای تصویب

11-تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در مراجع قضایی و  قانونی و سایر موسسات و سازمانهای دولتی وغیر دولتی

12-تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور

13-استخدام ، اخراج و بازخرید کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیرعامل بر اساس آئین نامه ها و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار

14-اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت که دارای مسئولیت مالی هستند.

 

سایر وظایف مدیران تعاونی عشایری

15-سایر وظایف منطبق با قانون تجارت جمهوری اسلامی

تبصره 1-هر گونه تصمیمات برای هیأت مدیره توسط مجمع صورت می گیرد.

تبصره 2-هیأت مدیره موظف است نامزدهای منتخب مدیرعامل اتحادیه را جهت بررسی تائید صلاحیت  به سازمان امور عشایر معرفی نماید. سازمان امور عشایر حداکثر طی مدت 2 ماه نسبت به تایید یا رد صلاحیت  اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- عدم ارایه پاسخ مثبت یا منفی سازمان امور عشایر در خصوص صلاحیت مدیرعامل معرفی شده توسط شرکت  درمدت تعیین شده در تبصره 3 این ماده بمنزله تایید صلاحیت تلقی میگردد.

ماده 45)- جلسات هیأت مدیره با دعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت می یابد و برای اتخاذ هر تصمیم , رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است و هر عضو هیأت مدیره دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره 1-خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت میگردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد. عضو هیئت مدیره ای که در هر مورد نظر مخالف دارد  نظر او باید صریحاً در دفتر مزبور ثبت گردد.

تبصره 2 :مقام دعوت کننده جلسه هیئت مدیره موظف است هم زمان از بازرس و نماینده سازمان امورعشایر جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد.

تبصره 3 :نماینده سازمان امور عشایر مجاز است در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت و نسبت به امضاء صورتجلسه اقدام و در صورتیکه بندهایی از مفاد صورتجلسه با قوانین مربوطه مغایر باشد , نسبت به درج نظر مخالف ذیل صورتجلسه اقدام لازم را بعمل آورد.

 

تبصره 4 :غیبت بدون عذر موجه هر یکی از اعضای هیأت مدیره در دو جلسه متوالی وسه جلسه متناوب هیأت مدیره به منزله استعفا از عضویت هیأت مدیره تلقی می شود و تشخیص موارد عذر موجه به عهده سازمان امور عشایر می باشد.

تبصره 5 :در صورتیکه آراء موافق و مخالف هر هیئت مدیره مساوی باشد , رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره در آن باشد , ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره6:هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد  برای شرکت در جلسه هیئت مدیره از طرف خود وکیل تعیین نماید.

ماده 46)-مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح باشد که در این صورت حق شرکت در آن جلسه را نخواهد داشت.

ماده 47)-هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً در موارد خاص با تعیین نماینده و یا وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت و اعضاء ،مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 48)-کلیه چکها , قراردادها , اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید و یا تمام یا قستمی از حق شرکت را منتفی سازد , باستثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت , ترتیب خاصی داده باشد , پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با       مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد , مگر مراسلات هیأت مدیره که  با امضای رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

 

تبصره 1-در موارد فوق در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف وی بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 2-مدیرعامل می تواند در غیاب خود در صورت تصویب هیئت مدیره , شخص واجد شرایطی را برای انجام دادن وظایفی که بعهده دارد ,بصورت موقت تعیین کند , دراین صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیرعامل انتخاب شده است , بعهده مدیرعامل خواهد بود. . ومدت مسئولیت شخص انتخاب شده موقت نباید از دوماه تجاوز نماید.

 

ماده 49)-هیچ یک از اعضای هیأت مدیره شرکت ، بازرسان و مدیرعامل شرکت نمی توانند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده 5 این اساسنامه) داشته باشند و  بطور مستقیم و غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب شود , اقدام نمایند.

تبصره1:هریک از اعضای هیات مدیره ,مدیرعامل وبازرس شرکت میتواند پس از تصویب هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از آن درجلسات مجمع عمومی اتحادیه داوطلب هیات مدیره و بازرسی شده و به نمایندگی از شرکت مزبور عضو هیئت مدیره ویا بازرس اتحادیه شود

تبصره2:شرکت میتواند هروقت که بخواهد نماینده خود را عزل ونماینده جدیدی معرفی نماید عدم معرفی همزمان  نماینده جدید به منزله استعفای شرکت از عضویت درهیئت مدیره و یا بازرسی اتحادیه قلمداد شده ورییس هیئت مدیره ,نایب رییس ویا مدیرعامل موظف است بلافاصله عضو علی البدل را دعوت نماید

ماده 50)-نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس ,  برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

 

بازرسان شرکت تعاونی عشایری

ماده 51)-مجمع عمومی شرکت از بین اعضاء خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر را که در امور حسابداری و یا امور حقوقی دارای اطلاعات لازم باشد بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای  یک سال مالی انتخاب می کنند , تجدید انتخاب بازرس بلامانع است.

تبصره –با خاتمه مدت ماموریت بازرس , تا زمانیکه بازرس جدید انتخاب نشده باشد , بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهد داشت.

ماده 52)-وظایف بازرس به شرح زیر است :

1-    نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط سازمان امورعشایر

2-    بازرس می تواند هر موقعی که مقتضی بداند , بطوریکه به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود , کلیه حسابها ، دفاتر ، اسناد و مدارک مالی ، دارائی نقدی و اوراق بهادار ، موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کند.

3-    در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهد ورونوشت آن را به سازمان امور عشایر ارسال نماید.

4-    رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت

5-    دعوت مجامع عمومی در موار د پیش بینی شده در اساسنامه

6-    نظارت بر اجرای پیشنهاد و تذکر های سازمان امور عشایر و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی    کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی و سازمان امورعشایر

7-    طرح شکایت عضو اخراج شده و یا کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی

8-    انجام سایر وظایفی که براساس قانون تجارت بعهده بازرس میباشد.

ماده 53)-بازرس حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارد و می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار نماید , این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره درج و امضاء شود.

ماده 54)- در صورتیکه بازرس ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات و آئین نامه های مصوب و بخشنامه ها ودستورالعملهای سازمان امور عشایرمی باشد , باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید و هم زمان گزارش تخلفات را نیز به اطلاع سازمان امور عشایر برساند.

ماده 55)-خدمات بازرس در شرکت بلاعوض و افتخاری است و در صورتیکه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ایی باشد  پرداخت آن بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره:مجمع عمومی شرکت مجاز است برای بازرس پاداش تعیین وپرداخت نماید.

فصل ششم :

مقررات مالی شرکت تعاونی عشایری

ماده 57)- ابتدای سال مالی شرکت اول فرودین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه است , باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال یک سال محاسبه خواهد شد.

ماده 58)-هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و تراز نامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان و سازمان امور عشایر ارائه نماید.

تبصره –هر یک از اعضاء می توانند در ظرف  مدت 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به تعاونی مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات آنرا دریافت و مطالعه نمایند.

ماده 59)-در ترازنامه ای که تنظیم می شود , ارزش دارائیها و تمام موجودی هایی که برای فروش تهیه شده است , بر اساس اصل بهای تمام شده با رعایت استاندارد های حسابرسی , ارزیابی و با در نظر گرفتن استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 60)-بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت و تائید سازمان امور عشایر      غیر قابل وصول تشخیص داده شوند به حساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزو دارائی در ترازنامه منظور گردد.

ماده 61)-درآمد ویژه شرکت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک

ماده 62)-درآمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد.

1-    بیست درصد به ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود و تا زمانی که ذخیره قانونی به معدل سرمایه سه سال اخیر  شرکت نرسیده باشد الزامی است.

2-    سه درصد به منظور توسعه تعلیمات و آموزش ارکان و کارکنان شرکت بر اساس  بند 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی در اختیار سازمان امور عشایر گذاشته شود.

3-    حداکثر 5% از سود ویژه را می توان بعنوان ذخیره اختیاری منظور نمود که با نظر مجمع عمومی قابل مصرف خواهد بود.

4-    درصدی از سود خالص عملیاتی بعنوان پاداش کارکنان , هیأت مدیره و مدیرعامل بر اساس بخشنامه سالانه ای که توسط سازمان امور عشایر به شرکت ابلاغ می گردد , اعمال خواهد شد.

5-    50 درصد مانده سود بصورت سود سهام و50درصدمانده بعنوان مازاد برگشتی ناشی از معاملات با اعضاء توزیع خواهد شد.

ماده 63)-هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری شرکت می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود.

تبصره  – دادن هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف شرکت مشروط بر این است که اعتبار برای این منظور در هر سال که نباید از 10 درصد رقم ذخیره قانونی حاصل از معاملات یکسال قبل شرکت تجاوز نماید و مبالغ پرداختی به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده 64)-زیان شرکت در حسابی تحت عنوان زیانهای انباشته در سرفصل حساب بدهکاران نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تصفیه گردد.

همچنین شرکت می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخایر قانونی غیر قابل تقسیم و اختیاری تامین نماید و نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب بدهکاران درآمد سالهای بعدی شرکت راتقسیم کند.

ماده 65)- هیئت مدیره شرکت موظف است نزد بانکهای کشور و ترجیحاً بانک کشاورزی حساب جاری افتتاح نماید.

ماده 66)-شرکت می تواند برای استفاده از وجوه مازاد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طروق زیر عمل کند :

1-    تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت نزد بانکهای رسمی

2-    خرید اوراق مشارکت

3-    سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

4-    سپرده گذاری در موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری رسمی کشور

فصل هفتم : ادغام , انحلال و تصفیه

ماده 67)-شرکت می تواند با رعایت ضوابطی که به استناد قانون شرکتهای تعاونی از طرف سازمان   امور عشایر اعلام می گردد با شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگری ادغام شود یا ادغام شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگری را در خود بپذیرد , مشروط بر اینکه شرکتهایی که در هم ادغام می شوند , دارای اهداف و عملیات مشابه باشند.

ماده 68)-

شرایط انحلال شرکت تعاونی عشایری

1-    در صورتیکه تعداد اعضاء شرکت از 150 نفر کمتر شود و ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به حد نصاب  لازم نرسیده باشد.

2-    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

3-    اگر بوسیله زبانهای وارده علاوه بر ذخیره قانونی شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

4-    چنانچه شرکت بمدت سه سال متوالی زیان بدهد (صرف نظر از میزان مبلغ زیان) هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده رابرای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت دعوت نماید.

5-    عدم رعایت قوانین و مقررات جاری پس از سه بار اخطار کتبی سازمان  امور عشایر ایران

6-    توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذر موجه با نظر ارگان ناظر (سازمان امور عشایر ایران)

ماده 69)-در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت بدهد , در همان جلسه یک یا چند نفر جهت تصفیه امور شرکت از بین اعضاء یا خارج با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد , تا طبق مقررات جاری نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نمایند. در غیر اینصورت دستگاه ناظر نسبت به تعیین هیئت تصفیه اقدام می نماید.

تصفیه تعاونی عشایری

ماده 70)-در تصفیه شرکت , پرداخت تعهدات از محل دارائی شرکت با رعایت تقدم به شرح زیر صورت می گیرد :

1-    پرداخت بدهیهای شرکت

2-    پرداخت سهام اعضاء به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.

تبصره –پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای یک و دو کلیه موجود ی  باقیمانده در حکم ذخیره غیرقانونی قابل تقسیم تلقی و نسبت به آن بر طبق آئین نامه ای که توسط سازمان امور عشایر ایران تهیه می شود عمل خواهد شد.

این اساسنامه که مشتمل بر70 ماده و 50 تبصره و 123 بنداست  در جلسه مورخ  22/11/1400 مجمع عمومی فوق العاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

رییس مجمع : حسن تیربخش                     2- نائب رئیس مجمع              3  منشی مجمع    بنت الهدی آئینی    

 

 

4  ناظرین مجمع : آقایان: 1-         2-               3-                    4-

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - اساسنامه شرکت تعاونی عشایری جدید