بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 1. تک نیک ثبت
 2. ثبت شرکت
 3. بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 

بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن که در شهریور 1400 به دست ما رسیده است.

اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن 850x500 - بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن
بروزترین اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

فصل اول

ماده 1 – نام شركت تعاوني پس انداز وتامین مسکن ……………… و نوع آن تولیدی – توزیعی است كه در اين اساسنامه به اختصار تعاوني ناميده مي شود.

ماده 2-

اهداف شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 • ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاون عمومي.
 • تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
 • فراهم سازی امکان مشارکت اقشار مختلف جامعه در قالب سرمایه گذاری‌های خرد در تملک املاک و مستغلات.
 • جمع آوری و هدایت سرمایه های خرد و هدایت آن در مسیر تولید مسکن.
 • تامین مسکن حورد نیاز اعضاء و سهامداران غیر عضو و متقاضیان درآمدی دهک های درآمدی 4 تا 8 جامعه.

بروزترین اساسنامه ثبت شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده ۳-

موضوع فعاليت شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

–  تملیک دارایی های منقول یا غیرمنقول با هدف توزیع منافع حاصل از آنها به سهامداران.

–  بهره برداری و اداره دارایی های در تملک تعاونی به جهت حداکثر سازی منافع سهامداران تعاونی .

–  تأسیس و راهبری شرکت های واسط در طرح تولید مداوم مسکن.

– اجاره داری املاک و مستغلات .

– تولید، مدیریت بازار و پاسخگویی به  دارندگان سهام تعاونی در جهت حفظ منافع دارندگان این سهام.

– رسید گی مستمر و حصول اطمینان از صحت عملیات شرکت های واسط(سازنده) تولید مسکن، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی و اظهار نظر  نسبت به آن.

–  انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی شرکت های واسط طرح تولید مسکن و همچنین نگهداری حساب ها و دفاتر مالی آنها و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد.

 

سایر موضوع های فعالیت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

–  اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت ، اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

–  توديع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانك ها.

–  مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها.

–  سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركت ها و مؤسسات عمومي ، تعاوني و يا خصوصي.

–  مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

 

تبصره 1- درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليت هاي موضوع تعاوني، نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.

تبصره 2 – انجام هر گونه معامله‌ای که منجر به تغییر در وضعیت  تملک اموال و دارایی‌های این تعاونی شود صرفاً پس از اخذ تاییدیه از وزارت تعاون، کار  ورفاه اجتماعی و موافقت دو سوم اعضا در مجمع عمومی عادی تعاونی امکان‌پذیر است. مشروط به آنکه حداقل به میزان سهام تعاونی خریداری شده توسط سهامدار غیر عضو دارایی در شرکت باقی بماند.

 

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

حوزه عمليات،مدت و مرکز اصلی تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده ۴- حوزه عمليات تعاوني : سراسر کشور مي باشد.

ماده ۵ – مدت تعاوني از تاريخ ثبت به مدت نامحدود است.

ماده ۶- مركز اصلي عمليات تعاوني شهر ……………….. و نشاني آن …………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………. است.

تبصره1: ايجاد شعب در ساير نقاط داخل و خارج از كشور مشروط به تصویب مجمع عمومی و اعلام آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرجع ثبت تعاوني و اخذ شناسه ملی برای شعب و ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران بلامانع  است.

تبصره 2:ایجاد دفاتر نمایندگی در ساير نقاط داخل و خارج از كشور مشروط به تصویب هیات مدیره و اعلام عمومی لیست نمایندگی ها از طریق روش مصوب مجمع برای اعلام آگهی های شرکت بلا مانع است.

سرمایه شرکت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده ۷- سرمايه اوليه شرکت تعاوني مبلغ………………………………………….. است‌كه ‌به ……… سهم  ده میلیون ریالی منقسم گرديده است.  مبلغ………………………………… آن نقداً و …………………………………………..ریال  بصورت آورده غیر نقد توسط اعضاء‌ پرداخت و مبلغ ………………. ريال آن نقداً و …………………………………………….ریال نیز  به صورت آورده غیر نقدي توسط……………………………………..(دستگاههاي‌موضوع‌ماده17قانون‌بخش تعاوني درصورتي كه‌شريك تعاوني باشند بايد نوشته شود) تأمين، تقويم و به تعاوني تسليم و مابقي در تعهد آنها مي باشد.

تبصره 1: سرمایه ثبتی تعاونی در زمان تاسیس و فعالیت نباید از ده درصد سرمایه گذاری کل پیش بینی شده در طرح و همچنین از بیست و هشت هزار میلیارد ریال کمتر باشد.

تبصره1: هیئت مدیره می‌تواند افزایش سرمایه تعاونی را از طریق فروش سهام به اعضاء/سهامداران غیر عضو تعاونی یا قبول اعضا/سهامدار غیر عضو جدید با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی پیشنهاد دهد.

تبصره 2: هیات مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط عضویت/ سهامداران غیر عضو جدید در هر یک از ادوار یک ساله تهیه و ارایه شود. به این منظور مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان لزوم افزایش سرمایه، میزان و چگونگی آن را تصویب نماید و به هیات مدیره ماموریت دهد تا ظرف دوازده ماه اقدامات لازم را بعمل آورند. تعاونی می تواند تمام یا بخشی از سهام اعضاء یا سهامداران غیر عضو را که برای فروش عرضه می شود راساً خریداری نماید. سهام جدید به ارزش اسمی منتشر ولی به ارزش روز معامله می شود.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

سایر قوانین سرمایه تعاوني پس انداز و تامین مسکن

تبصره3 : افزایش سرمایه  از طریق افزایش ارزش اسمی مجاز نمی باشد مگر آنکه کلیه دارندگان سهام با آن موافق باشند، در این صورت مبلغ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود.

تبصره 4: آورده های غیر نقد باید توسط هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری منتخب شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ارزیابی شده و قبول و میزان آن به تصویب اولین مجمع عمومی عادی برسد.

تبصره 5: در صورتیکه در  افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم از خریداران دریافت شود، ارزش اضافه سهام به حساب “اعضاء بابت تجدید ارزیابی” منتقل می‌شود.

سهام و سرمایه شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده ۸- هريك از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يك‌سوم مبلغ اسمي سهامي راكه خريداري نموده، درموقع تأسيس تعاوني پرداخت كند.

تبصره- اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دو سال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأديه نمايند. در هر صورت فروش سهام تعاونی به عموم و پذیرش سهامدار غیر عضو مشروط به عدم وجود سهام تعهدی است.

ماده ۹ – سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضا سهم بيشتري تأديه نمايند. دراين صورت حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 30 درصد سرمايه تعاوني تجاوز كند.

ماده ۱۰- سهام تعاوني بانام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد با موافقت هيئت مديره و با رعايت ماده 9 مجاز مي باشد.

ماده ۱۱- تعاوني بلافاصله بعد از تاريخ ثبت يا ثبت افزايش سرمايه نزد ثبت شرکت ها ، حسب مورد براي هريك از اعضاء و سهامداران غیر عضو به ميزان سهامي كه خريداري كرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 

افزایش سرمایه شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

 

تبصره1- ورقه سهم بايد متحدالشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايد به اعضا گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد،مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.

تبصره2- نام، کد/شناسه ملی، شماره تلفن همراه بنام و کد پستی، نشاني و تعداد سهم هريك از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني که مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده است به ثبت برسد. هرنقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد، فاقد اعتبار است.هر گونه ابلاغ به نشانی صاحب سهم تا زمانی که نشانی جدید به شرکت اعلام نکرده باشد قانونی و معتبر خواهدبود.

تبصره3-  نظر به مفاد بند ج ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور که جواز انتشار الکترونیکی اسناد را با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک صادر نموده است، شرکت تعاونی موظف است در اجرای موضوع تبصره 1 این ماده، با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی نسبت به انتشار الکترونیکی سهام خود مبتنی بر سکوهای مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات کشور و وزارت تعاون، کار  ورفاه اجتماعی اقدام نماید.

تبصره 4 : شرکت تعاونی موظف است کلیه اطلاعات دفتر سهام خود را در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور بصورت برخط بگونه ای بروز رسانی نماید که در هر لحظه لیست آخرین سهامداران و نقل و انتقالات در سامانه مذکور قابل رویت و گزارش گیری باشد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

فصل دوم-

مقررات مربوط به عضويت در تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده ۱۲- عضويت در تعاوني براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و ياحقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند و دارای شرایط زیر باشند آزاد است:

الف-شرايط عمومي

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 • عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
 • عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.
 • درخواست‌ ‌عضويت ‌و‌تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل یک سهم از سهام تعاوني.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني مسکن پس انداز و تامین مسکن

شرايط اختصاصي عضویت در تعاونی پس انداز و تامین مسکن

عضویت برای کلیه دارندگان دارایی ملکی سهل البیع قابل تقویم به میزان حداقل یک هفتم سرمایه تعاونی

تبصره 1- احراز شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيئت مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني هيئت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هريك از شرايط مذكور باشند،درخواست عضويت آنها را ردكند.

تبصره 2- احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی می‌باشد.

ماده 13- تعاونی‌ می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی، با رعایت ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش سرمایه، اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی عضویت نباشند، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی را به شرطی که بنا به قوانین و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی، از تملک سهام ممنوع نباشند، به عنوان “سهامدار غیر عضو” بپذیرد. در جلسه مجمع عمومی مذکور مادام که پذیرش سهامدار غیر عضو به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد فاقد حق رای خواهد بود.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

مقررات سهام اعضای شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 14- میزان سهام مقرر برای هر یک از سهامداران غیر عضو، کمتر از حداقل سهام مقرر در بند الف ماده 12 نباشد و حداکثر آن برای هر یک  پنج درصد  از کل سهام تعاونی است.

تبصره 1ـ میزان سهام مجموع سهامداران غیر عضو، نباید از 49 درصد کل سهام تعاونی بیشتر باشد.

تبصره2 ـ شرکت تعاونی متعهد به نقد شوندگی سهام سهامداران غیر عضو در هر شرایطی است.

ماده 15- پرداخت بهای سهام غیرعضو بصورت یکجا و غیر تعهدی است و سایر موارد نیز همانند و مطابق مقررات حاکم بر اعضا در این اساسنامه می‌باشد.

ماده 16- هرگونه نقل و انتقال سهام سهامدار غیرعضو با اولویت انتقال سهام به اعضاء و با تصویب هیات مدیره می‌باشد.

ماده 17- در صورت کسب رای در مجمع عمومی برای عضویت سهامداران غیر عضو در هیات مدیره حداکثر تا 35 درصد تعداد کرسی‌های هیات مدیره، قابل تصدی توسط آن‌ها خواهد بود.

ماده 18- نحوه تقسیم سود سهامداران غیرعضو پس از کسر وجوه قانونی ماده 25 قانون بخش تعاونی کشور با توافق هیات مدیره صورت می‌پذیرد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

مسئولیت مالی اعضاء و مدیران و سایر دستگاه های عمومی در تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 19- مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره- مسئوليت دستگاه هاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده 20 – كليه اعضاء و سهامداران غیر عضو مكلفند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل‌كنند.

ماده 21- تعاوني مي تواند توسط هيئت مديره طلب خود را از عضو یا سهامدار غیر عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه، ازكل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول باقی مانده طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

ماده 22 – خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره- درصورتيكه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.در مواردی که به هر دلیل صف خروج عضو یا سهامدار غیر عضو تشکیل شود هیات مدیره موظف به برنامه ریزی جهت مدیریت زمانی و مالی برای پرداخت دیون انصراف دهندگان است.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده 23-

در چه مواقعی عضو از تعاوني پس انداز و تامین مسکن اخراج می شود 

 • از دست دادن هريك از شرايط عمومي يا اختصاصي عضويت مقرر دراين اساسنامه،به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.
 • عدم رعايت مقررات اساسنامه وساير تعهدات قانوني پس از دواخطاركتبي توسط هيئت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.
 • ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

تبصره- تشخيص موارد فوق بنا به ‌پيشنهاد  هریک از هيئت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود.

ماده 24- درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس قیمت روز محاسبه و پس از منظورنمودن سايرحقوق و مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني ، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد.

تبصره- پرداخت سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني ولو به درخواست ورثه امکانپذیر نمی باشد.

ماده 25 درصورت فوت عضو، ورثه وي كه واجدشرايط عضويت بارعايت تبصره ماده12 اين اساسنامه باشند، عضو تعاوني شناخته مي‌شوند ودرصورت تعدد بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابه تعاوني بپردازند؛ اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجدشرايط نباشند، عضويت لغو ميگردد.

ثبت شرکت در منطقه آزاد
ادامه مطلب

تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيئت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

فصل سوم- 

اركان شرکت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده 26- اركان تعاوني عبارتست از :

1-  مجمع عمومي     2-هيئت مديره              3-  بازرس/بازرسان.

– مجمع عمومي:

ماده 27-  مجامع عمومي تعاوني به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد. چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجمع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني خواهد بود.

تبصره1- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و روزنامه کثیرالانتشار  صورت می گیرد.

تبصره2- دعوت از نماینده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی – معاونت امور تعاون در مجامع عمومی به عنوان ناظز الزامی است و در صورت حضور نماینده رئیس مجمع موظف است تذکرات وی را به حاضرین در مجمع اعلام نمایند.

ماده 28- برای رسمیت تشکیل مجامع عمومی، حضور سهامداران غیر عضو الزامی نیست؛ لکن باید بترتیب مقرر برای دعوت اعضا، آن‌ها نیز دعوت شوند و در صورت عدم امکان حضور آن‌ها، وکلای آن‌ها همانند وکلای اعضاء مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی خواهند بود.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

مقررات میزان رای سهامداران در مجامع تعاوني پس انداز و تامین مسکن

ماده 29- اعضا و سهامداران غیرعضو در مجمع عمومی باید در دو گروه مجزا در رای گیری شرکت نمایند. پس از رای‌گیری در خصوص هر موضوع یا هر شخص و اعلام آرای هر گروه (از اعضا و سهامداران غیرعضو) مجموع آرای موافق به ترتیب ذیل محاسبه می‌شود:

 1. میزان رای سهامداران غیر عضو در مجمع “عبارتست است از” نسبت رای داده شده‌ی سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه” (تعداد سهام موافق تقسیم بر تعداد کل سهام حاضر مجمع) ضربدر “ضریب رای سهامداران غیرعضو”.
 2. “میزان رای اعضا در مجمع” عبارتست از “نسبت رای اعضای موافق حاضر در جلسه” (تعداد اعضای موافق تقسیم بر تعداد کل اعضای حاضر مجمع) ضربدر “ضریب رای اعضا”.
 3. “مجموع رای موافق اعضا و سهامداران غیر عضو به هر موضوع یا شخص” عبارتست از مجموع آرای حاصل از بندهای (1) و (2).
 4. “ضریب رای سهامداران غیرعضو” برای شرایطی که 49 درصد از کل سهام تعاونی را داشته باشند، 35 درصد می‌باشد. در اینصورت به طور کلی “ضریب رای سهامداران غیر عضو” عبارتست از “نسبت سهام غیر عضو به کل سهام تعاونی”(تعداد سهام غیرعضو تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی)، ضربدر (35 تقسیم بر 49)، ضربدر (100).
 5. همچنین “ضریب رای اعضا” عبارتست از (100) منهای “ضریب رای سهامداران غیر عضو”.

تبصره- میزان سهام و رای تمام و یا هر یک از اتباع غیر ایرانی ناشی از سهامداری غیرعضو نباید مغایر قوانین و مقررات عمومی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 هيات مديره تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 30- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از 3 نفر عضو اصلی و  2 نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب اعضای هیات مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

تبصره 1- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر را بعنوان نائب رئيس و 1 نفر را بعنوان منشي انتخاب مي‌كند.

تبصره2- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره يكي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر جانشين وي در هيأت مديره می شود. غيبت غير موجه مكرر به مواردي اطلاق مي‌شود كه عضو، عليرغم ارسال دعوت نامه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.

تبصره3- اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

مقررات انصراف و انقضاي مدت مأموريت هیات مدیره تعاونی پس انداز و تامین مسکن

تبصره 4در مواردي كه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختيار داده مي‌شود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد لازم را به طور موقت و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايد.

تبصره 5- درصورت استعفای دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی، مجمع  عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضاء هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود.

ماده 31 – پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتي كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده 32– هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره  فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزا یای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

جلسات هیات مدیره شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 33– جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاً به تصويب هيئت مديره رسيده با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت مي‌گردد و با امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره1– جلسه فوق‌العاده هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

تبصره2- هیات مدیره موظف است کلیه صورتجلسات هیات مدیره از مرحله دعوتنامه تا صورتجلسه در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور بروز رسانی نماید.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 34 هيئت مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظايف ذيل است:

شرح وظایف و مسئولیت هیات مدیره تعاونی

 1. دعوت مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده
 2. اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.
 3. نصب و عزل و قبول و استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و تعیین حدود وظايف و اختيارات وی.
 4. قبول درخواست عضويت یا سهامداری و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا و سهامداران به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.
 5. نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و وترازنامه به مجمع عمومي.
 6. تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
 7. تهيه و تنظيم آیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي تعاوني وتقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
 8. بررسی تغییرات افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت و قراردادن این موضوع در دستور کار مجمع عمومی
 9. ارائه پیشنهادات به مجمع عمومی مستند به گزارش ارزیابی در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه
 10. بروز رسانی اطلاعات سهامداران (عضو و غیر عضو)، صورتجلسات مجامع و هیات مدیره، گزارش صورت های مالی، گزارشات ارزیابی دارایی ها، گزارش حسابرسی، افشای اطلاعات اثرگذار بر قیمت و حجم مبادله سهام، لیست و مشخصات اموال و دارایی تعاونی به سهامداران در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور.

دیگر وظایف هیات مدیره تعاونی پس انداز و تامین مسکن

 1. ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص نحوه فروش سهام جدید و ارزش روز هر سهم.
 2. پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا ، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.
 3. تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير.
 4. تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجمع عمومي شركت ها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
 5. تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
 6. هیئت مدیره موظف است در بدو تاسیس و سپس هر سه ماه یک بار نسبت به ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اقدام نموده و نسبت به افشای اطلاعات اثرگذار بر قیمت و حجم مبادله سهام تعاونی به سهامداران اقدام ‌کند.
 7. انتخاب سکوی مناسب به منظور اجرای تبصره 3 ماده 11 این اساسنامه
 8. انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.

تبصره 1: هیئت مدیره موظف است کلیه دارایی‌هایی که در قالب افزایش سرمایه وارد تعاونی می گردد را در بدو ورود سرمایه، ارزیابی نموده و به سهامداران افشا نماید.

تبصره ۲: هر گونه ارزیابی دارایی‌های شرکت  تعاونی در تمامی مراحل، با رعایت ترتیبات مندرج در این اساسنامه بشرح ذیل انجام می پذیرد:

-ارزش روز هر سهم در تعاونی عبارتست از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر سهام شرکت.

– نحوه ارزیابی دارایی ها و بدهی:

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

دارایی های شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

** موجودی نقد ریالی اوراق بهادار، سپرده باکی به ارزش دفتری و با احتساب سود متعلقه، وجوه ارزی به نرخ قابل تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی

** حساب ها و اسناد دریافتنی، پیش پرداخت های متکی به جدول سنی با در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به ارزش دفتری.

** سهام سایر شرکت ها و موسسات در صورت قیمت گذاری در بورس به قیمت بازار در غیر این صورت براساس کارشناسی قیمت روز .

** سایر مشارکت ها بر اساس ارزیابی قیمت روز در صورتی که امکان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاک ارزش ویژه مذکور در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های مزبور می باشد.

** زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات، اثاثیه اداری، وسائط نقلیه به قیمت قابل تبدیل به نقد در زمان ارزیابی (با فرض تداوم فعالیت و با رعایت اصل احتیاط و پیش بینی مالیات و هزینه های تبدیل با فرض انجام معامله).

** سایر دارایی ها از قبیل امتیاز آب، برق، تلفن و گاز به قیمت روز و سایر امتیازات و سرقفلی و علائم تجاری به قیمت قابل تبدیل به نقد (با رعایت اصل احتیاط و پیش بینی هزینه های تبدیل با فرض انجام معامله)

 

بدهی ها در تعاونی پس انداز و تامین مسکن

*** حساب های پرداختنی، پیش دریافت ها، وام ها(با احتساب کارمزد متعلقه تا زمان ارزیابی) به قیمت دفتری

***محاسبه ذخیره مالیات« سوابق مالیاتی شرکت در 3 سال ماقبل زمان ارزیابی(مالیات ابرازی، تشخیصی، قطعی) می تواند ملاک محاسبه قرار گیرد.»

*** محاسبه ذخیره سنوات خدمت کارکنان معادل متوسط مقرر در قانون کار در ازای سال های خدمت آنها.

*** محاسبه ذخیره قانونی وضع شده و سود تقسیم نشده سنوات قبل به قیمت دفتری.

ماده 36- شرکت تعاونی در معاملات خود با سازندگان مسکن، شرکت های واسط و سهامداران و مشتریان ملزم به رعایت قانون پیش فروش مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات آن می باشد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

قوانین هیات مدیره شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 37 هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل، اين نمايندگي را در دادگاه ها و مراجع قانوني ، و ساير سازمانها اعمال كند. مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده 38– معاملات تعاوني با هر يك از اعضا هيئت مديره، مديرعامل، بازرس/ بازرسان  ممنوع می باشد.

ماده 39– هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچ يك از اعضا هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيات، منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.

ماده40– تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد ودفاتر و حسابها و موجودي هاي تعاوني به هيئت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره-  شروع تصدي مشروط به اين است كه (در صورت عدم فوت يا قبول استعفا يا بركناري هيئت مديره قبلي) مدت ماموريت آنها خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيئت مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.

اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

قانون نقل و انتقال شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 41 – مراتب نقل و انتقال بايد بعد از انجام حسابرسی و کارشناسی املاک و دارایی در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود و در سامانه جامع و همشمند بخش تعاونی کشور بارگذاری گردد.

تعریف اوراق قرضه به زبان ساده
ادامه مطلب

تبصره– در صورتيكه اعضاي هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.پیگیری این موضوع از وظایف هیات مدیره منتخب می باشد.

ماده 42– استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود.

ماده 43 – هيچ يك از اعضاي هيئت مديره، بازرس/ بازرسان و مديرعامل تعاوني نمي‌تواند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند.

ماده 44– نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند.

ماده45 اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

 1. ايمان و تعهد به اسلام (در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
 2. نداشتن منع قانوني و محجور نبودن.
 3. عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنيت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.
 4. عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

 شرایط اختصاصی هیات مدیره شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر باشند:

 1. دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله
 2. دارای رتبه اعتبارسنجی الف و بالاتر مطابق با گزارش شرکت اعتبار سنجی ایرانیان
 3. دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر
 4. صلاحیت حرفه ای اعضا هیات مدیره و مدیرعامل با بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، توانمندی علمی و درصورت کسب حداقل امتیازهای مندرج در جدول ذیل احصاء می گردد.

جدول حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره پس انداز و تامین مسکن

سمت داوطلب حداقل امتیاز
سوابق تجربی سوابق تحصیلی صلاحیت علمی متوسط امتیازات
مدیرعامل ۴۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰
عضو  هیئت مدیره ۳۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰

اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

نحوه محاسبه امتیاز سوابق تجربی در شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ضریب موضوع فعالیت محل کار  *  ضریب سمت داوطلب *  مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه

ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت حداکثر ضریب سمت
۱

 

سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ و وزارتخانه‌ها بالاترین مقام اجرایی ۱
عضو هیئت مدیره یا رکن مشابه ۹/۰
مدیر ارشد صف ۸/۰
مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی ۷/۰
سایر مدیران میانی صف ۷/۰
عضو غیرموظف هیئت مدیره ۶/۰
کارمندان ارشد صف ۵/۰
کارمند صف ۴/۰
سایر کارکنان ۳/۰
۲

 

شرکت‌های حسابرسی

 

 

 

 

مدیر حسابرسی ۱
سرپرست حسابرسی ۸/۰
حسابرس ارشد ۶/۰
حسابرس ۵/۰
کمک‌ حسابرس ۳/۰

 

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ردیف محل کار ضریب
1 سازمان بورس و اوراق بهادار 9/0
2 شرکت بورس اوراق بهادار/ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 5/0
3 شرکت بورس کالا 4/0
4 بازارهای خارج از بورس 3/0
5 کانون‌های فعال در بازار اوراق  بهادار 5/0
6 شرکت تأمین سرمایه 7/0
7 شرکت سپرده‌گذاری مرکزی 3/0
8 موسسه رتبه‌بندی 7/0
9 شرکت کارگزاری یا کارگزار/ معامله‌گری 5/0
10 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان 7/0
11 شرکت سرمایه‌گذاری 9/0
12 شرکت هلدینگ 1
13 بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه 6/0
14 شرکت پردازش اطلاعات مالی 5/0
15 شرکت حسابرسی 6/0
16 شرکت‌های تولیدی یا خدماتی مرتبط 1
17 سایر شرکت‌های تولیدی یا خدماتی 5/0
18 وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی مرتبط 6/0
19 مدرس دانشگاه درد دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری 8/0
20 مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط 8/0
21 کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط 5/0
22 وکیل دادگستری 4/0
23 سایر 3/0

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

سوابق تحصیلی هیات مدیره شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز
۱ دکتری مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی ۱۰۰
مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع ۹۰
ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق ۶۰
سایر رشته‌ها ۴۰
۲ کارشناسی ارشد

 

 

 

مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی ۸۰
مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع ۷۰
ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق ۴۰
سایر رشته‌ها ۳۰
۳

 

 

 

 

 

کارشناسی مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی ۶۰
مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع ۵۰
ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق ۳۰
سایر رشته‌ها ۲۰
۴

 

 

فوق دیپلم رشته‌های مرتبط ۲۰
سایر رشته‌ها ۱۵
۵ دیپلم تمامی رشته‌ها ۱۰

 

توانمندی علمی هیات مدیره تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ردیف سرفصل مورد ارزیابی حداکثر امتیاز
۱

 

فهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ۲۵
۲

 

مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری یا مسائل مربوط به موضوع فعالیت نهاد مالی ۲۵
۳

 

بازارها، ابزارها و نهادهای مالی ۲۵
۴

 

قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و فعالیت نهاد مالی ۲۵
جمع ۱۰۰

تبصره:

نحوه احراز شرایط هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی پس انداز و تامین مسکن

احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی داوطلبان توسط انجمن مرکزی نظارت موضوع ماده 68 قانون تعاون با استعلام از مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع قضایی و بررسی سابقه محکومیت یا سوءسابقه در دادگاه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکل‌های خودانتظام و بررسی مدارک و مستندات ومحاسبه آن مطابق جداول موجود در این اساسنامه صورت می‌پذیرد. در صورت احراز نشدن صلاحیت عمومی، انجمن می‌تواند علی‌رغم احراز صلاحیت داوطلب در باقی دسته‌ها، اقدام به رد داوطلب بنماید.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

بازرسي شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 46– مجمع عمومي عادي یک نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو جامعه حسابداران رسمی مورد تایید بورس را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس اصلی انتخاب مي كند. انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره1– در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس اصلي، هيئت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت  نمايد .

تبصره2– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان بر اساس تعرفه جامعه حسابداران رسمی تعيين ميگردد و هیات مدیره پس از دریافت گزارش سالانه موظف به پرداخت آن می باشد.

تبصره3– تا زماني كه بازرس جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌  بازرس قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند.

ماده 47–

وظايف بازرسان شرکت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

 • نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه .
 • رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد – صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت مديره، مجمع عمومي، شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.
 • رسيدگي به شكايات اعضاء و سهامداران غیر عضو و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
 • تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.
 • نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذيربط.
 • بررسی انطباق عملکرد هیئت مدیره با الزامات و ضوابط مربوط به بهره‌گیری از خدمات موضوع بند 17 ماده 34 این اساسنامه و ارائه گزارش به مجمع عمومی.

تبصره1– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد و در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور منتشر گردد. در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد. ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

حق دخالت و تخلف بازرسان شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

تبصره2– بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند/ مي‌توانند بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند/ كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد/ دارند.

ماده 48– در صورتيكه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي‌دهند، مكلف است از هيئت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

ماده 49– بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

فصل چهارم :

مقررات مالی سرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 50– ابتداي سال مالي تعاوني اول دی ماه و انتهاي آن آخر آذر ماه سال بعد خواهد بود به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان آذر ماه سال بعد است.

ماده 51– هيئت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارش ها، صورت هاي مالي پايان دوره از قبيل ترازنامه و حساب هاي عملكرد و سود و زيان ، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس/ بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حساب هاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه از آن را نیز از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده 52– هريك از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني مي‌تواند گزارش و يا شكايات خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مكاتبه كند. هيئت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود.

مديران تعاوني موظفند با كارشناسان، حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده 53– در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي، رعايت اصول و موازين، روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده 54- هدايا و كمك هاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 55- افتتاح هر نوع حساب نزد بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، پس از تصويب هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.

ماده 56 –

سود خالص تعاوني در هر سال مالي تعاونی پس انداز و تامین مسکن

 • از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومی عادي به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌‌شود.
 • حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.
 • حد اکثر پنج درصد از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.
 • پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص به نسبت سهام تقسيم مي‌گردد.
 • مبلغ اضافه ارزش سهم که به حساب اعضا بابت تجدید ارزیابی منتقل شده است، به طور سالیانه به همراه سود خالص به نسبت سهام توزیع می گردد.

تبصره1- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره2- تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره3- هيئت مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

فصل پنجم :

مقررات مختلف شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن

ماده 57- هر يك از دستگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني كه بدون عضويت، در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده باشد مي‌تواند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني‌ و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده 58- انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 59- در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب كند درصورت تأئيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

ماده 60- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانك‌ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 61- ادغام و انحلال تعاوني آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد.

ماده 62- در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع مي‌شود و در صورت بروز اختلافات بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوري خواهد بود.

اين اساسنامه در 62 ماده و …………… تبصره در مجمع عمومي ………………… مورخه ……………………. به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و اصلاحات بعدی آن، قانون شركت‌هاي تعاوني (در مواردي كه به قوت خود باقي است)، آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت ‌و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.

هيئت رئيسه مجمع:

رئيس:                                              نايب رئيس:                                              منشي:

 

ناظرین مجمع:    1-                                           2-

بروزترین و اصلاحیه اساسنامه شركت تعاوني پس انداز و تامین مسکن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست