وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی

هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی،  دومین رکن عالی اداره شرکتهای تعاونی است.

وظایف هیات مدیره و مدیران شرکت تعاونی

وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت تعاونی طبق ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(  مصوب 1370 ) عبارتند از :

1- دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده)

2-اجرای اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه

3-نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی

4-قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر

5-دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره

6-نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارایه گزارش مالی و تراز نامه به مجمع عمومی

7-تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و ارایه به مجمع عمومی

8-تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هایی که شرکت تعاونی در آن ها مشارکت دارد.

9-تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقویم به مجمع عمومی برای تصویب

10-تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی

11- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهدآور قانونی.

برخی از وظایف و اختیارات فوق الذکر هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی فراتر از وظایف قانونی آن است. برای نمونه در ردیف ٤ فوق قبول درخواست عضویت و تصمیم گیری در مورد نقل و انتقال سهام ، باید در صلاحیت مجمع عمومی شرکت تعاونی که نمایندگی کلیه صاحبان سرمایه را به عهده دارد باشد و نه هیأت مدیره شرکت.

استعفای هر عضو هیات مدیره

همچنین طبق ردیف ٥ فوق، ((  دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره))  جزو وظایف و اختیارات هیأت مدیره قرار داده شده است. در صورتی که طبق ماده ٣٤ همین قانون انتصاب اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صورت میگیرد. طبعاً تقاضای استعفای هر یک از آنها نیز باید به همین رکن تسلیم شود.

مضافا این که استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره ممکن است. در اعتراض به عملکرد سایر اعضا باشد. لذا تسلیم این استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرایی و مدیریتی به مصلحت شرکت نمی.باشد. بهتر بود درخواست استعفای هر عضو هیات مدیره به رییس هیات مدیره و رونوشت به بازرس شرکت تسلیم می گردید.

شرایط واگذاری سهم الشرکه
ادامه مطلب

ایراد دیگر در حدود وظایف هیأت مدیره مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد،  تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی سایر شرکت ها و اتحادیه ها است. در صورتی که این موضوع بهتر است. به لحاظ اهمیت، جزو وظایف مجمع عمومی شرکت تعاونی قرار گیرد.

طبق تبصره ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد،  هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.

وظایفی از هیات مدیره که قابل واگذاری نیستند؟

بهتر بود به منظور حفظ حقوق کلیه سهامداران شرکت تعاونی،   از فهرست وظایف و اختیارات هیات مدیره، آن دسته از وظایف و اختیارات  غیر قابل واگذاری به مدیر عامل،  در این ماده تصریح میگردید،  زیرا وظایفی همچون نظارت بر مدیر عامل و نصب و عزل وی و نظارت بر عملیات مالی شرکت،  از جمله اموری است. که حتی با تائید ۱۰۰ درصد اعضای هیأت مدیره قابل واگذاری به مدیر عامل نمیباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست