تک نیک ثبت

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

موارد انحلال شرکت های تعاونی

شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند.

  • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
  • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
  • انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد. و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
  • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
  • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر طبق آیین نامه مربوط.
  • ورشکستگی طبق قوانین مربوط پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.

در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید.

اعلام نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.

کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

تعداد اعضای هیات تصفیه در شرکت های تعاونی

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد.

تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

نحوه انحلال شرکت تعاونی

طبق ماده ٥٤ قانون بخش تعاونی اقتصاد در شرایط زیر یک شرکت تعاونی منحل می گردد:

ا- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به انحلال

2-کاهش تعداد اعضاء شرکت از حد نصاب مقرر در صورتی که  حداکثر ظرف 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد

شیوه تشكيل و اداره جلسات هیات مدیره
ادامه مطلب

انقضای مدت مقرر در اساسنامه برای فعالیت شرکت و عدم تمدید آن توسط مجمع عمومی  3-

4-توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

5-عدم رعایت قوانین و مقررات و سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون طی یک سال

6-ورشکستگی.

تصفیه شرکتهای تعاونی

تصفیه شرکتهای تعاونی طبق قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 55 بعد از تصویب  مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون مبنی بر انحلال شرکت تعاونی، سه نفر  به عنوان مدیر تصفیه و  به اداره ثبت شرکتها معرفی خواهد شد.

تصمیم گیری راجع به انحلال

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام شود. تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد آگهی شود.

در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرين مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است. (ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت)، انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است (مادۀ ۲۱۰ ل.ا.ق.ت).

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

مراحل و شرایط تصفیه شرکت تعاونی

مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند پس از ختم تصفیه صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی در ختم تصفیه را طرف مدت یک ماه به ادارۀ ثبت شرکت­ها ارایه دهند. اداره ثبت شرکت­ها نيز مراتب ختم تصفیه را برای آگهی به روزنامه رسمی می ­فرستد.

اعلام ختم تصفیه

مطابق ماده ۲۲۹ ل.ا.ق.ت: «دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت­ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت­ها تحویل دهند. تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد». عمل نکردن مدير يا مدیران تصفیه به تکالیف ثبتی مربوط به دورۀ تصفیه و انحلال شرکت ضمانت اجرای کیفری در پی دارد.

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

طریقه اعلام ختم تصفیه

طریقه اعلام ختم تصفیه هم به این نحو است که باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت درج کرده و لااقل 6 ماده از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد. (ماده ٢٢٥ ل.ا.ق.ت).

مالیات نقل و انتقال سهام به عهده کیست؟
ادامه مطلب

پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئيس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت).

در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص انحلال و تصفیه را دارید. به مقاله جامع دستورالعمل ثبت انحلال شرکت ها را مطالعه فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.