مشاوره رایگان

مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی

مسئولیت قانونی هیات مدیره

در حقوق، مسئولیت قانونی عبارت است از التزام شخص به پاسخگویی به موجب قانون این مسئولیت هم در چارچوب قانون مدنی و هم در چارچوب قانون کیفری قرار می گیرد.  یعنی مسئولیت قانونی شامل مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است. و شخص مسئول مشمول جبران خسارت وارده به دیگران یا مجازات کیفری ناشی از تخلف و تقصیر است. چندین نظریه درباره مسئولیت قانونی وجود دارد.  و وجه مشترک همه آنها در اثبات شرایطی است که به موجب آن میتوان شخصی را به شکل قانونی مسئول دانست.

 

مدنی هیات مدیره شرکت سهامی min 150x150 - مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی
مسئولیت ها و وظایف مدنی هیات مدیره شرکت سهامی

مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیران شرکت

هنگامی که شخصی به موجب قانون باید جبران کننده خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است گفته میشود. که او در برابر شخص خسارت دیده مسئولیت مدنی دارد. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ درباره وارد آمدن خسارت به اشخاص و جبران خسارت وارده گفته شده است.

مقاله مسئولیت هیات مدیره در قبال دارایی شرکت پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.

مسئولیت مدنی در جبران خسارات آن

هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید. که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مسئولیت مدنی به طور انفرادی اشتراکی و تضامنی به هیات مدیره

در قانون تجارت در ازای اختیارات گسترده ای که برای اداره شرکتهای سهامی به هیئت مدیره این شرکتها داده شده است. مسئولیت مدنی به طور انفرادی اشتراکی و تضامنی برای آنان نیز در نظر گرفته شده است.

مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی

حدود مسئولیت هیات مدیره بصورت منفردا و مشترکا

ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت انفرادی و اشتراکی هیئت مدیره مقرر داشته است:

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساس نامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول می باشند. و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

محدودیت در انتقال سهم الشرکه
ادامه مطلب

مقاله مسئولیت کیفری هیات مدیره شرکت مرتبط با این مطلب است.

انواع مسئولیت های هیات مدیره در شرکت

بنابراین هیئت مدیره شرکت سهامی در موارد سه گانه زیر هم در برابر شرکت و هم در برابر اشخاص ثالث منفرداً يا مشتركاً مسئول هستند:

1- قوانین و مقررات ذی ربط

2- اساس نامه شرکت

3- مصوبات مجمع عمومی

مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی

مسئولیت هیات مدیره و مدیران در ورشکستگی و انحلال شرکت سهامی

و به موجب اساس نامه یا تصمیمات مجامع عمومی نمی توان حق سهام داران را برای اقامه دعوا در مورد مسئولیت هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت محدود کرد. در ماده ۱۴۳ اصلاحیه قانون تجارت نیز به مسئولیت انفرادی و تضامنی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در ارتباط با ورشکستگی یا انحلال شرکت اشاره شده است.

مسئولیت هیات مدیره در جبران خسارات به شرکت سهامی

به موجب این ماده در صورتی که شرکت ورشکسته شود. یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و با مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است. را منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید.

آیا سهامداران و مدیر تصفیه شرکت می توانند مدیران قبلی شرکت را شکایت کنند؟

برابر مفاد این ماده قانون هر ذی نفع اعم از سهام دار و شخص ثالث و مدیر تصفیه شرکت میتواند از دادگاه محکومیت انفرادی یا تضامنی مدیران را نسبت به پرداخت دیون شرکت درخواست کند.

مقاله مسئولیت قانونی هیات مدیره شرکت مرتبط با این مطلب است.

در چه شرایطی می توان مدیران قبلی شرکت را شکایت کرد؟

مشروط به اینکه: ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده باشد.

الف: داراییهای شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد.

ب : هم چنین به موجب ماده ۲۷۰ اصلاحیه قانون تجارت

مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی

درخواست بطلان شرکت توسط ذی نفعان

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد،  رعایت نشود.  برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.  لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. و در ادامه در ماده ۲۷۳ به مسئولیت تضامنی مدیران برای جبران زیان وارده به ذی نفعان بر الرصدور حكم بطلان اشاره شده است.

مسئولیت مدنی مدیران شرکت سهامی
ادامه مطلب

مسئولان بطلان شرکت جوابگوی صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشند.

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت با بطلان عملیات با تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند. متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود. که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.