مسئولیت های قانونی هیات مدیره

مسئولیت قانونی (مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری) هیات مدیره

در حقوق مسئولیت قانونی عبارت است از التزام شخص به پاسخگویی به موجب قانون . این مسئولیت هم در چارچوب قانون مدنی و هم در چارچوب قانون کیفری قرار می گیرد. یعنی مسئولیت قانونی شامل مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است.  و شخص مسئول مشمول جبران خسارت وارده به دیگران یا مجازات کیفری ناشی از تخلف و تقصیر است.  چندین نظریه درباره مسئولیت قانونی وجود دارد.  و وجه مشترک همه آنها در اثبات شرایطی است که به موجب آن میتوان شخصی را به شکل قانونی مسئول دانست.

 

2222 min 150x150 - مسئولیت های قانونی هیات مدیره
مسئولیت های مهم قانونی هیات مدیره

مقاله حق الزحمه و پاداش هیات مدیره شرکت سهامی مرتبط با این موضوع است.

مسئولیت مدنی چیست؟

هنگامی که شخصی به موجب قانون باید جبران کننده خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است گفته می شود.  که او در برابر شخص خسارت دیده مسئولیت مدنی دارد. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ درباره وارد آمدن خسارت به اشخاص و جبران خسارت وارده گفته شده است.

مسئولیت های قانونی هیات مدیره

شما را به مطالعه مقاله ساختار قانونی هیات مدیره دعوت می کنم.

مسئولیت جبران خسارات

هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید. که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

 

مسئولیت مدنی به هیات مدیره شرکت

در قانون تجارت در ازای اختیارات گسترده ای که برای اداره شرکتهای سهامی به هیئت مدیره این شرکتها داده شده است. مسئولیت مدنی به طور انفرادی، اشتراکی و تضامنی برای آنان نیز در نظر گرفته شده است.

مقاله هیات مدیره موظف و غیر موظف شرکت مرتبط با این مطلب می باشد.

قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت مدیران شرکت

ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت انفرادی و اشتراکی هیئت مدیره مقرر داشته است: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساس نامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول می باشند. و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
بنابراین هیئت مدیره شرکت سهامی در برابر شرکت و هم در برابر اشخاص ثالث منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند.

مسئولیت هیات مدیره در برابر سهامداران
ادامه مطلب

مسئولیت های قانونی هیات مدیره

قوانین و مقررات اساس نامه شرکت در رابطه با مسئولیت های هیات مدیره

. مصوبات مجمع عمومی
و به موجب اساس نامه یا تصمیمات مجامع عمومی نمی توان حق سهام داران را برای اقامه دعوا در مورد مسئولیت هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت محدود کرد.

در ماده ۱۴۳ اصلاحیه قانون تجارت نیز به مسئولیت انفرادی و تضامنی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در ارتباط با ورشکستگی یا انحلال شرکت اشاره شده است. به موجب این ماده
در صورتی که شرکت ورشکسته شود.  یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیت دار میتواند به تقاضای هر ذی نفع، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است. را  مسئولیتهای هیأت مدیره  منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت
ممکن نیست، محکوم نماید.
برابر مفاد این ماده قانون هر ذی نفع اعم از سهامدار و شخص ثالث و مدیر تصفیه شرکت میتواند از دادگاه محکومیت انفرادی یا تضامنی مدیران را نسبت به پرداخت دیون شرکت درخواست کند. مشروط به این که
ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده باشد. داراییهای شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد.

درخواست انحلال شرکت بدلیل برشکستگی

هم چنین به موجب ماده ۲۷۰ اصلاحیه قانون تجارت هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد.  رعایت نشود، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.  لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. و در ادامه در ماده ۲۷۳ به مسئولیت تضامنی مدیران برای جبران زیان وارده به ذی نفعان بر اثر صدور حكم بطلان اشاره شده است.  در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند. متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست