شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت است. طبق ماده 1 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. به طور کلی این تعریف شرکت سهامی است اما خود شرکت های سهامی به دو دسته سهام عام و سهام خاص تقسیم می شوند.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت‌هایی که طبق قانون تجارت تمام سرمایه آنها در زمان تاسیس شرکت توسط موسسین آن تامین گردد، شرکت سهامی خاص Privately held company نامیده می‌شود. این نوع شرکت‌ سهامی امکان حضور در مزایده های دولتی و مناقصات را دارد. مسئولیت سهامداران در شرکت سهام خاص محدود به میزان سرمایه گذاری آنها است.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام (به انگلیسی: Public company ) یکی از گونه‌های شرکت‌های سهامی است که بخشی از سرمایهٔ آن از راه فروش سهام به غیر مؤسسان (مردم عادی) تأمین شود. این نوع شرکت‌ها برای انجام امور بازرگانی تشکیل شده و سهام آنها در بورس اوراق بهادار دادوستد می‌شود.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که معمولاً توسط تعداد کمی از افراد خاص که با یکدیگر توافق و تفاهم دارند تشکیل می‌شود و گاهی اوقات بین آنها رابطه وجود دارد موسسان و به دلیل اینکه صدور نیاز به تبلیغات یا اشتراک ندارد و تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام در نظر گرفته نمی شود و تعداد شرکا در آنها محدود است.

بنابراین به آن شرکت سهامی می گویند.
لازم به توضیح است که نظارت بر شرکت سهامی قبلاً در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر شده بود، اما در سال 1347 هجری شمسی طرح قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت به تصویب رسید. با توجه به شرکت های سهامی عام و خصوصی در شکل 300 اقلام. پس از تصویب لایحه قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت در سال 1347 هجری شمسی، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در مورد شرکت های دولتی و خصوصی قابل اجرا نیست.

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و برخلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

مدارک ثبت شرکت های سهامی خاص

برای اینکه بتوانید یک شرکت سهامی خاص را ثبت کنید قطعا به مدارک خاصی نیاز دارید که این مدارک عبارتند از:

کپی کارت ملی و شناسنامه برای همه افراد الزامی است. در اینجا کلیه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسان در نظر گرفته شده است.
شما باید دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره را ارسال کنید.
دو نسخه وکالتنامه و اساسنامه شرکت نیز الزامی است.
اگر مدیران و سهامداران اشخاص حقوقی هستند، باید آخرین روزنامه رسمی و مدارک مربوط به نماینده شخص حقوقی را نیز ارائه دهید.
حسابرس یا بازرسان شرکت نمی توانند با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ارتباط فامیلی داشته باشند. باید اظهارنامه ای مبنی بر عدم وجود نسبت فامیلی و سببی بین مدیران و مدیرعامل تا درجه سه درجه یک و دو به بازرسان ارائه دهید. همچنین بازرسان و همسران آنها نمی توانند از مدیرعامل یا مدیران حقوق دریافت کنند. این نیز باید در بیانیه ذکر شود.
اگر انجام کار خود را به وکیل یا مثلاً سازمان ما سپرده اید، باید اصل وکالت نامه یا رونوشتی از آن را نیز ارائه دهید.
حداقل 35 درصد سرمایه اولیه باید پرداخت شود و گواهی مربوطه را ارائه دهید.
سوگند نامه مدیرکل و هیئت مدیره باید در صورتجلسه درج شود و نشان دهد که این افراد منع قانونی برای تصدی سمت خود ندارند.
اگر سهامدار خارجی دارید باید اصل گذرنامه اشخاص حقیقی ارائه شود. برای اشخاص حقوقی باید گواهی ثبت شرکت و همچنین اصل و ترجمه وکالتنامه و وکالتنامه آن شخص را ارائه دهید.

وظایف هیات مدیره در برابر ضرر و زیان شرکت
ادامه مطلب

نام در شرکت سهامی خاص

بر اساس تبصره ماده 4 این لایحه، در شرکت‌های سهامی خاص، عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اسناد، آگهی‌ها و آگهی‌های شرکت به وضوح و خوانا نوشته شود. شرکت.

موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص

بر اساس بند 2 ماده 8 این لایحه، «موضوع فعالیت شرکت به طور واضح و جداگانه مشخص می شود» از مقررات الزامی اساسنامه است. لزومی ندارد که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی باشد، ماده 2 قانون. زیرا شرکت های سهامی خاص شرکت تجاری محسوب می شوند و در تمامی موارد شرکت سهامی یک شرکت تجاری است.

ارکان شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص بر سه پایه استوار است:
الف) هیئت تصمیم گیری (مجمع عمومی)
ب) مدیر عامل (هیئت مدیره)
ج) کنترل کننده مالی (بازرس یا بازرسان)
بازرسان مجاز باید دارای شرایط زیر باشند:
– حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری مؤثر
– حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مرتبط با وظایف محوله
– دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
– در شورای اسلامی سمت نمایندگی وجود ندارد

تشکیل مجمع عمومی مؤسسان با سهام خصوصی

بر اساس ماده 82 این لایحه، شرکت های سهامی خاص ملزم به برگزاری مجمع عمومی موسس نیستند. بر اساس این ماده، برگزاری مجمع عمومی موسسان در شرکت سهامی خاص اختیاری است، برخلاف شرکت سهامی عام که تشکیل مجمع عمومی موسسان در آن الزامی است.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

رعایت قوانین و مقررات: مدیران موظفند در انجام وظایف خود تمام قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند. دقت و امانت‌داری: مدیران باید در انجام وظایف خود دقت و امانت‌داری لازم را به کار ببرند. ارائه گزارش به مجمع عمومی: آن‌ها به طور مرتب گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه کنند.

اعضای شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، حداقل از ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس تشکیل می شود؛ که یکی از بازرسین، اصلی و دیگری علی البدل است. اعضای هیئت مدیره باید حداقل از ۲ نفر تشکیل شود. سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم شده و اعضای هیئت مدیره هر کدام باید دارنده حداقل یک سهم باشند.

سهام در شرکت سهامی خاص

قانون تجارت سهام را به این شکل تعریف کرده است: سهم قسمتی از سرمایه شرکت بوده و بر میزان مشارکت، منافع صاحبان سهم و میزان تعهدات آنان دلالت دارد. اوراق سهام قابل فروش می‌باشند و هر سهامدار با توجه به میزان سهامش در شرکت، منافعی دارد.

حداقل سهام اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی

شرکت سهامی عام: حداقل سهم اعضای هیئت مدیره ۵۰۰هزارتومان، تعداد هیات مدیره حداقل ۵ نفر
شرکت سهامی خاص: حداقل سرمایه صد هزار تومان، حداقل هیئت مدیره ۳ نفر و مسئولیت به اندازه سهم اعضا می‌باشد.
حداقل سهام در هر دو شرکت فوق 1 سهم می باشد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و عام

شرکت های سهامی عام، بخشی از سرمایه خود را توسط موسسین شرکت و بخش دیگر را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. اما در شرکت های سهامی خاص، برخلاف سهامی عام، تمامی سرمایه فقط توسط موسسین شرکت فراهم می‌گردد. فقط شرکت های سهامی عام امکان عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را دارند و شرکت های سهامی خاص این امکان را ندارند.

مزایای شرکت سهامی خاص

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

_ انباشت سرمایه اندک

شما می توانید با جمع آوری سرمایه های کوچک و در یک محیط دوستانه تجارت کنید.

سهولت در انتقال سهام

از آنجایی که سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم می شود. گاهی اوقات این سهام بی نام هستند، انتقال آنها به ویژه آسان است.

_ تعیین هیات مدیره در شرکت های سهامی

طبق ماده 170 قانون تجارت، شرکت سهامی توسط هیئت مدیره و از طریق سهامداران انتخاب می شود.

تعیین مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی

از ویژگی های مهم شرکت های سهامی، مسئولیت محدود سهامداران در قبال سهام آنهاست.

استعلام سهامداران شرکت سهامی خاص

جهت دریافت استعلام سهام با کدملی تنها داشتن کد سجام کافی است. برای دسترسی به اطلاعات، کاربران بازار سرمایه باید وارد سایت سمات به آدرس www.csdiran.ir شوند. سپس به درگاه یکپارچه ذینفعان وارد شده و ثبت نام کنند. پس از تکمیل اطلاعات، کاربران با کدملی و رمزعبور می‌توانند وارد پنل کاربری خود شوند.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

رعایت قوانین و مقررات: مدیران موظفند در انجام وظایف خود تمام قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند.

دقت و امانت‌داری: مدیران باید در انجام وظایف خود دقت و امانت‌داری لازم را به کار ببرند.
ارائه گزارش به مجمع عمومی: آن‌ها به طور مرتب گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست