تک نیک ثبت

شرایط ورود و اخراج عضو از شرکت تعاونی

تعریف عضو در شرکت های تعاونی

عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

جهت تکمیل اطلاعات به مقاله جامع و کامل شرایط و وظایف عضویت در شرکت های تعاونی مراجعه فرمایید.

عضویت در شرکت های تعاونی

در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی بکار اشتغال داشته باشد.

در تعاونی های چند منظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد. داشتن عضو غیر شاغل مجاز است. اما هیأت مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

در شرکت های تعاونی مسکن فقط اعضاء (سهامداران) واجد شرایط گرفتن واحد مسکونی می باشند.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی 

شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:

1- تابعیت جمهوری اسلمی ایران

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر

3- عدم سابقه ارتشاء – اختلس و کلهبرداری

4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.

 

حق نظارت اعضاء در شرکت های تعاونی

اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

شرایط ورود و اخراج عضو از شرکت تعاونی

خروج عضو از تعاونی

خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتبا به اطلاع تعاونی برسانند.

در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

شرایط ورود و اخراج عضو از شرکت تعاونی

مواردی که باعث اخراج عضو از تعاونی می شود:

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود.

  • از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون
  • عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط
  • هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود. و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را – 3 جبران نماید. یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند. یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
  • تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
نحوه تنظیم اظهارنامه، تقاضانامه و شرکت نامه
ادامه مطلب

 

مقررات فوت عضو از تعاونی

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند.

اما اگر کتبا اعلام نمایند. که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند. و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.

اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شوند.

شرایط  لغو عضویت در تعاونی

در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفاء، انحلال، اخراج، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود. که پس از کسر دیون وی به تعاونی، به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.

تقاضای ورثه عضو از عین اموال تعاونی

در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود. و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد. چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب خلل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد. آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.