ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

در مادهٔ ۹۴ قانون تجارت ایران اینگونه تعریف شده‌است: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

هیات مدیره از چه افرادی تشکیل می‌شود؟

اعضای هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود به این شکل است که هر شرکت به وسیله افرادی اداره می‌شود، که در قانون عنوان هیات مدیره به آنان داده است. اعضای هیات مدیره هر یک نماینده شرکت هستند؛ یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند.

سمت اعضا در هیئت مدیره

از موارد کلیدی در راهنمای ثبت شرکت مسائل مربوط به هیئت مدیره شرکت‌هاست. به‌طور کلی اعضا هیئت مدیره می‌توانند دارای سمت‌های زیر باشند:

1- مدیرعامل
2- رئیس هیئت مدیره
3- نایب رئیس هیئت مدیره
4- عضو اصلی هیئت مدیره

انتخاب هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود

انتخاب هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود به وسیله تاسیس کنندگان در جلسه مجمع عمومی شرکت انجام می‌گردد.

هیئت مدیره در اصل رکن اداره کننده شرکت است و همه ی کارهای شرکت در اختیار هیئت مدیره است که هیئت مدیره نیز با مصوب نمودن اعضایش خواهد توانست قسمتی و یا همه ی اختیاراتش را به مدیرعامل واگذار کند.

 تعداد شركاء و سهم الشركه

در ماده (۹۴ق.ت ) حداقل شركاء شرکت با مسؤولیت محدود ۲ نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را پیش بینی ننموده است ، اما در حقوق تجارت فرانسه به موجب قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ حداکثر شرکاء شرکت با مسؤولیت محدود ۵۰ نفر در نظر گرفته شده و چنانچه تعداد شرکاء بیشتر از ۵۰ نفر باشد شرکت مکلف است.

مدت فعالیت شرکت

برابر ماده ( 995 ق.ت)  در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود))  قید شود والا شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد ضمناً نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد؛ حال اگر شریک نام خود را به دنباله اسم شرکت قید نماید. در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود.  به نظر میرسد. که ذکر مبلغ سرمایه نیز به دنبال نام شرکت و همچنین ثبت نام شرکت و مشخصات مربوطه در مدارک،  سربرگها ، نامه ها و آگهی ها الزامی باشد. .

اما در مورد مدت شرکت در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده است. و معمولا  شرکاء به هنگام تشکیل شرکت،  مدت شرکت را نامحدود قید مینمایند،

ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

لزوم تشکیل شرکت نامه و نشر آگهی آن

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تنظیم شرکت نامه اجباری بوده و باید خلاصه شرکت نامه با ضمائم مربوطه طبق نظام نامه دادگستری نشر و آگهی گردد.

در قانون تجارت ایران در خصوص تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب شرکت نامه یا اساسنامه (رسمی یا غیر رسمی)  نص صریحی وجود ندارد، اما با عنایت به ماده (۹۷ ق.ت ) که مقرر میدارد:((  در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد. که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است»، ملاحظه میشود. که مؤسسين شركت الزاماً باید شرکت نامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند.

انواع شرکت با مسئولیت محدود

انواع شرکت های با مسئولیت محدود قابل ثبت در ایران به شرح زیر است و لازم به ذکر است موارد ذکر شده به تعداد محدودی از انواع شرکت با مسئولیت محدود می باشد:

یک شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود
شرکت خدماتی تجهیزات پزشکی محدود
شرکت خدمات با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود خدمات کامپیوتر، نرم افزار و سخت افزار
شرکت غذایی محدود

و غیره ….

مدرک تحصیلی ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

لازم به ذکر است که مدرک تحصیلی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می تواند هر مدرک تحصیلی باشد. حتی امکان ثبت شرکت با مسئولیت محدود بدون مدرک تحصیلی نیز وجود دارد.

اگر یک شرکت می خواهد رتبه بندی یا رتبه بندی شود، صلاحیت آموزشی مهم است.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود

این نوع مالیات شامل مالیات بر هزینه های شرکت خدماتی و همچنین سود حاصل از فروش یا خدمات شامل کلیه هزینه های شرکت اعم از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در مورد سود باید توجه داشت که سود با درآمد متفاوت است و مالیات شامل سود شرکت می شود.

موضوع فعالیت شرکت خدماتی

موضوع شرکت:  به هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکاء که مکلف به تنظیم شرکت نامه و امضاء آن میباشند. موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع باید مشروع قصد طرفین و رضای آنها باشد. زیرا ماده ( ۱۹۰ ق.م) شرایط اساسی معامله را به شرح زیر احصاء می نماید:

1 -قصد طرفین و رضای آنها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد( یعنی موضوع معامله مجهول و یا مورد تردید نباشد).

4-مشروعیت جهت معامله

شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت تجاری است یعنی فعالیت آن فقط امور بازرگانی است. یکی از تفاوت‌های شرکت‌های با مسئولیت محدود با سایر شرکت‌ها (سهامی خاص) نیز به این موضوع بازمی‌گردد، زیرا شرکت‌های دیگری را می‌توان برای مقاصد غیرتجاری تأسیس کرد و ماهیتی تجاری دارند.

شرایط هیات مدیره شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

هنگام ایجاد یک شخص حقوقی، موضوع فعالیت باید به گونه ای سازماندهی و ثبت شود که تمام فعالیت های شرکا را شرح دهد. هنگام تعیین فعالیت شخص حقوقی در زمان تأسیس، مواردی که جزء تصمیمات شرکا برای انجام فعالیت است و همچنین مواردی مانند اخذ وام یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی باید ذکر شود. و چنین مواردی به صورت اختیاری اضافه می شوند.

اسناد و مدارک تشکیل شرکت خدمات با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

مدارک شناسایی شرکا پس از تاسیس (کارت شناسایی، کارت ملی یا کارت هوشمند).
مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره از خارج از شرکا باشد.
مدارک هویتی بازرس یا بازرسان و خزانه دار در صورت وجود.
در صورتی که شریک حقوقی باشد، باید مدارک شخصیت حقوقی معتبر و تمدید شده به همراه نامه ای مبنی بر شناسایی شخصیت حقوقی نماینده وی که دارای شماره و تاریخ اعتبار باشد، ارائه شود.
اگر شریک یا عضو هیئت مدیره غیرایرانی باشد، کد جهانی.
امضای وکالت نامه وکیل در صورتی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق وکیل انجام شود.
ارائه پروانه در صورتی که موضوع شرکت با مسئولیت محدود مجوز باشد.
قبل از ثبت شرکت LLC و ارائه شماره شبا یک حساب بانکی باز کنید و پرداخت های قانونی را انجام دهید.
گواهی عدم سوء پیشینه و تأییدیه کتبی اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود.
اعلام کد پستی اداری یا تجاری معتبر برای اقامت LLC.
اعلام کد پستی معتبر جهت اعلام آدرس شرکا، اعضای هیئت مدیره و بازرسان مسئول شرکت

هزینه ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود چقدر است؟

حداقل حق یا دستمزد و هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال 1403 هجری شمسی در تهران 2 میلیون و 200 هزار و در شهرستان ها 2 میلیون تومان است. این مبلغ با افزایش تعداد اعضا و میزان سرمایه شرکت افزایش می یابد.

مدت زمان ثبت شرکت خدماتی محدود

توجه داشته باشید که مجموع زمان مورد نیاز برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین 7 تا 15 روز کاری می باشد و به تعداد اعضا، میزان سرمایه و تعداد شرکا اهمیتی ندارد. این مدت از تحویل و تکمیل اسناد و صورتجلسات مهر و امضا شده به موسسه محاسبه می شود.

حداقل سرمایه

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه اولیه 100 هزار تومان نیاز دارید. سرمایه شرکت می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد. اما قبل از شروع فرآیند ثبت شرکت باید سرمایه غیر نقدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که در شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف سهام خصوصی نیازی به ارائه فیش واریزی و گواهی بانکی مبنی بر واریز سرمایه به حساب شرکت نیست، اقرار وصول سرمایه مبلغ شده توسط مدیر عامل می باشد.

افتتاح حساب شرکت با مسئولیت محدود

افتتاح حساب بانکی برای LLC ضروری است. این حساب بانکی به صاحبان مشاغل اجازه می دهد. جمع آوری، مدیریت و استفاده از وجوه شرکت. برای افتتاح حساب، باید یک گواهی بانکی منحصر به فرد ارائه دهید. علاوه بر این، بانک ها ممکن است اسناد دیگری مانند ثبت شرکت و اطلاعات مالک شرکت را نیز درخواست کنند.

حداقل 100 هزار تومان برای تاسیس شرکت می باشد
برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در ایران مبلغی کمتر از 100 هزار تومان لازم است. این مبلغ به عنوان سرمایه اولیه شرکت استفاده می شود و نشان دهنده تعهد مالکان شرکت به بدهی ها و تعهدات شرکت است. اگر مالکیت شرکت بیش از یک نفر باشد، هر مالک باید این مبلغ را متعهد شود

گواهی افتتاح حساب شرکت

هنگامی که حساب بانکی شرکت خود را باز می کنید، بانک گواهی حق التزام صادر می کند. که نشان دهنده این است که شما از نظر قانونی حق دارید. از حساب بانکی خود استفاده کنید. این گواهی افتتاح حساب شرکت نشان می دهد. که صاحبان شرکت به وجوه و منابع شرکت دسترسی دارند. در برخی موارد درخواست تسهیلات بانکی مستلزم ارائه گواهی افتتاح حساب نیز می باشد.

مزایا و مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

همانطور که گفتیم ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکت هایی است که دارای مزایا و معایبی است در ادامه این مبحث به برخی از مزایای این نوع شرکت می پردازیم. پس از آن به معایب یک شرکت می پردازیم. شرکت با مسئولیت محدود.

یکی از مهمترین ویژگی های این نوع شرکت این است که می توان آن را حتی با دو شریک تشکیل داد.
دومین مزیت مهم شرکت با سررسید محدود این است که میزان حداقل سرمایه در این نوع شرکت ها قابل پیش بینی است. این برخلاف شرکت هایی مانند سهام خصوصی و دولتی است.
بر اساس ماده 104 قانون تجارت کشور، مدیران شرکت ها می توانند از داخل یا خارج از شرکت انتخاب شوند. این مدت مدیریت می تواند نامحدود باشد. اما چنین مشکلی برای سایر شرکت ها مانند سهام عمومی و خصوصی انتظار نمی رفت. به عنوان مثال مدت انتصاب مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال است.

وظایف هیات مدیره در برابر ضرر و زیان شرکت
ادامه مطلب

معایب شرکت های با مسئولیت محدود

از آنجایی که این نوع شرکت دارای مزایا می باشد معایبی نیز دارد. لذا تمامی افرادی که قصد ثبت شرکت را دارند باید نگاهی به معایب شرکت با مسئولیت محدود داشته باشند.  این اطلاع رسانی خالی از لطف نیست.

لازم به ذکر است که مسئولیت هر یک از اعضا به اندازه سهم شرکت است، بنابراین امکان تشکیل این نوع شرکت برای افراد برای اجتناب از تعهد و مسئولیت وجود دارد.
هیچ یک از پذیره نویسی ها و پرداخت های سهم الشرکه رسمی تلقی نمی شود و کاملاً به صورت رسمی انجام می شود و لازم به ذکر است کوپن سهام شرکت به صورت اوراق تجاری قابل انتقال صادر نمی شود.
در این نوع شرکت ها انتقال سهام کاملا رایگان نیست، بلکه بر اساس تایید شرکا به حد نصاب می رسد و برای واگذاری افراد باید این حداقل تایید را داشته باشند به یک سند رسمی.

ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

نحوه ثبت شرکت خدمات با مسئولیت محدود اینترنتی

بنابراین اگر می خواهید شرکت خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنید، پس از ورود به سامانه http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت بازگردید. در ادامه مراحل ثبت شرکت  فرمی در مقابل شما ظاهر می شود که باید مراحل را تکمیل کنید. به صورت مرحله ای اطلاعات متقاضی اولین چیزی است که باید در این فرم ها بنویسید. اطلاعات اولیه خود را در فرم تکمیل کنید. انتخاب نام شرکت، آدرس شرکت، سرمایه شرکت، معرفی شرکا، تعیین سهام شرکا و معرفی شعب شرکت از جمله کارهایی است که قبل از بازگشت به سایت باید انجام شود.

ج – مسؤولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت

اول – مسؤولیت مدنی

در مورد تعیین مسئولیت مدنی مؤسسین نسبت به اشخاص متضرر از تأسیس شرکت توجه به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی ضروری میباشد.

1- مقررات خاص قانون تجارت

مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مزبور بطلان تأسیس شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷(  تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیرنقدی) تأسیس شده باشد. را پیش بینی نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است، توضیح آنکه شرکاء در مقابل اشخاص ثالث نمیتوانند به این بطلان استناد نمایند.

به عبارت دیگر شرکاء در مقابل زیان وارده به اشخاص ثالث مسؤول بوده و حق ندارند. با استناد به حکم صادره در مورد بطلان شرکت از خود رفع مسئولیت نمایند؛ در خاتمه ذکر این نکته ضروری است. که در صورتی که حکم بطلان شرکت به شرح فوق صادر گردد. اشخاص ذیل در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث به جهت خسارات ناشی از بطلان به نحو تضامنی مسؤول میباشند:

-شرکایی که بطلان مستند به عمل آنان می باشد.

– هیأت نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان، در سمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند. .

مدت مرور زمان دعاوی ناشی از این امر نیز ۱۰ سال از تاریخ حدوث سبب بطلان می باشد. در حقوق فرانسه شرکاء از تاریخ ارزیابی قیمت سهم الشركه غير نقدي تعيين شده به مدت ۵ سال در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند، ضمناً بازرسی که آورده غیر نقدی را با ارتکاب تقصیر در انجام وظایف خود برخلاف واقع ارزیابی نماید.

طبق مقررات حقوق عام در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت مدنی میباشد. به شرط آنکه خواهان، تقصیر بازرس و رابطه علیت و سببیت و زیان وارده را ثابت نماید.

2- مقررات خاص قانون مدنی

در صورتی که مؤسسین شرکت با مسئولیت محدود در تأسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف نمایند. و از این تخلف به سایر شرکاء و یا اشخاص ثالث ضرر و زیانی وارد گردد. هر ذینفع میتواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسؤولیت مدنی در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی نماید. به نظر میرسد در این مورد رعایت مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ به بعد قانون مدنی(  در مبحث اتلاف و تسبیت ) و ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در باب تقصیر ضروری میباشد.

دوم – مسؤولیت جزایی

برابر بند الف مادۀ( 115 ق .ت)  مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدى وتقويم و تسليم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید به اداره ثبت شرکتها  بدهند،  اظهار بنماید. کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/67  مجمع تشخیص مصلحت نظام) به مجازات حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهند شد.

و در صورت وجود کیفیات مشدده میزان مجازات حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است .که تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری با توجه به رأی شماره ۵۲ – 1/11/63  هیأت دیوان عال عمومی کشور به علت مرتبط بودن با حقوق عمومی و امنیت جامعه با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمیگردد.

و تنها گذشت آنا با اجازه مادۀ ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ ممکن است که در میزان مجازات تعیین شده توسط دادگاه مؤثر باشد.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود