انتقال سهام متوفی در شرکت سهامی خاص

طبق قانون، انتقال سهام شخص متوفی در شرکت سهامی خاص، مستلزم مراجعه وراث برای درخواست حق انحصاری ارث به دادگاه است. سپس با مراجعه به اداره مالیات باید «مالیات بر ارث» بپردازند. در شرکت های سهامی خاص با فوت سهامدار سهام آنها به وراث منتقل می شود.

فوت سهامدار شرکت سهامی خاص

اگر در شرکت‌های سهامی خاص، یکی از اعضا فوت کند، سهام آن‌ها به وراث انتقال پیدا می‌کند. برای این انتقال سهام باید جلسه‌ای تشکیل شده و صورتجلسه‌ای تنظیم شود. مطابق با قانون، تنظیم صورتجلسه مورد نظر باید هم به اداره‌ی ثبت شرکتها و هم به اداره دارایی ارسال شود.

وقتی فردی فوت می کند. دارایی او باقی می ماند و این دارایی ها می تواند شامل مطالبات، بدهی ها، وجوه منقول و غیر منقول، کلیه حساب های بانکی، سهام، اوراق قرضه و اسناد تجاری از متوفی باقی مانده و تحت عنوان ارث به ورثه وی برسد. طبیعتاً وراث در قبول وراثت مختارند. ولی در صورت قبول باید هم قسمت مثبت یعنی وجوه منقول و غیرمنقول و حساب های بانکی و … را قبول کنند و هم قسمت منفی یعنی بدهی را.

ورثه پس از قبول ترکه می توانند به طور قانونی ترکه را تقسیم کنند، یعنی با اخذ گواهی انحصار وراثت و حکم تقسیم ترکه از دادگاه در این بین اگر متوفی دارای سهامی مانند عادی باشد سهام یا اگر شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص بوده است، وراث باید آنها را به نام خود انتقال دهند که روش و تشریفات خاص خود را دارد و بدون اطلاع از نحوه انتقال به وراث منتقل نمی شود.

مدت زمان انتقال سهام متوفی به ورثه ها

پس از فوت سهامدار، وراث آنها 6 ماه فرصت دارند، تا با ارائه درخواست به شرکت، سهام را به نام خود منتقل کنند. در صورتی که وراث قانونی در مدت مقرر نسبت به مطالبه سهام اقدام ننمایند، شرکت می تواند سهام را به نام خود انتقال دهد. نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به وراث نباید مغایر با اساسنامه یا محدودیت های قانونی شرکت باشد. در صورت بروز اختلاف بین وراث در مورد تقسیم باید از مراجع قضایی تقاضای مداخله کنند.

انتقال سهام متوفی در شرکت سهامی خاص

شرکت، مدارکی از قرار، برگه پرداخت مالیات بر ارث، مدارک هویتی وراث و مدارک هویتی و گواهی انحصار وراثت متوفی را بررسی کرده و در صورت تکمیل بودن آن ها، انتقال سهام متوفی را نسبت به سهم هر ورثه، در دفتر ثبت سهام شرکت ها درج نموده و وراث باید، ذیل آن را، امضا کنند.

مدارک لازم ثبت نقل و انتقال سهام متوفی

مدارک زیر برای ثبت نقل و انتقال سهام متوفی مورد نیاز است:

اصل یا کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت فرد متوفی اصل یا کپی برابر اصل فیش واریث مالیات بر ارث اصل یا کپی برابر اصل شناسنامه متوفی اصل یا کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی برای همه وراث اصل یا کپی برابر اصل صفحه دوم شناسنامه متوفی (در صورت زنده بودن) اصل یا کپی معادل اصل سهم متوفی. گواهی یا گواهی و رسید انتقال برای شخص متوفی

وراث قانونی سهم متوفی چه کسانی هستند؟

وراث قانونی و اصلی سهم متوفی اشخاص زیر هستند:

نقش ثبت در دوران فعالیت و پایان شرکت
ادامه مطلب

پدران، فرزندان، نبیره ها، مادربزرگ ها، مادربزرگ ها، برادران، خواهران و فرزندانشان، پدر، مادر، مادر، خواهر، برادر، عمه، عمه، عمه، عمه و خاله هستند. عموها، عمه ها (درجه اول) و فرزندانشان (درجه دو) و عمه ها، عمه ها، عمه ها و عمه ها (درجه اول) و فرزندانشان (درجه دو).
ارث متوفی بر حسب نسب و درجه خویشاوندی بین ورثه او (اقربای درجه یک و اقارب درجه دو) تقسیم می شود. طبیعتاً اگر متوفی وصیت داشته باشد، ثلث اموال و سرمایه او طبق وصیت تقسیم می شود.

اخذ گواهی انحصار وراثت

وراث برای اخذ این گواهی باید به شورای حل اختلاف منطقه محل سکونت متوفی مراجعه کنند. این گواهی میزان سهم هر ورثه را مشخص می کند.

برای دریافت این گواهی مدارک زیر مورد نیاز است:

گواهی فوت، اظهارنامه محضری، شناسنامه متوفی، قرارداد یا رونوشت آن، شناسنامه یا رونوشت اصل شناسنامه وراث، وصیت نامه یا رونوشت اصل متوفی (در صورت وجود وصیت)

پرداخت مالیات بر ارث سهام شخص متوفی

ورثه شخص متوفی فقط می توانند مالیات بر ارث و سرمایه و سهام او را در بورس بپردازند. البته در قانون مالیات بر ارث، نسبت فامیلی بین ورثه و متوفی در تعیین ارزش مالیاتی تأثیر دارد. یعنی هر چه نسبت فامیلی وراث به شخص متوفی نزدیکتر باشد، مالیات کمتری باید بپردازند و هر چه فاصله آنها بیشتر باشد، مالیات بیشتری باید بپردازند.

کلیه وراث می توانند برای پرداخت مالیات بر ارث مشترکاً یا منفرداً به سازمان امور مالیاتی منطقه محل زندگی متوفی قبل از فوت مراجعه کنند و یا از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده خود برای انجام امور قانونی خود تعیین کنند.

راهنمای ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی درسهامی خاص

برای ثبت مجمع برای واگذاری سهام متوفی می توانید مراحل زیر را طی کنید:

برگزاری مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه: ابتدا باید مجمعی را برای نقل و انتقال سهام آماده کنید. این مجمع باید شامل جزئیات مربوط به نقل و انتقال سهام، مشخصات سهامداران قبلی و جدید، تعداد سهام واگذار شده و سایر جزئیات مربوط باشد.

امضای مجمع عمومی: پس از تهیه مجمع باید به امضای کلیه سهامداران قبلی و جدید برسد. اگر سهامداران زیادی وجود دارد، می توانید برای امضای آسان، چندین نسخه از جلسه اصلی تهیه کنید.

مشاوره حقوقی ثبتی: توصیه می شود در این مرحله با مشاور حقوقی مشورت شود تا جلسه واگذاری سهام به درستی تنظیم شده باشد و هیچ گونه مانع قانونی وجود نداشته باشد.

ثبت مجمع سامانه: برای ثبت مجمع برای واگذاری سهام باید آن را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهید. درخواست ثبت نام جلسه را به همراه مدارک مربوطه به صورت الکترونیکی یا حضوری در اداره ثبت ارسال نمایید.

پرداخت هزینه های ثبت نام: برای ثبت مجمع برای نقل و انتقال سهام باید هزینه ثبت نام را پرداخت کنید. میزان کارمزد بسته به قوانین و مقررات مربوطه و تعداد سهام واگذار شده متفاوت است.

اداره ثبت شرکت ها پس از انجام مراحل فوق، مجمع را برای نقل و انتقال سهام بررسی و در صورت صحت و کامل بودن آن، به ثبت می رساند. در نهایت مدارک و گواهی های ثبت شده را دریافت خواهید کرد.

توصیه می شود قبل از اقدام به نقل و انتقال سهام با مشاور حقوقی یا کارشناس ثبت شرکت مشورت کنید تا از انجام صحیح کارها مطمئن شوید.

عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره
ادامه مطلب

انتقال سهام متوفی در شرکت با مسئولیت محدود

مراجعه به دفتر ثبت سهام شرکت با مسئولیت محدود. ارائه مدارک لازم، از قرار گواهی حصر وراثت، حکم تقسیم ترکه، مدارک هویتی متوفی و وراث و مدارک مثبت سهم متوفی در این شرکت. درخواست انتقال سهام متوفی به وراث. شرکت در جلسه تشکیل شده با حضور سایر سهام داران و دریافت صورتجلسه تنظیمی.

روش های انتقال سهام متوفی

یکی از دارایی هایی است که بعد از فوت شخص، می تواند به وراث منتقل شود، سهام باشد. انتقال سهام متوفی به ورثه به مراحل زیر انجام می شود:

1. ثبت درخواست در درگاه یکپارچه ذینفعان شرکت واگذاری مرکزی یا سمات: این روش برای انتقال سهام بورسی و سهام عدالت استفاده می شود. مراحل مراحل ثبت درخواست و ارائه مدارک موردنیاز را انجام دهند.

2. ثبت دادخواست تقسیم ترکه: این روش برای انتقال سهام بی نام استفاده می شود. ورثه باید درخواست تقسیم ترکه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.

3. مراجعه به دفتر ثبت سهام شرکت: این روش برای انتقال سهام با نام غیر بورسی و سهام مشمول شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص می شود. وراث باید به دفتر ثبت سهام شرکت مراجعه کرده و درخواست انتقال سهام متوفی را ثبت کنند.

مدارک مورد نیاز برای صورتجلسه انتقال سهام متوفی شامل اسناد دارای گواهی انحصار وراثت، مالیات بر ارث، وصیت نامه، و مدارک هویتی ورثه می شود.

وارثین قانونی سهام متوفی شامل پدر و مادر، فرزندان، نوه نبیره و سایر فامیل‌های اول و دوم است. تقسیم ارث بین ورثه بر اساس نسبت و درجه فامیلی می‌شود.

برای انتقال سهام بورسی و عدالت متوفی به ورثه، مراحل ذکر شده باید رعایت شود. این مراحل همچنین برای انتقال سهام شرکت سهامی خاص نیز کاربرد دارند.

در انها، انتقال سهام عدالت متوفی به ورثه نیاز به تهیه اسناد نیاز، بررسی صحت و حقوق ورثه، انتقال سهام، ثبت انتقال سهام و تسویه مالی دارد. این مراحل همچنین برای انتقال سهام بورسی نیز اعمال می شود.

با قوانین و روش های ذکر شده، انتقال سهام متوفی به وراث با صورت رسمی و قانونی انجام می شود.

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به وراث

به عنوان یک مشاور حقوقی، باید بگویم که برای حصر وراثت و الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام ورثه‌ها، بستگی به قوانین و مقررات مربوطه در قانون تجارت ایران دارد. در اینجا بدون داشتن اطلاعات دقیق در مورد قوانین شرکتی و وراثت در قانون تجارت ایران، نمی‌توان به طور دقیق صورتجلسه این موضوع را تنظیم و ثبت نمود.

در برخی کشورها، ممکن است شرکتها موظف باشند تا پس از وفات سهامدار، نام ورثه‌ها را به عنوان صاحبان سهام در ثبت شرکت ها ثبت کنند. این الزام معمولاً با هدف حفظ شفافیت و تعیین صحیح صاحبان سهام در شرکت انجام می‌شود.

بهتر است با یک مشاور حقوقی یا متخصص ثبت شرکت در ایران (کارشناسان تک نیک ثبت ) مشورت کنید. تا به شما درباره قوانین و مقررات مربوطه راهنمایی کند. مشاوره لازم را در مورد حصر وراثت و الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام ورثه‌ها ارائه دهد.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - انتقال سهام متوفی در شرکت سهامی خاص