مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

مدیرعامل کیست؟

بالاترین رتبه در یک شرکت مسئولیت محدود مدیر عامل نامیده می شود. مدیر عامل مسئولیت توسعه و مدیریت امور شرکت را با استفاده از راهکارهای قانونی برای کسب سود بیشتر بر عهده دارد.

شخص مدیر عامل با انجام تصمیم گیری های اصلی، مدیریت فعالیت ها و عقد قراردادهای سودآور و به موقع نقطه عطف در پیشبرد اهداف شرکت خواهد بود. مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود به طور معمول دارای سمت در هیئت مدیره می باشند که تصمیمات مهمی را در شرکت خواهد گرفت.

نقش مدیرعامل در شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و بر اساس اندازه سازمان می توان مدیر یا مدیران را برای انجام تصمیمات در شرکت انتخاب کرد.

انتخاب مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود

اعضای هیئت مدیره مکلفند که یک یا چند شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر عامل تعیین نمایند. هدف از تعیین چنین مدیری این است که هیئت را در اعمال و امور اداری مساعدت کند. زیرا قبلا اشاره کردیم ترسیم سیاست کلی اشتغال به تصمیمات جزئی و اداره روزانه شرکت پرهیز می کنند.  اشراف بر اجرای این سیاستها بر عهده هیئت مدیره میباشد. که با تعیین مدیر عامل از حدود اختیارات مدیر عامل و مدت دوره مدیریت وی را هیئت مدیره تعیین می کنند.

اختیارات قانونی مدیر عامل

مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود که منتخب هیأت مدیره می باشد. در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. توضیح نام و مشخصات مدیر عامل و حدود اختیارات او باید با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیأت مدیره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها اعلام شده و سپس در روزنامه رسمی آگهی شود. ضمناً مدیر عامل در هر زمان توسط هیأت مدیره قابل عزل می باشد. ( مستفاد از مواد ۱۲۴ و تبصره ۱۲۵ ل.ا.ق.ت).

وظایف مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت ایران هیچ گونه تکلیفی برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود تعیین نکرده است، اما واضح است که از آنجایی که شرکت با مسئولیت محدود تاجر است، مدیر شرکت با وجود اینکه شخصاً تاجر محسوب نمی شود، باید کلیه وظایف مربوط به آن را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت باید داری چه شرایطی باشد؟
ادامه مطلب

تاجر و از نظر نمایندگی و باید مدیریت شرکت نیز باید به وظایف نماینده و مدیر شرکت عمل کند. بر این اساس، بر اساس اصول کلی، وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره امور شرکت و حفظ منافع آن به شرح زیر خواهد بود:

1- رعایت کلیه کنترل های مقرر در قانون و اساسنامه شرکت.

2- تنظیم بودجه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.

3- دعوت از شرکا برای تصویب بودجه و حساب سود و زیان شرکت.

4- تقسیم سود خصوصی شرکت در پایان هر سال بین شرکا.

5- در هر سال کمتر از 5% از سود خصوصی شرکت را به عنوان سرمایه ذخیره تا رسیدن میزان سرمایه ذخیره به یک دهم سرمایه شرکت اختصاص دهید. زیرا ماده 113 قانون تجارت مقرر می دارد: «در مورد تشکیل سرمایه اندوخته در شرکت های با مسئولیت محدود نیز مقررات ماده 57 این قانون لازم است».

6- حضور در مجامع شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هرگونه توضیح در مورد امور شرکت.

7- اجرای تصمیمات شرکاء طبق قانون و اساسنامه شرکت در مورد امور شرکت.

8- رعایت کلیه مقررات قانونی که به عهده شرکت می باشد.

مهمترین وظایف مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود