اتاق تعاون چیست؟ و چه وظایفی دارد؟

وظایف اتاق تعاون

اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند.

1- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش

2- تعاون انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد، طبق آیین نامه

3- حل اختلف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح

مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونیها و اتحادیه ها تبصره – هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری .و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد :

ارکان اتاق تعاون 

مجمع نمایندگان

هیأت مدیره

هیأت بازرسی

اتاق تعاون چیست؟ و چه وظایفی دارد؟

مدت انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون

 

نمایندگان اتحادیه ها به معرفی مجمع عمومی اتحادیه ها و در صورتی که تعاونیهایی فاقد اتحادیه باشند، نماینده ای به معرفی آن :تعاونیها، که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

وظایف مجمع نمایندگان

وظایف مجمع نمایندگان اتاق تعاون آن عبارت است از

الف – بررسی پیشنهادات مربوط به اساسنامه و آیین نامه های داخلی و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون

ب – تعیین هیأت مدیره

ج – تصویب برنامه و بودجه سالنه به پیشنهاد هیأت مدیره

د – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی

ه – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی

هیأت مدیره اتاق های تعاون

هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از 5 نفر از میان اعضاء تعاونی ها، می باشند. که حتی المکان از مدیران تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی معدنی، عمران شهری و روستایی، توزیع خواهند بود. و برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی نمایندگان انتخاب می شوند.

وظایف هیأت مدیره اتاق

فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های

مربوط اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات

عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین نامه های داخلی آن اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان

ارائه گزارشها و پیشنهادهای لزم به مجمع نمایندگان

وظایف هیات مدیره اتاق تعاون استان

هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستانهای مربوط به خود است. و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و .هماهنگی و همکاری بین اتاق های استانها می باشد. و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

ادامه مطلب
شرکت بازرگانی چگونه تاسیس می شود؟

اتاق تعاون چیست؟ و چه وظایفی دارد؟

وظایف و اختیارات هیات بازرسی اتاق تعاون

هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد

که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می گردند. و وظایف آنها عبارت است از:

الف – نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط

ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون

ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط

د – ارائه گزارشهای سالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارشهای هیأت .مدیره تبصره – هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در .اختیار آنان قرار دهد.

منابع مالی اتاق تعاون

منابع مالی اتاق های تعاون عبارت است از:

  • دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء
  • دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا
  • دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت
  • کدخدا منشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیه ها قرار می دهد.
  • وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد.

سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمایند. منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند. به وزارت تعاون منتقل می شود. و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می گردد.

تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که از تعداد پست های دستگاه های منحله تجاوز نخواهد کرد. به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلت منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند) تعیین خواهد شد.

صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد.

ادامه مطلب
ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها

تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست