شرایط و وظایف ارکان اتاق تعاون

شرایط و وظایف ارکان اتاق تعاون

ارکان اتاق تعاون

ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:

مجمع نمایندگان

هیأت مدیره

هیأت بازرسی

تعریف مجمع نمایندگان اتاق تعاون

مجمع نمایندگان عبارت است از: نمایندگان اتحادیه ها به معرفی مجمع عمومی اتحادیه ها و در صورتی که تعاونیهایی فاقد اتحادیه باشند، نماینده ای به معرفی آن تعاونیها، که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

مجمع نمایندگان از چه کسانی تشکیل می شود؟ و برای چه مدت انتخاب می شوند؟

مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه های سراسری تعاونیهای دارای کارت عضویت معتبر تشکیل می شود. از هر اتاق یا اتحادیه یک نماینده شرکت می کند. و هر نماینده دارای یک رأی است .
تذکر: هر نماینده نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو (اتاق یا اتحادیه تعاونی) را عهده دار باشد. و نماینده مذکور می بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور یابد./ نمایندگان برای مدت سه سال انتخاب می گردند. و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

وظایف مجمع نمایندگان اتاق تعاون

وظایف آن عبارت است از:

الف – بررسی پیشنهادات مربوط به اساسنامه و آیین نامه های داخلی و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

ب – تعیین هیأت مدیره

ج – تصویب برنامه و بودجه سالنه به پیشنهاد هیأت مدیره

د – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی

ه – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی

هیات مدیره اتاق تعاون توسط چه مرجعی انتخاب می شوند و برای چه مدت؟

هیأت مدیره اطاق های تعاون متشکل از 5 نفر از میان اعضاء تعاونی ها می باشند. که حتی المکان از مدیران تعاونی های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی معدنی، عمران شهری و روستایی، توزیع خواهند بود. و برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی نمایندگان انتخاب می شوند.

شرایط و وظایف ارکان اتاق تعاون

وظایف هیأت مدیره اتاق تعاون

وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

1- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط

2- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات

هیات رئیسه اتاق تعاون ایران
ادامه مطلب

3- عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین نامه های داخلی آن اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان

4- ارائه گزارشها و پیشنهادهای لزم به مجمع نمایندگان

5- هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است. و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

6- همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان ها می باشد. و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

 

تعداد اعضای هیات بازرسی اتاق تعاون و توسط چه کسانی انتخاب می شوند؟

هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد.

که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردند.

اتاق تعاون چیست؟ و چه وظایف و ارکانی دارد؟

شرایط و وظایف ارکان اتاق تعاون

وظایف هیات بازرسی اتاق های تعاون

وظایف آنها عبارت است از:

الف – نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط

ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون

ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط

د – ارائه گزارشهای سالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت مدیره

تذکر: هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - شرایط و وظایف ارکان اتاق تعاون