نحوه برگزاری جلسات مجمع فوق العاده تعاونی

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. نحوه برگزاری جلسات مجمع فوق العاده تعاونی

نحوه برگزاری جلسات مجمع فوق العاده تعاونی

موضوعاتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود؟

طبق ماده ۳۵ قانون بخش تعاون،  موضوعاتی که مجمع عمومی فوق العاده در مورد آنها تصمیم گیری شود عبارتند از:

1-تغییر اساسنامه

2-تصمیم گیری در مورد عزل یا قبول استعفای اعضای هیأت مدیره

3- تصمیم گیری در مورد انحلال یا ادغام تعاونی

تعداد اعضای مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید حداقل یک سوم اعضای شرکت تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان تقاضای کتبی بنمایند.

و  دو سوم اعضاء شرکت در جلسه حاضر باشند ( ماده ۳۵ قانون بخش تعاون). طبق ماده ٦ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی،  وزارت تعاون نیز میتواند دستور به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بدهد. همچنین اگر هیات مدیره یا مدیر عامل تخلفی صورت دهد .

که بازرس درخواست تشکیل مجمع فوق العاده برای رسیدگی به این تخلفات کند و ظرف یک ماه به هیات مدیره مجمع را تشکیل ندهد،  بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون، مجمع فوق العاده را تشکل دهد.

بنا به درخواست اشخاص زیر هیات مدیره شرکت تعاونی موظف به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد

بنابراین به درخواست اشخاص زیر هیات مدیره شرکت تعاونی باید مجمع عمومی فوق العاده را برگزار کنند:

1-قبل از پایان مدت شرکت تعاونی ، در صورتی که در اساسنامه مدت شده باشد،  برای تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت یا انحلال شرکت .

2-ظرف سه ماه از زمان درخواست بازرس قانونی شرکت.

3-ظرف یک ماه از زمان درخواست بازرس قانونی شرکت چنانچه دستور جلسه تخلفات اعضاء هیات مدیره باشد.

4-ظرف سه ماه از زمان درخواست یک سوم اعضاء شرکت.

5-ظرف سه ماه از زمان درخواست وزارت تعاون.

د ۳ـ دعوت به مجمع

طبق ماده تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، چنانچه موضوع دستور جلسه آگهی دعوت به مجمع فوق العاده ، تعیین موادی از اساسنامه باشد،  باید شماره مواد مورد نظر در آگهی دعوت به مجمع ذکر شود.

آگهی دعوت باید به همان روشی که در اساسنامه پیش بینی شده،  صورت گیرد. یعنی میتواند از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی، یا دعوت نامه مستقیم یا نصب اطلاعیه در محل رویت اعضاء مثل محل کار باشد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

د ـ ٤ـ نصاب رسمیت مجمع عمومی فوق العاده

حضور حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است. در نوبت دوم ، با حضور اکثریت اعضاء و در نوبت سوم با حضور هر تعداد عضو جلسه مجمع فوق العاده رسمیت خواهد یافت.

طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد در مورد شرکت های تعاونی دارای بیش از پانصد نفر عضو چنانچه در نوبت اول نصاب دو سوم اعضا برای تشکیل جلسه به دست نیامد،  در نوبت دوم حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده کفایت میکند.

همچنین طبق تبصره ۲ همین ماده،  چنانچه به درخواست ،اعضا هیأت مدیره شرکت تعاونی ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام نکند،  متقاضیان میتوانند از طریق وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام کنند.

همان گونه که فوقاً اشاره گردید مقررات مربوط به مجمع عمومی به صورت بسیار اجمالی در قانون بخش تعاونی اقتصاد و کلاً در ٦ ماده بیان شده است. لذا موضوعات بسیار زیادی در مورد این رکن عالی در اداره شرکتهای تعاونی در این قانون مسکوت گذاشته شده است.

نصاب تصميمات مجمع عمومی فوق العاده

قانون بخش تعاونی اقتصاد هیچ گونه مقرراتی در مورد نصاب معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نکرده است. در صورتی که این موضوع مهم به طور شفاف قبلاً در قانون شرکتهای تعاونی (مصوب ۱۳۵۰) پیش بینی شده است.

در مورد نصاب اعتبار مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، تبصره ماده ۳۷ قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) مقرر میداشت:  (( تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت  سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می گردد. ))

اگرچه در قانون فعلی ( قانون بخش تعاون مصوب 1370)  قاعده ای برای تعیین نصاب اعتبار تصمیمات فوق العاده پیش بینی نکرده است. ولی در ماده ٢٦ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی همین قانون درج شده است.

لذا شایسته است . که برای تکمیل و شفاف سازی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی،  با استفاده از قانون شرکتهای تعاونی ( مصوب 1350) ، قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۱)  تکمیل گردد. و مقرراتی همچون تشریفات برگزاری مجمع عمومی و نصاب اعتبار مصوبات جلسات مجمع عمومی به قانون فعلی الحاق گردد.

ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات
ادامه مطلب

و ـ اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی

در مورد مرجع رسیدگی به تصمیمات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی توسط اعضای در شعب دیوان عدالت اداری اراء معارضی صادر شده بود .که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 0/85/718 مورخ  20/9/1386  خود مقرر کرد:

نظر به اینکه اعتراض شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ازمصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاه های عمومی ذی صلاح است……

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست