حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در تعاونی

حد نصاب رسمیت مجمع عمومی عادی تعاونی

در نوبت اول برای رسمیت مجمع عمومی حضور نصف + یک اعضا و وکالی آنها الزامی است. اگر به این حد نصاب رسیدیم، جلسه رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسه تصمیم گیری می کنیم.
1- اگر تعداد به حد نصاب نرسد.
2-  مجمع به نوبت دوم موکول خواهد شد.
3- در مجمع نوبت دوم حد نصاب رسمیت مجمع با عده حاضر می باشد.
4-  عده حاضر نباید کمتر از اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی باشد.

نصاب رسمیت مجمع عمومی در تعاونی - حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در تعاونی
حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در تعاونی

نوبت اول و دوم مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الختیار آنها رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با
حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.

حد نصاب رسمیت مجمع عمومی فوق العاده تعاونی

اگر مجمع عمومی فوق العاده باشد.
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، با حضور دوسوم اعضا و وکلای آنها الزامی است.

در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم با حضور نصف + 1 اعضا به رسمیت می رسد. در صورت عدم تحقق حد نصاب، مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم برگزار می شود :
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با تعداد حاضران رسمیت می یابد. البته تعداد حاضران نباید از تعداد اعضای هیات رئیسه مجمع کمتر باشد.
برای رسمیت جلسه مجمع با هر تعداد، رعایت حداقل تعداد هیات رئیسه الزامی است.

تذکر:  در صورت رسمیت نیافتن مجمع، مقام دعوت کننده لازم است نیم ساعت تامل نماید. و فرصتی داده شود تا افراد حضور یابند .

تذکر:  در صورتی که احتمال برگزاری جلسه ورسیدن به حد نصاب را بدهیم، مقام دعوت کننده می تواند تامل نماید.

در صورتیکه مجمع عمومی به حد نصاب قانونی نشود تکلیف چیست؟

در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد.  و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسه ای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.

ملاک تعداد اعضای حاضر در جلسه

ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی چیست؟
ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می کنند.

دعوت مجمع از سوی مرجع ثبت شرکت ها
ادامه مطلب

امیدوارد مطلب “حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در تعاونی” مورد استفاده شما واقع بوده باشد. در صورتیکه نیاز به مشاوره بیشتر دارید. به شماره 09189414281 تماس گرفته و از کارشناسان تک نیک ثبت مشاوره رایگان بگیرید.

شما را به مطالعه مقاله نمایندگی اعضا در مجامع عمومی تعاونی دعوت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست