نمایندگی اعضا در مجامع عمومی تعاونی

[نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی

نماینده تام الاختیار عضو و غیر عضو برای حضور در مجمع عمومی تعاونی

در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الختیاری ]از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان[ برای حضور در مجمع
و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی+ رای خود و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

تایید نمایندگی اعضاء بر عهده چه مرجعی است و چگونه صورت می گیرد؟

تایید نمایندگی: تایید نمایندگی ها با مقامات دعوت کننده است، بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی
که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضا رسیده حاضرو مقام مجاز تایید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، وکالتنامه را تایید می کند.

به محض اینکه هیات مدیره آگهی را منتشر می نمایند. و در صورتیکه در دستور جلسه انتخابات هیات مدیره نباشد، تایید وکالت نامه ها برعهده نماینده هیات مدیره است.

پس در صورتی که در دستور جلسه انتخاب هیات مدیره نباشد و مقام دعوت کننده به مجمع عمومی نیز هیات مدیره باشد، تایید نمایندگی ها هم برعهده هیات مدیره می باشد.

اگر مقام دعوت کننده بازرس باشد، تایید نمایندگی یا وکالتنامه های نیز برعهده بازرس است. حال اگر مقام دعوت کننده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشد، مقام دعوت کننده وزارتخانه است و در آن موقع بازرس می تواند وکالتنامه ها را تایید کند، اگر بازرس به هر دلیلی ممنوعیت قانونی داشته باشد.  آن وقت نماینده مقام دعوت کننده برگه تایید وکالتنامه ها را امضا خواهد کرد.

اگر نماینده عضو وکالتنامه محضری داشته باشد؟

در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور دربند فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود. در این صورت نیاز به تایید مقام دعوت کننده ندارد.

نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی

شرایط و مقررات وکالتنامه حضور در مجامع عمومی تعاونی

1- وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الختیار اعطاء می شود. و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، از جانب تعاونی مسموع نخواهد بود.
اعضای که به اشخاص دیگر یا به نماینده تام الختیار خود وکالت می دهند. این وکالت نامه برای آن مجمع عمومی است.  و محدودیت ندارد، برای تمام مراحل
دستور جلسه است. و عضو نمی تواند هیچ اعتراضی بکند .
2-  نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی]عدم حجر باشند،
3-  حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است. و مقامات مذکور در تبصره 1 ماده16( حسب مورد( مکلفند نظارتهای لازم در این مورد بعمل آورند.

نحوه تنظیم صورتجلسه منفی تعاونی
ادامه مطلب

حضور توامان نماینده و عضو در مجمع عمومی

چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشته اند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:
1-درصورتی که حضور توٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
2-چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است، صرفاً به تعداد حضور غیرقانونی، ازتعدادکل آراء ماخوذه در هر تصمیم کسرخواهد شد. درمورد
انتخابات، کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می گردد.

اگر حضور عضو و نماینده وی تاثیری بر رسمیت جلسه داشته باشد. و با حضور نماینده و عضو تعداد حاضران ، نصف +1 شود، آن تعداد کم می شود . حتی اگر جلسه با آن یک نفر به رسمیت برسد،  نیز جلسه فاقد وجاهت قانونی خواهد داشت. حال در صورتی که حضور عضو همراه با نمایند تاثیری در رسمیت جلسه نداشته باشد. طبق آیین نامه در تمامی مراحل در احتساب آرا ، رای آن فرد کسر می شود.

الزام صدور معرفی نامه نمایندگان اعضای اتحادیه و اشخاص حقوقی

نمایندگان اعضای اتحادیه های تعاونی، همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکت های تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده، ارائه نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگی ها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.

پیشنهاد میکنم پس از مطالعه این مطلب، مقاله “ترکیب مجمع عمومی در تعاونی و نحوه احراز هویت اعضاء  را مطالعه فرمایید.

چه موارد مهمی باید در معرفی نامه ذکر شود؟

1 -در معرفی نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.
2 -در مورد نمایندگی ها، نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی )عدم حجر(باشند.

در زمانی که خود شرکت تعاونی یا اشخاص حقوقی عضو اتحادیه یا تعاونی می باشند، در این مرحله افرادی که می خواهند وارد جلسه شوند. باید معرفی نامه از طرف هیات مدیره شرکت یا مدیرعاملی که از سوی هیات مدیره به ایشان تفویض اختیار شده باشد، داشته باشند. تا بتواند به عنوان نماینده برای حضور به مجامع اتحادیه شرکت کنند.

وظایف مدیرعامل شرکت تعاونی
ادامه مطلب

الزام درج نوع مجمع عمومی شرکت تعاونی در معرفی نامه 

در معرفی نامه های صادره باید مجمع یا مجامع که نماینده حق حضورو اعمال رای دارند، مشخص شود. در غیر این صورت نمایندگی صادره تا زمانی که نماینده دیگری معرفی نشده، مجوز حضور در تمامی مجامع را خواهد شد.

امیدوارم که از مطالعه مطلب “نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی” استفاده برده باشد. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و رایگان به شماره 091899414281 با کارشناس با تجربه تک نیک ثبت تماس حاصل فرمایید.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - نمایندگی اعضا در مجامع عمومی تعاونی