مشاوره رایگان

نحوه تنظیم صورتجلسه منفی تعاونی

مواردی که در صورتجلسه منفی باید رعایت شود؟

الف- صورتجلسه منفی
در صورت عدم رسمیت مجمع )در نوبت اول، فوق العاده، و … (هیات مدیره موظف است.
1 برای تنظیم “صورتجلسه منفی”
به موارد زیر اشاره نماید :
1 -نام تعاونی
0 .نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق العاده، فوق العاده
3 .نوبت مجمع
4 .تاریخ دعوت مجمع ]انتشار آگهی[ و نحوه دعوت
5 .زمان برگزاری ]روز و ساعت[.
6 .محل برگزاری ]نام مکان و نشانی کامل[
7 .مقام دعوت کننده
8 .تعداد حاضرین ]اصالتاً و وکالتاً به تفکیک[
9 .تعداد کل اعضاء شرکت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه تنفس مجمع عمومی

ب- صورتجلسه منتهی به تنفس در مواقعی که علی رغم رسمیت جلسه اما مواردی از دستور جلسه باقی می ماند. نیاز به تنفس و ادامه جلسه در زمانی دیگری است. هیات رئیسه موظف است در ذیل صورتجلسه که جلسه بعد از تنفس در چه تاریخی، ساعت، مکان و موارد باقی مانده در دستور جلسه که رسیدگی آنها به آن جلسه موکول می شود، را بیاورد.

1- به صورتجلسه ای اطلاق می شود برای جلسات مجامعی تنظیم می شود. که آن مجمع به هر دلیلی ، نظیر به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران ، برگزار نمی شود.

مراحل پس از برگزاری مجمع عمومی

پس از برگزاری مجمع عمومی، هیات رئیسه جلسه، صورتجلسه را در اختیار هیات مدیره و مقام دعوت کننده قرارمی دهد، سپس هیات مدیره مکلف است. حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه از صورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی ]و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبتهای قبلی و صورتجلسه مربوطه را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه ا جتماعی تسلیم کند،

مهلت بررسی مجمع عمومی توسط کارشناس اداره تعاون

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع، حداکثر ظرف 12روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد، موارد لازم را به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نماید.

نحوه رسیدگی کارشناس تعاون به ایرادات مجامع عمومی تعاونی

در صورتی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:

لزوم انتشار آگهی شرکت‌ها در روزنامه ها
ادامه مطلب

تخلف مربوط به تشریفات برگزاری

1 -چنانچه تخلف از مقررات تشریفات دعوت باشد: مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی، مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می نماید.

همانطور که اشاره شد ،چنانچه تخلف مربوط به تشریفات برگزاری باشد، آن مجمع از نظر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارای ایراد باشد. مدارک به اداره ثبت ارسال نخواهد شد. و آن اداره به مقام دعوت کننده و هیات مدیره تذکر داده و به انتشار آگهی دعوت و برگزاری مجدد مجمع دعوت می نماید.

عدم قانونی بودن تصمیمات اتخاذ شده در مجمع

2 -درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیح برگزارشده باشد. ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند 1 اقدام و چنانچه بعضی تصمیمات متخذه، وفق مقررات نباشد، ادارات تعاون، کار و ورفاه اجتماعی، صرفاً موارد صحیح را به اداره ثبت شرکت ها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می نماید.

اگر مجمع عمومی از نظر تشریفات مشکلی نداشته باشد. انتشار آگهی دعوت، انتخاب هیات رئیسه و … به درستی انجام گرفته باشد.  اما در اتخاذ تصمیم، صرفا بعضی از موارد خارج از دستور جلسه باشد. یا تصمیمات اتخاذ شده با قانون و مقررات مغایرت داشته باشد. تحت چنین شرایطی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی موارد صحیح را تایید و جهت ثبت تغییرات شرکت تعاونی به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.

اداره تعاون در جهت اطلاع تعاونی از ایرادات مجامع کدام مرجع را مطلع می نماید؟

مقام دعوت کننده و هیات مدیره شرکت تعاونی را نیز از موارد مغایر مطلع می نماید. تا در مجامع بعدی اتخاذ تصمیم نماید.

نکته : درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده 08 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی لازم الرعایه است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.