اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع و تعاریف آنها

 تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت

تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت، بک مقاله جامع در مورد انواع معاملات تجاری از جمله مضاربه و معاملات تجاری تبعی و همچنین و انواع آن در قانون تجارت شامل می شود.

تعریف تاجر

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد (ماده ۱ قانون تجارت).

اقامتگاه شخص حقوقی

اقامتگاه شخص حقوقی مرکز یا محل اصلی فعالیت آن است و به موجب تصریح ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه قانونی شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.

معاملات تجاری

حقوق تجارت
معاملات تجاری به دو گروه زیر تقسیم میشوند.
معاملات تجاری ذاتی (اصلی) : به معاملاتی گفته می شود که ذاتاً تجاری است. و به قصد انتفاع صورت می گیرد.

 

Technik company registration min 1 629x400 -  تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت
تعریف تاجر؟ انواع معاملات تجاری در قانون تجارت

تاجر به چه کسی گفته می شود؟ و انواع آن کدامند؟

به موجب ماده ۲ قانون تجارت هر کس این معاملات را انجام دهد تاجر محسوب می شود. این معاملات عبارت اند از :
۱.۱. ۲ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۱.۲. ۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۱۳. ۲. هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری کمیسیونری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

۱۴. ۲. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
۲۰۱۵ تصدی به عملیات حراجی ۲۰۱۶ برپایی هر قسم نمایشگاه عمومی.

مضاربه چیست؟

۱. مضاربه نیز عملی تجاری محسوب میشود که در قانون تجارت ذکری از آن نشده است. بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن یک طرف معامله سرمایه می دهد. با این شرط که طرف دیگر با آن تجارت نماید. و در سود آن شریک باشد. کسی که سرمایه می دهد مالک و طرف دوم که تجارت می کند عامل یا مضارب نامیده می شود.

شروط مضاربه تجاری

برخی شروط مضاربه در ماده ۵۴۸ قانون مدنی به این شرح آمده است:

انواع دفاتر تجاری
ادامه مطلب

۱. ایجاب ( پیشنهاد قبول معامله

۲- قبول

۳ – مال به صورت سرمایه و وجه نقد باشد.

۴. سهم هر یک از طرفین معین و مشخص باشد.

۵. سرمایه در دست مضارب قرار گیرد.

6-  هر نوع عمل مضاربه باید معین و مشخص باشد.

۷. در مضاربه چنانچه شرط شود که خسارت ناشی از عمل تجاری متوجه مالک نباشد عقد باطل است.

(( تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت))

۱.۷. ۲. تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۱۸. ۲. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۱.۹. ۲. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱.۱۰. ۲. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مرتبط با آنها.

معاملات تجاری تبعی چیست؟ و انواع آن کدامند؟

۲ ۲ معاملات تجاری تبعی معاملاتی هستند که به تبع تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن دو، تجاری محسوب می.گردد. این معاملات عبارت اند از:
۱. ۲. ۲. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲. ۲. ۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نمایند.

۳. ۲. ۲. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردان تاجر برای امور تجاری ارباب خود می نمایند.
۴. ۲. ۲. کلیه معاملات شرکتهای تجاری حتی انجام معاملات غیر منقول)

تذکر ۱: به موجب ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شوند.
تذکر : به موجب ماده ۵ قانون ،تجارت کلیه معاملات ،تجار، تجارتی محسوب می گردد؛ مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.

(( تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت))

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت -  تاجر کیست؟ انواع معاملات در قانون تجارت