نکات مهم در انتصاب مدیر تصفیه شرکت

چون شرکت از زمان انحلال در حال ، تصفیه است. از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا میکند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع میشود (ماده ۲۱۱ لایحه قانونی1347).

در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است .مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که به انحلال شرکت رأی میدهد .ترتیب دیگری مقرر کرده باشد (ماده ۲۰۴ لایحه قانونی 1347).

با توجه به اینکه (( انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد. نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است. ))(ماده ۲۱۰ لایحه قانونی 1347)،  میتوان گفت اقدامات مدیر تصفیه ،نیز اگر انحلال شرکت آگهی نشده ،باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.

متأسفانه قانون گذار ما آن طور که در مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت پیشبینی کرده است.برای احراز ،تصفیه ممنوعیتهای قانونی مقرر نکرده است؛ به همین دلیل هر شخصی را میتوان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد.مشروط به اینکه اهلیت قانونی نمایندگی را داشته باشد؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند.

قانون گذار ایران در مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی نکرده است؛ ،بنابراین برحسب اهمیت شرکت در حال تصفیه میتوان یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه شرکت سهامی منصوب کرد علاوه بر این معین نکرده است. که در صورت مدیران اقدامات آنان باید جمعی باشد یا به طور انفرادی نیز می توانند عمل کنند.

در حقوق فرانسه، راه حل این است که هر کدام از مدیران تصفیه میتوانند به طور جداگانه عمل کنند (ماده ۱۳-237 ق.ت)  راه حلی در حقوق ایران قابل قبول است.

در واقع به موجب ماده ۲۱۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه… دارا ی باشند… محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است. عبارت کلیه اختیارات شامل اختیار عمل به تنهایی نیز میشود.  این اختیار را نیز نمی توان محدود کرد.

نکات مهم در انتصاب مدیر تصفیه شرکت

مدت مأموریت انتصاب مدیر تصفیه شرکت

2.مدت مأموریت مدیر تصفیه. قانون گذار به منظور جلوگیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده ۲۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی
ادامه مطلب

اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته ،باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند»

در ماده ۲۱۵ لایحه مذکور نیز اضافه کرده است: «هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند. تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه خواهد بود .در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی ،خود بدون آنکه تمدید مدت مأموريت خود را تقاضا کند. به عملیات تصفیه ادامه دهد به مجازات مندرج در ماده ۲۶۸ لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد.

همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است. مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه او را عزل خواهد کرد (ماده ۲۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مدیر تصفیه میتواند از سمت خود استعفا کند. مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال ،قضیه استعفای او همراه با سوء نیت و بی موقع نباشد. گرنه بر اساس قواعد عام ممکن است. به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود. و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۰ لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.

نکات مهم مدیر تصفیه متوفی یا محجور

در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن باشد. مأموریت او خاتمه یافته تلقی میشود؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت کند. محجور یا ورشکسته میشود.

در صورت وقوع حوادث اخیر اگر مدیران تصفیه متعدد باشند. و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی با محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.

نکات جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود. یا نتواند در مراحل تصفیه شرکت سهامی جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند. یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعيين مكلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی با محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد.

آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت
ادامه مطلب

نکات مهم تعیین جانشین مدیر تصفیه

هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد. که مجمع عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید. و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد. هر ذی نفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد( ماده ۲۳۱ لایحه قانونی1347).

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست