مشاوره رایگان

مدت و پایان ماموریت مدیران تصفيه

مدت مأموریت مدیر تصفیه در قانون تجارت

مدت مأموریت مدیر تصفیه در قانون پیش بینی شده است. مطابق ماده ۲۱۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد.

دریافت مهلت اضافه برای تصفیه شرکت

مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند.  و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند. به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.

دوره فعالیت مدیران تصفیه شرکت

از مادۀ بالا بر می آید که مدت مأموريت حداكثر دو سال است. که هم ناظر به مدت تصفیه و هم مدت مأموریت مدیران تصفیه می.باشد. بر خلاف هیات مدیره دوره فعالیت مدیران تصفیه در پایان دو سال مأموریت خود بایستی طی گزارشی لزوم ادامه روند تصفیه و نیز تمدید مأموریت خود را از مجمع عمومی درخواست کنند.

علل پایان ماموریت مدیر تصفیه

یکی از علل پایان مأموریت فوت مدیر تصفیه است. که چون چنین سمتی به ورثه انتقال نمی یابد. بنابراین چنین رخدادی هیچ پیامد حقوقی قابل ذکری به جای نمی گذارد شیوۀ دیگر پایان دورۀ مدیریت کناره گیری مدیر تصفیه است. چنانچه مدیر تصفیه بخواهد از سمت خود کناره گیرد. باید قصد خود را به مرجعی که وی را انتخاب کرده اعلام دارد.

نحوه استعفای مدیر تصفیه شرکت

اگر این مرجع مجمع عمومی فوق العاده باشد. ولی با درخواست مدیر تصفیه برای تعیین جانشین وی تشکیل نشود. یا تشکیل شود. ولی نتواند تصمیم بگیرد، هم چنین در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد. مدیر تصفیه باید دادگاه را از تصمیم خود آگاه سازد. تا زمانی که برای مدیر مستعفی جانشین تعیین نشده و مطابق ماده ۲۰۹ آگهی نگردیده باشد. استعفای مدیر تصفیه بی اعتبار است.

مدت و پایان ماموریت مدیران تصفيه

شیوۀ جایگزینی مدیر تصفیه

شیوۀ جایگزینی مدیر تصفیه ای که در گذشته محجور و یا ورشکسته شده برحسب اینکه مدیران تصفیه چه تعداد ،باشند. متفاوت می باشد. چنین ترتیبی در ماده ۲۳۱ به تفصیل و به شرح زیر آمده است:

موارد انحلال شرکت تجاری در قانون تجارت
ادامه مطلب

در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند. و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد. مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود. یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور مجمع یا ورشکسته را انتخاب کند. یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد.

انتخاب جایگزین مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت

مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشين مدير تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد.

هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

تعیین جانشین مدیر تصفیه از دادگاه

و در مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید. یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد. هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.»

مدت و پایان ماموریت مدیران تصفيه

آیا قانون اجازه مدیر تصفیه علی البدل را داده است؟

چنانچه هر یک از حالات بالا رخ دهد. امر تصفیه متوقف شده و باید برای مدیر تصفيه مشمول حالات بالا جانشین تعیین شود. اگرچه و بر خلاف هیأت مدیره شرکت فعال در هیچ مقررۀ قانونی به امکان تعیین مدیر تصفیه علی البدل هیچ اشاره ای حتی به صورت تلویحی نشده با این حال به نظر می رسد. انتخاب مدير تصفيه على البدل که صورتی مجاز باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.