مشاوره رایگان

مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت

تشریفات و مراحل ثبتی مربوط به انحلال و تصفیۀ شرکت

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ­ها اعلام شود.  تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد آگهی شود.

در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیر الانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است، که توسط آخرين مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است. (ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت)، مراحل انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد. نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است (مادۀ ۲۱۰ ل.ا.ق.ت).

ثبت انحلال و تصفیه شرکت 810x500 - مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت
مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت

روش و مراحل اعلام ختم تصفیه

مراحل و طریقه اعلام ختم تصفیه هم به این نحو است که باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت درج کرده و لااقل 6 ماده از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد (ماده ٢٢٥ ل.ا.ق.ت). پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد. در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئيس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت).

وظایف مدیران تصفیه در ثبت صورتجلسه انحلال

مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند پس از طی مراحل ختم تصفیه، صورتجلسۀ ختم تصفیه را ظرف مدت یک ماه به ادارۀ ثبت شرکت­ها ارایه دهند. اداره ثبت شرکت­ها نيز مراتب ختم تصفیه را برای آگهی به روزنامه رسمی می­فرستد.

مطابق ماده ۲۲۹ ل.ا.ق.ت: «دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت­ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت­ ها تحویل دهند. تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد». عمل نکردن مدير يا مدیران تصفیه به تکالیف ثبتی مربوط به دورۀ تصفیه و انحلال شرکت ضمانت اجرای کیفری در پی دارد.

مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت

در صورت فوت مدیر تصفیه، چه کسی جانشین آن می شود؟ 

اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد. هر ذینفع می­تواند از مرجع ثبت شرکت­ ها بخواهد، که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید. و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد. یا نتواند جانشین مدیر تصفیه برای طی مراحل آن را انتخاب نماید. یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور با ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد. هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد (بند ۲ مادۀ ۲۳۱ ل.ا.ق.ت).

انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ها
ادامه مطلب

مراحل انحلال شرکت سهامی خاص

منحل کردن شرکت ها با توجه به نوع آن ها مراحل مختلفی خواهد داشت، از این رو در ادامه قصد داریم مراحلی را شرح دهیم. که برای منحل کردن یک شرکت سهامی خاص باید آن ها پشت سر بگذارید. و پیشنهاد می دهیم. که با ما همراه باشید و ادامه مطالب را از دست ندهید.

1- در ابتدا شرکا برای منحل شدن شرکت باید به نتیجه رسیده باشند.

2- شخصی که به عنوان مدیر تصویه در نظر گرفته شده است موافقت کامل خود را اعلام کرده باشد.

3- تشکیل ” مجمع عمومی بطور فوق العاده “، تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و امضا کلیه اعضا و سهامداران ( در صورت نبود هر یک از اعضا باید آگهی دعوت به مجمع در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شده باشد ) ذیل صورتجلسه.

4- انتخاب یکی از اعضاء به عنوان مدیر تصقیه شرکت و درج در صورتجلسه و امضا صورتجلسه توسط مدیر تصقیه، این شخص وظیفه تصویه کردن حساب ها را بر عهده خواهد داشت.

5- تعیین محل تصفیه شرکت.

6- مراجعه به سامانه اداره ثبت ، منو ثبت صورتجلسه و طی مراحلی که بیشتر ورود اطلاعات می باشد.

7- بارگذاری صورتجلسه در سامانه.

8- ثبت نهایی.

9- ارسال صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص و لیست سهامداران و امضا آنها به اداره ثبت از طریق باجه های پستی.

10- بعد از 5 الی 10 روز نتیجه ثبت صورتجلسه انحلال در سایت اداره ثبت قابل مشاهده است.

11- مراجعه مدیر تصفیه شرکت به اداره ثبت جهت امضا ذیل اوراق و دریافت آگهی انحلال.

12- در نهایت آگهی انحلال شرکت باید در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار ثبت شود.

مراحل انحلال شرکت در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه انحلال شرکت هر سبب و موجبی که داشته باشد، مراحل آن غیر قابل رجوع است. و بلافاصله در رابطۀ بین طرفین آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. اما در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد. مگر بعد از این که در دفتر ثبت تجارتی و شرکت­ها ثبت و آگهی شود (ماده ۲-۲۳۷ قانون تجارت).

اشخاص ثالث باید بلافاصله و به گونه ­ای صحیح از انحلال شرکت مطلع شوند، زیرا با توجه به این که نمایندگان شرکت جای خود را به مدیران تصفیه داده اند. و بقای شخصیت حقوقی شرکت هم صرفاً برای امور مربوط به تصفیه است، این امر ممکن است برای آنان آثار مهمی در پی داشته باشد.

هزینه ثبت شرکت در سال 1403
ادامه مطلب

تشریفات ثبتی و مراحل مربوط به آگهی انحلال شرکت

تشریفات ثبتی مربوط به آگهی انحلال شرکت دو دسته است:

  • از طرفی باید مراتب اعلام انحلال شرکت و اسامی مدیران تصفیه در روزنامه رسمی آگهی شود (مادۀ 3-237 قانون تجارت و مادۀ ۲-۲۳۷ دستورالعمل).
  •  همچنین صورتجلسه مربوط به انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه باید به دفتر دادگاه داده شود. و مراتب انحلال در دفتر ثبت تجارتی و شرکت­ها به ثبت رسد.

مدیر دفتر دادگاه باید مراتب مذکور را برای انتشار در «خبرنامۀ رسمی آگهی ­های مدنی و تجاری» از طرف دیگر، به دنبال نام شرکت باید در تمام مکاتبات، فاکتورها، آگهی ها و دیگر مراحل و … عبارت «شرکت در حال تصفیه» قید گردد. تا اشخاص ثالث به راحتی از این امر مطلع شوند.

مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت

ثبت اعلام ختم تصفیه توسط مدیران تصفیه

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم تصفیه مراتب را به دفتر ثبت تجارتی و شرکت ­ها اعلام دارند. و همانند مراحل انحلال شرکت این امر و باید ثبت و آگهی شود.

پس از اعلام رسمی پایان ختم تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل می شود. و مدت مأموریت مدیران تصفیه به پایان می­رسد.

مقررات پس از ختم تصفیه برای طلبکاران

چنانچه پس از ختم مراحل تصفیه طلب یکی از طلبکاران پرداخت نشده باشد. یا دعوایی که طرف آن شرکت در حال تصفیه باشد به پایان نرسیده باشد، رویه قضایی فرانسه حاکی از آن است که در این موارد تا زمانی که حقوق و تکالیف مربوط به شرکت تصفیه نشده باشد، شخصیت حقوقی شرکت باقی می­ ماند. و ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند. و تقاضای تعیین «نماینده موردی» نماید.

مراحل ثبت انحلال و تصفیه شرکت

مقررات انحلال شرکت های دولتی

لازم به ذکر است که به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور: « مراحل و قوانین انحلال شرکت ­های دولتی، منحصراً با اجازه قانون مجاز می­ باشد، مگر آنکه در اساسنامه­ های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد».

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.