تک نیک ثبت

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

 

شاخص هاي تشخیص «شرکت هاي دانش بنیان»

انواع شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص هاي تشخیص شرکتهاي دانش بنیان، به دو دسته:

شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.

شرکتهاي متقاضی باید علاوه بر شاخص هاي عمومی، شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخصهاي اختصاصی را نیز احراز نمایند.

مقاله جامع راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان مرتبط با این موضوع می باشد. پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید.

شاخص های عمومی شخیص شرکت های دانش بنیان

1- حداقل دو سوم از اعضاي هیأت مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند:
*  حداقل داراي مدرك کارشناسی باشند.

  • حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاري یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.

– داراي حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط باحوزه کاري شرکت باشند.

اختراعات تأیید شده از سوي: 1 -بنیاد ملی نخبگان،

2 -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران،

3 -کمیسیون عالی ثبت اختراعات، اکتشافات و نوآوریهاي صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهاي مسلح، 4 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

اختراعات ثبت شده از سوي چند نفر به صورت مشترك نیز مشروط بر آنکه عضو هیأت مدیره داراي سهم موثر حداقل 30 درصدي باشد، قابل قبول است.

حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوري، کالا و یا خدمات دانش بنیان (شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهاي دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از طریق قرارداد باشد.

شرکت هایی که درمرحله تجاري سازي اولین کالاي دانش بنیان خود هستند،در صورتی که داراي تولید پایلوت موفق باشند، و استانداردهاي لازم را ازمراجع ذيصلاح داخلی یا بینالمللی کسب کرده باشند،وداراي
بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند، از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.

سابقه بیمه پرداختی براي حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، حداقل 6 ماه باشد.
تبصره: پرونده شرکت هایی که در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند (تسهیلات، حمایتها، مالیات، بیم و…)، طبق دستورالعمل پیوست بررسی خواهد شد.

شاخص های تشخیص شرکت دانش بنیان

کار شرکت های بازرگانی چیست؟
ادامه مطلب

شاخص هاي اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص هاي عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته بندي هاي زیرنیز باشد:

شرکتهاي تولیدکننده کالاهاي دانش بنیان

شرکت باید تولیدکننده کالا یا کالاهاي دانش بنیان مطابق «فهرست کالاهاي دانش بنیان» مصوب کارگروه باشد. که در (2 (سال گذشته آنها را در قالب کالاهاي جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق فعالیتهاي تحقیق و توسعه، نهادینه و بومی سازي کرده باشد.
*  کالاهاي جدید یا ارتقا یافته شرکت، داراي تأییدیه ها و استانداردهاي داخلی (در صورت وجود) یا جهانی بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأیید بهره بردار ذيصلاح را کسب کرده باشد.

نسبت نیروي انسانی تمام وقت دربخش هاي اصلی (غیر پشتیبانی) شرکت با درجه کارشناسی و بالاترِ فعال در بخش هاي مرتبط با تولید کالاهاي دانش بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (30 (درصد باشد.

شرکت داراي عملکرد تحقیق و توسعه فعال، باهزینه کرد تحقیق و توسعه حداقل معادل (7 (درصد فروش سالیانه شرکت باشد.

 

شما رو به مطالعه مقاله آشنایی با شرکت های دانش بنیان دعوت می کنم.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.