ماهیت حقوقی پذیره نویسی سهام

پذیره نویسی چیست؟

پذیره‌ نویسی را نوعی تعهد انجام کار یا تعهد امری مشخص می‌دانند که در یک سند نوشته شده باشد. البته لازم است .بدانید که پذیره ‌نویسی به معنای خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او است .که باید طبق تعهد و قرارداد پرداخت وجه کامل صورت بگیرد.

 

 

پذیره نویسان با مطالعه آگهی پذیره نویسی و اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت که در اداره ثبت شرکتها وسیله مؤسسین تسلیم گردیده در مورد تعهد ورقه سهم اتخاذ تصمیم می نمایند.

همان طوری که اشاره شد قرار داد پذیره نویسی،  که همان قبول و امضای مطلق و بدون قید و شرط ورقه تعهد سهم است. باید از نظر شکلی مطابق با ماده ۱۳ ل.ا.ق.ت تنظیم گردد، گرچه نص صریحی در منع پذیره نویسی مشروط وجود ندارد. ولی الزام امضای اوراق متحد الشکل توسط پذیره نویسان مانع از این میشود. که آنان بتوانند شروطی را در اوراق مذکور قید نمایند.

پذیره نویسی از نظر حقوقدانان

از نظر حقوقی،  پذیره نویسی تعهد ساده ای است. که پذیره نویس را متعهد میکند. آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم تادیه نماید. و در مقابل چنین تعهدی ، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیره نویس ایجاد می گردد.  ولی اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسیده باشد .

مرجع ثبت بنا به تقاضای هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان گواهی نامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال نماید، بدین ترتیب،  پذیره نویس یا مؤسس میتواند با مراجعه به بانک وجوه پرداختی خود را مسترد دارد و ضمناً مؤسسین حق ندارند.

هزینه هایی را که برای تأسیس شرکت،  نموده اند از پذیره نویسان مطالبه نمایند. و چنین هزینه هایی کلاً به عهده مؤسسین خواهد بود( ماده 19  ل.ا.ق.ت)  از نظر اقتصادی می توان پذیره نویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تأسیس بیان نمود.  قرارداد یا عقد الحاقی عبارت از اعلام اراده ای است .

که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا نموده تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام خدمت مذکور تقبل مینماید. و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قراردادی کافی خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی موسس
ادامه مطلب

مسأله ای که در این نوع قرارداد مورد بحث قرار گرفته این است . این است که آیا انجام دهنده خدمات مانند شرایط قرارداد را یک طرفه اصلاح یا تغییر دهد،  به نظر میرسد،  در صورتی که چنین اعمالی،  مزورانه و یا برخلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد.

مانعی نخواهد داشت. با مطالعه ماده ۱۵ ل . ا . ق.ت که مقرر میدارد. امضای ورقه تعهد سهام به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد،  به نظر میرسد مقنن پذیره نویسی را به عنوان قرارداد الحاقی پذیرفته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست