شرایط ثبت شرکت خدمات بازرسی فنی

شرایط ثبت شرکت خدمات بازرسی فنی

مداركی که برای تأیید صلاحیت شرکت بازرسی فنی لازم است

1 -ارائه تقاضانامه کتبی به امضاي نماینده تام الاختیار شرکت که مالکیت سـازمان، دامنـه فعالیـت
بازرسی مورد درخواست و منطقه جغرافیایی که شرکت بازرسی کننده در آن فعالیت دارد. در
تقاضانامه ذکر شده باشد.
2 -مدارك حقوقی شرکت (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور)
3 -ارائه نظامنامه کیفیت براساس الزامات استاندارد 17020) به انضمام چارت سازمانی و فهرسـت
توزیع نظامنامه)
4 -روش هاي اجرایی مندرج در استاندارد 17020
5 -سوابق فعالیت هاي بازرسی انجام شده و دردست اجرا و نیز گوا هینامه تأیید صلاحیت در سایر
زمینه هاي بازرسی (درصورت دارا بودن)
6 -فهرستی از بازرسان به تفکیک در دامنه شمول درخواستی شـامل مشخـصات فـردي، مـدارك
تحصیلی، گواهینامه هاي آموزشی تخصصی و مدارك مربوط به سوابق تجربی و فعالیت هاي
تخصصی
7 -فهرست منابع، استانداردها مورد استفاده در دامنه شمول درخواستی
8 -دستورالعمهاي بازرسی و چک لیستهاي مورد استفاده در محدوده دامنه شمول درخواستی
9 -بیمه نامه مسئولیت حرفه اي
10-فهرست تجهیزات اندازه گیري و سایر امکانات فنی بازرسی
11 -معرفـی حـداقل دو کارشـناس داراي پروانـه کارشناسـی اسـتاندارد (براسـاس الزامـات روش
اجرائی تأیید صلاحیت شرکتهاي بازرسی فنی)
12 -شرح مشاغل و شرایط احراز هر یک از پست هاي سازمانی مؤثر بر کیفیت بازرسی
13 -تکمیل و ارائه فرم “پرسشنامه تأیید صلاحیت” شرکتهاي بازرسی فنی (پیوست شماره1(
تذکر:
1 -شرایط احراز بازرسین شامل الزامات تحصیلی، آموزشی، دانش فنی و تجربه می باشد.
2 -کلیه مدارك درخواستی می بایست به صورت الکترونیک (در قالب CD (نیز ارائه شود.
3 -جدول مورد نیاز پیوست می باشد : جدول امتیاز بنـدي شـرکتهاي بازرسـی فنـی

موضوع فعالیت شرکت بازرسی فنی

همچنين انجام خدمات مربوط به بازرسيهاي فني در زمان ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، آزمايش مواد اوليه و بررسي کيفيت کالا، ارائه خدمات مربوط به بازرسي فني و تشخيص معايب و نواقص کار هنگام نصب ماشين آلات و تجهيزات خط توليد. انجام خدمات بازرسيهاي فني در زمان آزمايش و راه اندازي دستگاها و مقايسه کمي و کيفي نتايج حاصله با مشخصات فني طبق قراردادهاي مربوط. انجام خدمات بازرسي فني مربوط به ضمانت عملکرد ظرفيت و کيفيت محصول ، ارائه خدمات بازرسي و کنترل فرايند انتقال تکنولوژي ، صدور گواهينامه ها و تاييديه ها و گزارش مغايرتها بر مبناي بازرسيهاي انجام شده . ارائه خدمات آموزشي مرتبط با موضوع اساسنامه شرکت. ارائه خدمات بازرسي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي ، عمومي و ساختماني . ارائه خدمات کنترل کيفيت سازه هاي فلزي و بتون و تاسيسات ساختماني ( آب ، برق ، سيستم تهويه و آسانسور ) و غيره .

کار شرکت های بازرگانی چیست؟
ادامه مطلب

“شرایط ثبت شرکت خدمات بازرسی فنی”

شرایط لازم برای ثبت شرکت بازرسی فنی سهامی خاص 

الف) در موقع تأسیس، سرمایه شرکت­های شرکت­های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد. را به مرجع ثبت شرکت ­ها تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تأسيس ممكن نيست. مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر.

ب) شرکت­های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک­ها عرضه نمایند.  و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.

ج) در شرکت­های سهامی خاص، تعداد سهامداران، نباید کمتر از سه نفر باشد.

د) مؤسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می­ دهند مسئولیت نظامنی دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت­های سهامی

۱) یک نسخه اصل از شرکت نامه.

۲) یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.

۳. نوشته به امضا مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن.

۴. اسامی شرکا با تعیین اسم واسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها.

  1. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴ قانون تجارت.

شرایط لازم برای ثبت شرکت بازرسی فنی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر مدیر شرکت تاسیس می شود. در این نوع شرکت الزامی به انتخاب بازرسان نیست. فقط در صورتیکه تعداد اعضای این شرکت 12 نفر یا بیشتر شود. باید هیات نظارت برای شرکت انتخاب گردد.

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت را می توان برای مدت نامحدود انتخاب کرد.

شرایط ثبت شرکت خدمات بازرسی فنی

مدارک لازم برای ثبت شرکت­های با مسئولیت محدود

۱. یک نسخه مصدق از شرکت نامه

۲. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) شده­اند.

۳. اسامی شریک با شرکایی که برای اداره کردن شرکت معين.

بازرس شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

۴. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین حصه های غیر نقدی

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - شرایط ثبت شرکت خدمات بازرسی فنی