شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری

نحوه عضویت در تعاونی عشایری

عضویت در شرکت برای کلیه عشایر که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند. با رعایت مقررات مندرج در مفاد این اساسنامه آزاد است. مشروط بر اینکه , ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت , اجازه قبول عضویت را بدهد.

عضویت و خروج از تعاونی عشایری 1 850x500 - شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری
شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری

الف-افرادی می توانند عضو شرکت شوند. که در حوزه عمل شرکت و در یکی از فعالیتهای رشته  کشاورزی , (دامداری, دامپروری, شاغل در صنایع محلی و روستایی  و مرتعداری) فعالیت داشته باشند.

ب)-تسلیم درخواست کتبی عضویت که بخودی خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات شرکت است.

پ)-خرید و پرداخت تمام بهای لاقل یک سهم

ث)عدم عضویت در تعاونی مشابه.

  • صلاحیت تشخیص کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت با هیئت مدیره است.
  • عشایر به افرادی اطلاق می گردد که مشمول تعریف مرکز آمار ایران باشد.
  • هیئت مدیره شرکت می تواند به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط عضویت نیستند , رد کند.
  • کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیات مدیره رد شده باشد. می تواند اعتراض خود را کتباً  به وسیله بازرس یا بازرسان و در غیاب آنها توسط ارگان ناظر اعلام دارد. تا در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.

موارد مربوط به خروج از عضویت 

1- خروج هر عضو از شركت اختياري است. و نمي توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقدا پرداخت گردد.

2- هیئت مدیره شرکت در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر می تواند عضو شرکت را پس از رسیدگی اخراج کند و مراتب رابه نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده  برساند.

شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری

و قانون اخراج عضو از شرکت های تعاونی 823x500 - شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری
مقررات و قانون اخراج عضو از شرکت های تعاونی

مقررات اخراج عضو از تعاونی

1 – عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار كتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.

2 – ارتكاب اعمالی كه موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یك سال آن را جبران نماید یا اعمالی كه به حیثیت و اعتبار تعاونی‌ لطمه وارد كند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی
ادامه مطلب

3 – در صورتی كه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
‌تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یك از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

4 – در صورت از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت

5) – عضو اخراج شده حق دارد هر موقع اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب انها به سازمان امور عشایر تسلیم کند. و هر یک از مقامات مذکور موظف است. در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود. موضوع را مطرح کند. و معترض می تواند بدون حق رای در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نماید. رای مجمع در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

شرایط عضویت و خروج را از اساسنامه تعاونی عشایری را هم مطالعه کرد.

نحوه پرداخت حق سهام عضو خارج شده از تعاونی عشایری

هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا , اخراج , فوت یا ترک عضویت با شرکت قطع شود. بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت خود را از دست داده است. در اولین مجمع عمومی سال مالی مربوطه به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

 

1- هیات مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به مجمع عمومی که برای رسیدگی به ترازنامه سال مربوط تشکیل می شود , گزارش نماید.

2- در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت , ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد. هیئت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید. نسبت به بازپرداخت بهای اسمی سهم مزبور اقدام خواهد کرد.

3- بهای سهام کسانیکه به شرکت بدهکارند پس از کسر بدهی و سایر کسورات قانونی آنان، قابل پرداخت خواهد بود.

4-چنانچه شرکت زیان نکرده و یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد. معادل ارزش اسمی سهام پرداخت  می شود.

5-در صورت اخراج , فوت , استعفا یا ترک عضویت هر عضو , کلیه مطالبات شرکت از آن عضو تبدیل به حال می شود.

مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

ماهیت حقوقی پذیره نویسی چیست؟
ادامه مطلب

شرکت مخیر است طلب خود را از عضو , پس از اخطار کتبی و در صورت عدم وصول از هر یک از مطالبات عضو از شرکت اعم ازسهام , سود سهام و سایر مطالبات  وی از شرکت برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست