وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

 1. خانه
 2. ثبت شرکت
 3. وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

شرکت های دارای کارت بازرسی فنی

شرکت‌ بازرسی و بازرسان مستقل که دارای کارت بازرسی هستند، تحت هیچ عنوانی نماینده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت محسوب نشده و حق اعطای گواهینامه و هرگونه تأییدیه را ندارند.

مقررات صدور گواهینامه بازرسی فنی

صدور هرگونه گواهینامه بازرسی، صحت عملکرد سامانه‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی و کالیبراسیون بدون هماهنگی و تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار بوده و وجاهت قانونی ندارد.

شرح وظایف شرکت های بازرسی فنی

شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند صرفاً در حوزه تخصصی که در کارت بازرسی ایشان ذکر شده است امور بازرسی و نظارت را به انجام برسانند. و گزارش کار خود را به کارفرما و رونوشت آن را در صورت لزوم جهت تأیید به اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت ارائه نمایند.

 • گزارش بازرسان بدون تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
  • حوزه کاری شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل صرفاً نظارت و بازرسی بوده و ایشان مجاز به انجام عملیات اجرائی خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیرات را تحت عنوان کارت بازرسی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نمی‌باشند.
  • شرکت‌های تجمیع‌کننده و سازنده که دارای کارت بازرسی نیز می‌باشند، مجاز به انجام امور بازرسی، نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات ساخت خود نیستند.
  • آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون می‌بایست دارای گواهينامه معتبر ISO/IEC17025 از مرکز ملّی تأیید صلاحیت (NACI)، سایر ABهای مورد تأیید و یا سازمان ملّی استاندارد در زمینه‌های مرتبط باشند. و ضروریست مراحل بررسی آزمایشگاه را از سوی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت طی نموده و تأییدیه دریافت نمایند. تا اسامی آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار در فهرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت قرار گیرد.
  • شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به منظور حضور در تأسیسات، شناورها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و پمپاژ، اسکله‌ها و سایر نقاط موظفند مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز تردد از طریق کارفرما و حراست مربوطه را انجام دهند.

مدارك لازم جهت تأیید صلاحیت شرکت هاي بازرسی فنی

1 -ارائه تقاضانامه کتبی به امضاي نماینده تام الاختیار شرکت که مالکیت سـازمان، دامنـه فعالیـت
بازرسی مورد درخواست و منطقه جغرافیایی که شرکت بازرسی کننده در آن فعالیت دارد. در
تقاضانامه ذکر شده باشد.
2 -مدارك حقوقی شرکت (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور)
3 -ارائه نظامنامه کیفیت براساس الزامات استاندارد 17020) به انضمام چارت سازمانی و فهرسـت
توزیع نظامنامه)
4 -روش هاي اجرایی مندرج در استاندارد 17020
5 -سوابق فعالیت هاي بازرسی انجام شده و دردست اجرا و نیز گوا هینامه تأیید صلاحیت در سایر
زمینه هاي بازرسی (درصورت دارا بودن)
6 -فهرستی از بازرسان به تفکیک در دامنه شمول درخواستی شـامل مشخـصات فـردي، مـدارك
تحصیلی، گواهینامه هاي آموزشی تخصصی و مدارك مربوط به سوابق تجربی و فعالیت هاي
تخصصی
7 -فهرست منابع، استانداردها مورد استفاده در دامنه شمول درخواستی
8 -دستورالعمهاي بازرسی و چک لیستهاي مورد استفاده در محدوده دامنه شمول درخواستی
9 -بیمه نامه مسئولیت حرفه اي
10-فهرست تجهیزات اندازه گیري و سایر امکانات فنی بازرسی
11 -معرفـی حـداقل دو کارشـناس داراي پروانـه کارشناسـی اسـتاندارد (براسـاس الزامـات روش
اجرائی تأیید صلاحیت شرکتهاي بازرسی فنی)
12 -شرح مشاغل و شرایط احراز هر یک از پست هاي سازمانی مؤثر بر کیفیت بازرسی
13 -تکمیل و ارائه فرم “پرسشنامه تأیید صلاحیت” شرکتهاي بازرسی فنی (پیوست شماره1(
تذکر:
1 -شرایط احراز بازرسین شامل الزامات تحصیلی، آموزشی، دانش فنی و تجربه می باشد.
2 -کلیه مدارك درخواستی می بایست به صورت الکترونیک (در قالب CD (نیز ارائه شود.
3 -جدول مورد نیاز پیوست می باشد : جدول امتیاز بنـدي شـرکتهاي بازرسـی فنـی

شرایط لازم جهت تاسیس شرکت نظارت و بازرسی فنی آسانسور

1- -داشتن حداقل دو نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار پایه دو یا بالاتر در رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی در هیات مدیره شرکت(هر رشته یک نفر)

 

2- مدیر عامل الزاما می بایست یک نفر از مهندسان برق و مکانیک عضو هیات مدیره شرکت باشد.

 

3- با فعالیت در این قسمت،فعالیت در حوزه طراحی و نظارت و اجرا ملغی می شود( یکی از دو نفر مهندسان برق یا مکانیک می تواند فقط سهمیه نظارت خود را حفظ کند.).

 

4- در جای دیگر شاغل نباشند(استعلام بیمه)-کسی که سهمیه نظارت خود را در بند 3 حفظ می کند می تواند شاغل هم باشد .

ادامه مطلب
نمونه موضوع فعالیت شرکت های خدماتی

 

5- داشتن عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان قزوین

 

6- گذراندن دوره کاراموزی و دوره های مربوط به بازرسی آسانسور در کلاسهای واحد آموزش سازمان

 

7- تحویل سفته به مبلغ دویست میلیون ریال به واحد مالی سازمان

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

موضوع فعالیت شرکت های بازرسی فنی و نظارت

ارائه کلیه خدمات بازرسی کالاهای مجاز و ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی اعم از بازرسی میزان مصرف انرژی یا تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر، بازرسی فنی جوش و آزمونهای غیر مخرب در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی، بازرسی فنی جایگاه های تک منظوره و چند منظوره، بازرسی فنی انواع خودروهای گازسوز و مخازن سی ان جی نصب شده بر روی خودرو، بازرسی فنی انواع مخازن تحت فشار و ذخیره ای، بازرسی فنی انواع آسانسور، پله برقی و بالابرها، بازرسی فنی انواع جرثقیل و لیفتراک، بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای صادارتی و وارداتی، بازرسی تایید نوع خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، بازرسی زمین های بازرسی و تجهیزات شهربازی، بازرسی پارکهای آبی و بادی، ارائه خدمات آموزشی از طریق ایجاد مکانیزم ها و کلاسهای آموزشی و در صورت نیاز اخذ مجوز از نهاد های مربوطه، ارائه خدمات بازرسی محصول نهایی و آدیت فرآیند، شرکت در مناقصات و داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطا نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات موضوع فعالیت شرکت.

نظارت بر کیفیت مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و محصولات تولیدی براساس الزامات قانونی و استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه‌ای معتبر.

موضوع انواع خدمات مهندسی و بازرسی فنی در حوزه خودرو و نیرو محرکه

ارائه انواع خدمات مهندسی و بازرسی در حوزه خودرو و نیرو محرکه از قبیل:  بازرسی آلایندگی هوا و صوتی، ارزشیابی و تائید نوع، معاینه فنی، بازرسی نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش، تحقیقات مشتریان و رضایت سنجی، بازرسی جایگاه‌های سوخت گیری خودرو و مخازن سی ان جی،

3 – نظارت و بازرسی انواع کالاها، تجهیزات، مواد و مصالح صنعتی و غیرصنعتی در داخل و خارج از کشور بر اساس مجوزهای قانونی اخذ شده.

4 – بررسی و صدور گواهی کیفیت محصولات بر اساس الزامات قانونی و کیفی.

5 – بازرسی و تائید مشخصات فنی محصولات کارخانجات.

6 – نظارت و بازرسی در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برق، الکترونیک، مکانیک، نیروگاه، آب و فاضلاب، بهینه سازی انرژی، صنایع ریلی، صنایع دریایی، بنادر و کشتیرانی، غذایی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، فلزات گرانبها، نرم افزار، تجهیزات مخابرات، معادن و صنایع هوایی.

7 – نظارت بر راه اندازی، ساخت و احداث واحد‌های تولیدی و صنعتی و انجام بازرسی در کلیه مراحل.

8 – برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی صنایع و شرکتها و ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیستم‌های مدیریت کیفیت و طرح‌های آماری.

9 – ارائه خدمات مهندسی در خصوص استاندارد سازی، ارزیابی و ارتقاء کمی و کیفی.

10 – ارائه خدمات مهندسی و بازرسی و نظارت در زمینه‌های ایمنی، زیست محیطی و بهداشت حرفه‌ای.

11 – ارائه خدمات مهندسی و بازرسی و نظارت در زمینه‌های ساختمان، مصالح، معادن و فلزات.

12 – بازرسی معیار مصرف انرژی و ممیزی انرژی واحد‌های صنعتی، ساختمانی و حوزه حمل و نقل.

13 – مشارکت در تدوین، اجرا و نظارت بر انواع استاندارها در جهت ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات بر اساس صلاحیت‌های اخذ شده قانونی لازم.

14 – نظارت بر حسن اجرای موارد کیفی و مراحل اجرایی قراردادها و پروژه‌ها.

15 – ایجاد آزمایشگاه مستقل و انجام آزمون‌های فنی و تحلیلی.

16 – ارائه خدمات ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان، داده کاوی و تحلیل اطلاعات.

17 – بازرسی و نظارت در حوزه نگهداری و تعمیرات.

18 – اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی در جهت ارتقاء کیفیت.

19 – انجام تست‌های غیرمخرب اعم از رادیوگرافی، آلتراسونیک و …

20 – اشاعه فرهنگ کیفیت و استاندارد در جامعه از طریق مشارکت و یا برگزاری سمینار و گردهمایی داخلی و خارجی.

21 – تامین نیرو در تمامی زمینه‌های فعالیت‌های موضوع اساسنامه.

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

موضوع فعالیت شرکت بازرسی

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ارائه خدمات بازرسي قبل از حمل کالا PSI سوريويانس ، خدمات بازرسي مهندسي حين ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، خدمات توسعه تکنولوژي خدمات مديريت کيفيت و استاندارد خدمات مهندسي ارتقا کيفيت و بهبود کيفيت محصول، محيط زيست و هرگونه خدمات مرتبط با امور کيفيت در صنعت ، ساختمان و خدمات. بررسي و مطابقت کيفي و کمي مواد اوليه ، تجهيزات ، ماشين آلات و توليدات و مقايسه آنها با مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه ، ارائه خدمات به صنايع در جهت بهبود و بالا بردن کيفيت توليدات ، خريدها و بازده کار و طول عمر ماشين آلات و افزايش و دوام توليد کارخانجات ، ارزيابي نظام بازرسي کارخانه هاي سازنده.

ادامه مطلب
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی خدماتی و تولیدی

همچنين انجام خدمات مربوط به بازرسيهاي فني در زمان ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، آزمايش مواد اوليه و بررسي کيفيت کالا، ارائه خدمات مربوط به بازرسي فني و تشخيص معايب و نواقص کار هنگام نصب ماشين آلات و تجهيزات خط توليد. انجام خدمات بازرسيهاي فني در زمان آزمايش و راه اندازي دستگاها و مقايسه کمي و کيفي نتايج حاصله با مشخصات فني طبق قراردادهاي مربوط. انجام خدمات بازرسي فني مربوط به ضمانت عملکرد ظرفيت و کيفيت محصول ، ارائه خدمات بازرسي و کنترل فرايند انتقال تکنولوژي ، صدور گواهينامه ها و تاييديه ها و گزارش مغايرتها بر مبناي بازرسيهاي انجام شده . ارائه خدمات آموزشي مرتبط با موضوع اساسنامه شرکت. ارائه خدمات بازرسي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي ، عمومي و ساختماني . ارائه خدمات کنترل کيفيت سازه هاي فلزي و بتون و تاسيسات ساختماني ( آب ، برق ، سيستم تهويه و آسانسور ) و غيره .

ارائه خدمات بازرسي آلاينده ها در حفظ محيط زيست . انجام هرنوع تحقيقات علمي ، فني و مهندسي ، بازرگاني و خدماتي . ارائه ساير خدمات بازرسي محصول نهائي و آديت فرايند توليد. انجام هر گونه خدمات بازرگاني و تجاري به نحوي که اولأ در تعارض با استقلال شرکت به عنوان بازرس سوم شخص نباشد ثانيأ ارتباط مستقيم با فعاليت هاي تخصصي و حرفه اي شرکت و الزامات حقوقي مترتب بر شرکتهاي با ماهيت عام را داشته باشد. بسط فعاليتهاي حرفه اي و تخصصي از طريق ثبت و تاسيس شرکتهاي فرعي با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه ، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي و يا اخذ نمايندگي در داخل و خارج از کشور طبق اساسنامه شرکت و انجام کليه عمليات مجاز که بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق هدف شرکت لازم يا مفيد بوده.

اجراي موضوع شرکت ضرورت داشته باشد . بازرسي کمي و کيفي محموله هاي نفتي – کاليبراسيون مخازن و کاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري – انجام خدمات بازرسي و مهندسي HSE ( بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست ) – بازرسي محصول – خدمات مربوط به مديريت پروژه (MC) بازرسي و نظارت فني ، اندازه گيري کمي و کيفي نفتکشها و خطوط لوله ، مشتقات و محموله هاي نفتي و کاليبراسيون مخازن ذخيره و سيستم هاي اندازه گيري مکانيکي ( ميترينگ و پروينگ ) و استاتيکي . درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوز هاي لازم .
به
– بازرسي ؛ بازرسي و نمونه برداري از کليه کالاهاي مجاز – بازرسي مستقل فني و مهندسي – کنترل و ارتقاء کيفيت و مطابقت با استاندارد – کنترل فرآيند انتقال تکنولوژي – بازبيني، بازرسي، نظارت و آزمايش محصولات، مواد اوليه، تجهيزات، ماشين آلات واحدهاي صنعتي و قطعات يدکي – پايش و بازرسي فرآيند توليد – ارزيابي نظام بازرسي کارخانه هاي سازنده – نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي، عمومي و ساختماني – نظارت بر مديريت پيمان (MC) – اندازه گيري کمي و کيفي نفتکشها و بازرسي خطوط لوله، مشتقات و محموله هاي نفتي و کاليبراسيون مخازن ذخيره و سيستم هاي اندازه گيري مکانيکي (ميترينگ و پروينگ) و استاتيکي

بازرسي و کنترل خوردگي – آموزش و تحقيقات؛ ارائه خدمات آموزشي و استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت آموزش انجام تحقيقات علمي، فني و مهندسي و توسعه تکنولوژي – ايمني، بهداشت و محيط زيست؛ ارائه خدمات مشاوره در پروژه هاي مديريت ايمني فرآيند (PSM) – مديريت ايمني و سلامت شهري – مشاوره مهندسي حريق و سيستم هاي کشف و اعلام حريق – ارزيابي ايمني حريق ساختمان – مديريت خوردگي – استقرار سيستم مديريت انرژي، سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

بازرسي آلاينده ها در حفظ محيط زيست و مشاوره خدمات ايمني و آتشنشاني. توسعه فعاليتهاي حرفه اي و تخصصي از طريق ثبت و تأسيس شرکتهاي فرعي با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه در ارتباط با موضوع فعاليت شرکت، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي و يا اخذ نمايندگي در داخل و خارج از کشور -انجام کليه عمليات مجاز که بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف شرکت لازم يا مفيد بوده به گونه اي که با موضوع فعاليت شرکت در تعارض نباشد، پس از اخذ مجوزهاي لازم.
تغییر یافت .

“وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت”

نوشتهٔ پیشین
مدارك تأیید صلاحیت شرکت بازرسی فنی
نوشتهٔ بعدی
نکات مهم در تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص

مطالبی که ممکن است برایتان مفید باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

با سفارش خدمات ثبت شرکت و تغییرات در تک نیک ثبت برای بار بعدی 10 درصد تخفیف بگیرید.

آدرس سراسر کشور
08433729937
09189414281
Instagram
Pinterest
Medium
Reddit
Telegram
WhatsApp
ثبت صورتجلسات97%
97%
تاسیس شرکت ها93%
93%
ثبت برند و لوگو80%
80%
ثبت گرید پیمانکاران70%
70%
فهرست