تک نیک ثبت

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

 1. تک نیک ثبت
 2. ثبت شرکت
 3. وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

شرکت های دارای کارت بازرسی فنی

شرکت‌ بازرسی و بازرسان مستقل که دارای کارت بازرسی هستند، تحت هیچ عنوانی نماینده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت محسوب نشده و حق اعطای گواهینامه و هرگونه تأییدیه را ندارند.

مقررات صدور گواهینامه بازرسی فنی

صدور هرگونه گواهینامه بازرسی، صحت عملکرد سامانه‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی و کالیبراسیون بدون هماهنگی و تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار بوده و وجاهت قانونی ندارد.

شرح وظایف شرکت های بازرسی فنی

شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل موظفند صرفاً در حوزه تخصصی که در کارت بازرسی ایشان ذکر شده است امور بازرسی و نظارت را به انجام برسانند. و گزارش کار خود را به کارفرما و رونوشت آن را در صورت لزوم جهت تأیید به اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت ارائه نمایند.

 • گزارش بازرسان بدون تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
  • حوزه کاری شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل صرفاً نظارت و بازرسی بوده و ایشان مجاز به انجام عملیات اجرائی خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیرات را تحت عنوان کارت بازرسی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نمی‌باشند.
  • شرکت‌های تجمیع‌کننده و سازنده که دارای کارت بازرسی نیز می‌باشند، مجاز به انجام امور بازرسی، نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات ساخت خود نیستند.
  • آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون می‌بایست دارای گواهينامه معتبر ISO/IEC17025 از مرکز ملّی تأیید صلاحیت (NACI)، سایر ABهای مورد تأیید و یا سازمان ملّی استاندارد در زمینه‌های مرتبط باشند. و ضروریست مراحل بررسی آزمایشگاه را از سوی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت طی نموده و تأییدیه دریافت نمایند. تا اسامی آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار در فهرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت قرار گیرد.
  • شرکت‌های بازرسی و بازرسان مستقل به منظور حضور در تأسیسات، شناورها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و پمپاژ، اسکله‌ها و سایر نقاط موظفند مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز تردد از طریق کارفرما و حراست مربوطه را انجام دهند.

مدارك لازم جهت تأیید صلاحیت شرکت هاي بازرسی فنی

1 -ارائه تقاضانامه کتبی به امضاي نماینده تام الاختیار شرکت که مالکیت سـازمان، دامنـه فعالیـت
بازرسی مورد درخواست و منطقه جغرافیایی که شرکت بازرسی کننده در آن فعالیت دارد. در
تقاضانامه ذکر شده باشد.
2 -مدارك حقوقی شرکت (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور)
3 -ارائه نظامنامه کیفیت براساس الزامات استاندارد 17020) به انضمام چارت سازمانی و فهرسـت
توزیع نظامنامه)
4 -روش هاي اجرایی مندرج در استاندارد 17020
5 -سوابق فعالیت هاي بازرسی انجام شده و دردست اجرا و نیز گوا هینامه تأیید صلاحیت در سایر
زمینه هاي بازرسی (درصورت دارا بودن)
6 -فهرستی از بازرسان به تفکیک در دامنه شمول درخواستی شـامل مشخـصات فـردي، مـدارك
تحصیلی، گواهینامه هاي آموزشی تخصصی و مدارك مربوط به سوابق تجربی و فعالیت هاي
تخصصی
7 -فهرست منابع، استانداردها مورد استفاده در دامنه شمول درخواستی
8 -دستورالعمهاي بازرسی و چک لیستهاي مورد استفاده در محدوده دامنه شمول درخواستی
9 -بیمه نامه مسئولیت حرفه اي
10-فهرست تجهیزات اندازه گیري و سایر امکانات فنی بازرسی
11 -معرفـی حـداقل دو کارشـناس داراي پروانـه کارشناسـی اسـتاندارد (براسـاس الزامـات روش
اجرائی تأیید صلاحیت شرکتهاي بازرسی فنی)
12 -شرح مشاغل و شرایط احراز هر یک از پست هاي سازمانی مؤثر بر کیفیت بازرسی
13 -تکمیل و ارائه فرم “پرسشنامه تأیید صلاحیت” شرکتهاي بازرسی فنی (پیوست شماره1(
تذکر:
1 -شرایط احراز بازرسین شامل الزامات تحصیلی، آموزشی، دانش فنی و تجربه می باشد.
2 -کلیه مدارك درخواستی می بایست به صورت الکترونیک (در قالب CD (نیز ارائه شود.
3 -جدول مورد نیاز پیوست می باشد : جدول امتیاز بنـدي شـرکتهاي بازرسـی فنـی

شرایط لازم جهت تاسیس شرکت نظارت و بازرسی فنی آسانسور

1- -داشتن حداقل دو نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار پایه دو یا بالاتر در رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی در هیات مدیره شرکت(هر رشته یک نفر)

 

2- مدیر عامل الزاما می بایست یک نفر از مهندسان برق و مکانیک عضو هیات مدیره شرکت باشد.

 

3- با فعالیت در این قسمت،فعالیت در حوزه طراحی و نظارت و اجرا ملغی می شود( یکی از دو نفر مهندسان برق یا مکانیک می تواند فقط سهمیه نظارت خود را حفظ کند.).

 

4- در جای دیگر شاغل نباشند(استعلام بیمه)-کسی که سهمیه نظارت خود را در بند 3 حفظ می کند می تواند شاغل هم باشد .

مدارک ثبت موسسه غیر تجاری
ادامه مطلب

 

5- داشتن عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان قزوین

 

6- گذراندن دوره کاراموزی و دوره های مربوط به بازرسی آسانسور در کلاسهای واحد آموزش سازمان

 

7- تحویل سفته به مبلغ دویست میلیون ریال به واحد مالی سازمان

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

موضوع فعالیت شرکت های بازرسی فنی و نظارت

ارائه کلیه خدمات بازرسی کالاهای مجاز و ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی اعم از بازرسی میزان مصرف انرژی یا تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر، بازرسی فنی جوش و آزمونهای غیر مخرب در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی، بازرسی فنی جایگاه های تک منظوره و چند منظوره، بازرسی فنی انواع خودروهای گازسوز و مخازن سی ان جی نصب شده بر روی خودرو، بازرسی فنی انواع مخازن تحت فشار و ذخیره ای، بازرسی فنی انواع آسانسور، پله برقی و بالابرها، بازرسی فنی انواع جرثقیل و لیفتراک، بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای صادارتی و وارداتی، بازرسی تایید نوع خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، بازرسی زمین های بازرسی و تجهیزات شهربازی، بازرسی پارکهای آبی و بادی، ارائه خدمات آموزشی از طریق ایجاد مکانیزم ها و کلاسهای آموزشی و در صورت نیاز اخذ مجوز از نهاد های مربوطه، ارائه خدمات بازرسی محصول نهایی و آدیت فرآیند، شرکت در مناقصات و داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطا نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات موضوع فعالیت شرکت.

نظارت بر کیفیت مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و محصولات تولیدی براساس الزامات قانونی و استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه‌ای معتبر.

موضوع انواع خدمات مهندسی و بازرسی فنی در حوزه خودرو و نیرو محرکه

ارائه انواع خدمات مهندسی و بازرسی در حوزه خودرو و نیرو محرکه از قبیل:  بازرسی آلایندگی هوا و صوتی، ارزشیابی و تائید نوع، معاینه فنی، بازرسی نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش، تحقیقات مشتریان و رضایت سنجی، بازرسی جایگاه‌های سوخت گیری خودرو و مخازن سی ان جی،

3 – نظارت و بازرسی انواع کالاها، تجهیزات، مواد و مصالح صنعتی و غیرصنعتی در داخل و خارج از کشور بر اساس مجوزهای قانونی اخذ شده.

4 – بررسی و صدور گواهی کیفیت محصولات بر اساس الزامات قانونی و کیفی.

5 – بازرسی و تائید مشخصات فنی محصولات کارخانجات.

6 – نظارت و بازرسی در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برق، الکترونیک، مکانیک، نیروگاه، آب و فاضلاب، بهینه سازی انرژی، صنایع ریلی، صنایع دریایی، بنادر و کشتیرانی، غذایی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، فلزات گرانبها، نرم افزار، تجهیزات مخابرات، معادن و صنایع هوایی.

7 – نظارت بر راه اندازی، ساخت و احداث واحد‌های تولیدی و صنعتی و انجام بازرسی در کلیه مراحل.

8 – برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی صنایع و شرکتها و ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیستم‌های مدیریت کیفیت و طرح‌های آماری.

9 – ارائه خدمات مهندسی در خصوص استاندارد سازی، ارزیابی و ارتقاء کمی و کیفی.

10 – ارائه خدمات مهندسی و بازرسی و نظارت در زمینه‌های ایمنی، زیست محیطی و بهداشت حرفه‌ای.

11 – ارائه خدمات مهندسی و بازرسی و نظارت در زمینه‌های ساختمان، مصالح، معادن و فلزات.

12 – بازرسی معیار مصرف انرژی و ممیزی انرژی واحد‌های صنعتی، ساختمانی و حوزه حمل و نقل.

13 – مشارکت در تدوین، اجرا و نظارت بر انواع استاندارها در جهت ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات بر اساس صلاحیت‌های اخذ شده قانونی لازم.

14 – نظارت بر حسن اجرای موارد کیفی و مراحل اجرایی قراردادها و پروژه‌ها.

15 – ایجاد آزمایشگاه مستقل و انجام آزمون‌های فنی و تحلیلی.

16 – ارائه خدمات ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان، داده کاوی و تحلیل اطلاعات.

17 – بازرسی و نظارت در حوزه نگهداری و تعمیرات.

18 – اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی در جهت ارتقاء کیفیت.

19 – انجام تست‌های غیرمخرب اعم از رادیوگرافی، آلتراسونیک و …

20 – اشاعه فرهنگ کیفیت و استاندارد در جامعه از طریق مشارکت و یا برگزاری سمینار و گردهمایی داخلی و خارجی.

21 – تامین نیرو در تمامی زمینه‌های فعالیت‌های موضوع اساسنامه.

وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت

موضوع فعالیت شرکت بازرسی

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ارائه خدمات بازرسي قبل از حمل کالا PSI سوريويانس ، خدمات بازرسي مهندسي حين ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، خدمات توسعه تکنولوژي خدمات مديريت کيفيت و استاندارد خدمات مهندسي ارتقا کيفيت و بهبود کيفيت محصول، محيط زيست و هرگونه خدمات مرتبط با امور کيفيت در صنعت ، ساختمان و خدمات. بررسي و مطابقت کيفي و کمي مواد اوليه ، تجهيزات ، ماشين آلات و توليدات و مقايسه آنها با مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه ، ارائه خدمات به صنايع در جهت بهبود و بالا بردن کيفيت توليدات ، خريدها و بازده کار و طول عمر ماشين آلات و افزايش و دوام توليد کارخانجات ، ارزيابي نظام بازرسي کارخانه هاي سازنده.

انتقال سهم الشرکه در با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

همچنين انجام خدمات مربوط به بازرسيهاي فني در زمان ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، آزمايش مواد اوليه و بررسي کيفيت کالا، ارائه خدمات مربوط به بازرسي فني و تشخيص معايب و نواقص کار هنگام نصب ماشين آلات و تجهيزات خط توليد. انجام خدمات بازرسيهاي فني در زمان آزمايش و راه اندازي دستگاها و مقايسه کمي و کيفي نتايج حاصله با مشخصات فني طبق قراردادهاي مربوط. انجام خدمات بازرسي فني مربوط به ضمانت عملکرد ظرفيت و کيفيت محصول ، ارائه خدمات بازرسي و کنترل فرايند انتقال تکنولوژي ، صدور گواهينامه ها و تاييديه ها و گزارش مغايرتها بر مبناي بازرسيهاي انجام شده . ارائه خدمات آموزشي مرتبط با موضوع اساسنامه شرکت. ارائه خدمات بازرسي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي ، عمومي و ساختماني . ارائه خدمات کنترل کيفيت سازه هاي فلزي و بتون و تاسيسات ساختماني ( آب ، برق ، سيستم تهويه و آسانسور ) و غيره .

ارائه خدمات بازرسي آلاينده ها در حفظ محيط زيست . انجام هرنوع تحقيقات علمي ، فني و مهندسي ، بازرگاني و خدماتي . ارائه ساير خدمات بازرسي محصول نهائي و آديت فرايند توليد. انجام هر گونه خدمات بازرگاني و تجاري به نحوي که اولأ در تعارض با استقلال شرکت به عنوان بازرس سوم شخص نباشد ثانيأ ارتباط مستقيم با فعاليت هاي تخصصي و حرفه اي شرکت و الزامات حقوقي مترتب بر شرکتهاي با ماهيت عام را داشته باشد. بسط فعاليتهاي حرفه اي و تخصصي از طريق ثبت و تاسيس شرکتهاي فرعي با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه ، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي و يا اخذ نمايندگي در داخل و خارج از کشور طبق اساسنامه شرکت و انجام کليه عمليات مجاز که بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق هدف شرکت لازم يا مفيد بوده.

اجراي موضوع شرکت ضرورت داشته باشد . بازرسي کمي و کيفي محموله هاي نفتي – کاليبراسيون مخازن و کاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري – انجام خدمات بازرسي و مهندسي HSE ( بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست ) – بازرسي محصول – خدمات مربوط به مديريت پروژه (MC) بازرسي و نظارت فني ، اندازه گيري کمي و کيفي نفتکشها و خطوط لوله ، مشتقات و محموله هاي نفتي و کاليبراسيون مخازن ذخيره و سيستم هاي اندازه گيري مکانيکي ( ميترينگ و پروينگ ) و استاتيکي . درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوز هاي لازم .
به
– بازرسي ؛ بازرسي و نمونه برداري از کليه کالاهاي مجاز – بازرسي مستقل فني و مهندسي – کنترل و ارتقاء کيفيت و مطابقت با استاندارد – کنترل فرآيند انتقال تکنولوژي – بازبيني، بازرسي، نظارت و آزمايش محصولات، مواد اوليه، تجهيزات، ماشين آلات واحدهاي صنعتي و قطعات يدکي – پايش و بازرسي فرآيند توليد – ارزيابي نظام بازرسي کارخانه هاي سازنده – نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي، عمومي و ساختماني – نظارت بر مديريت پيمان (MC) – اندازه گيري کمي و کيفي نفتکشها و بازرسي خطوط لوله، مشتقات و محموله هاي نفتي و کاليبراسيون مخازن ذخيره و سيستم هاي اندازه گيري مکانيکي (ميترينگ و پروينگ) و استاتيکي

بازرسي و کنترل خوردگي – آموزش و تحقيقات؛ ارائه خدمات آموزشي و استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت آموزش انجام تحقيقات علمي، فني و مهندسي و توسعه تکنولوژي – ايمني، بهداشت و محيط زيست؛ ارائه خدمات مشاوره در پروژه هاي مديريت ايمني فرآيند (PSM) – مديريت ايمني و سلامت شهري – مشاوره مهندسي حريق و سيستم هاي کشف و اعلام حريق – ارزيابي ايمني حريق ساختمان – مديريت خوردگي – استقرار سيستم مديريت انرژي، سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

بازرسي آلاينده ها در حفظ محيط زيست و مشاوره خدمات ايمني و آتشنشاني. توسعه فعاليتهاي حرفه اي و تخصصي از طريق ثبت و تأسيس شرکتهاي فرعي با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه در ارتباط با موضوع فعاليت شرکت، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي و يا اخذ نمايندگي در داخل و خارج از کشور -انجام کليه عمليات مجاز که بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف شرکت لازم يا مفيد بوده به گونه اي که با موضوع فعاليت شرکت در تعارض نباشد، پس از اخذ مجوزهاي لازم.
تغییر یافت .

“وظایف و موضوع فعالیت شرکت خدمات بازرسی فنی و نظارت”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.