مشاوره رایگان

ضمانت اجرای عدم پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام

 

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می گردد.  مسئولیت صاحبان سهام در آن به اندازه مبلغ اسمی سهام ایشان است.

سهم یا سهام چیست؟

بر اساس ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت سهم، بخشی از سرمایه شرکت سهامی است. که مشخص کننده 3 مورد است:

1- میزان مشارکت سهام داران در شرکت
2- تعهدات صاحبان سهام
3- میزان منافع هر صاحب سهم

انواع سهام در قانون تجارت

سهام بانام: سهام بانام به سهامی اطلاق می شود که مشخصات کامل و نام صاحب سهم در آن قید گردیده باشد. بر اساس ماده ۴۰ قانون تجارت انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد.  انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

در مواردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است. نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده باشد. از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. به طور کلی برای انتقال، امضای انتقال دهنده کافی است مگر اینکه تمام مبلغ اسمی سهام، پرداخت نشده باشد

سهام بی نام چیست؟

سهام بی نام: در این نوع سهام نام صاحب سهم ذکر نمی شود. دارنده مالک آن تلقی می گردد. مطابق ماده ۳۹ سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک ، دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام

سهام ممتاز چیست؟

سهام ممتاز: سهام ممتاز به سهامی اطلاق می شود که در مقایسه با سایر سهام ها از امتیاز و اولویت برخوردارند. که باید در اساسنامه شرکت منعکس و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسیده باشد.

معمولاً سهامدارانی که به تعهد خود نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام اقدام نمیکنند غایب هستند. به دلیل بی علاقه گی در مجامع عمومی نیز حاضر نمی شوند.

مسئولیت پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده

شرکت های سهامی، سهامداران مسئول پرداخت معوقات شرکت می باشند.  با توجه به قراردادی بودن سهام و اوراق پذیره نویسی باید از سوی سهامداران میزان سهمی که پذیره نویسی شده است. در اساسنامه توسط شخص مدیر و یا موسسین شرکت به امضا رسیده به عنوان بدهکار در شرکت مطرح گردد. در این میان دارنده هر سهم در شرکت متعهد به پرداخت بدهی خواهد بود.

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها
ادامه مطلب

مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده شرکت

تعهدی که یک سهامدار در شرکت دارد. پرداختن به مبالغ اسمی در شرکت است. در صورتی که دارنده سهام به این تعهد خود عمل کند. دیگر تعهدی نخواهد داشت. به واقع سهامداران جز پرداخت بدهی طلبکاران شرکت نخواهد داشت.
مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی، باید ظرف مدت معین در اساسنامه، (حداکثر تا 2 سال) مطالبه گردد. مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن، باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید. کسی که تعهد خرید سهامی را کرده، مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم می باشد. در صورتی که قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم، آن را به دیگری انتقال دهد، دارنده جدید سهم مسؤل پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد شد.

قانون گذار سهامدارانی که مابقی مبلغ اسمی سهام را پرداخت نمیکنند. چه قانونی وضع کرده است؟

قانون گذار در ماده ۳۷) «لایحه ضمانت اجرای تخلف از ایفای تعهدات این گونه سهامداران را پیش بینی کرده و آنان را از دارا بودن حق حضور و رأی در مجامع عمومی محروم و حق دریافت سود سهام و اندوخته های قابل تقسیم سهام را معلق کرده است.

بدیهی است دوره معلق بودن حقوق فوق الذكر، زمان خاتمة تشریفات مزایده سهام است. پس از آن این حقوق مزبور توسط خریدار و صاحب سهم جدید اعمال خواهد شد.

دیده شده شرکتهایی پس از انقضای پنج سال مقرر در «لایحه» کماکان سرمایه تعهدی خود را مطالبه نکرده و چون سهامدار نداشته اند.

به مخالف یا معارضی هم کار خود ادامه داده و کسی هم آنها نشده است. همین طور شرکت هایی که هیأت مدیره مدعی نسبت به مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام نموده است. اما از سوی کلیه سهام داران یا اکثریت آنها نسبت به واریز مابقی مبلغ اسمی اقدامی انجام نشده است.  علی رغم مطالبه، کماکان نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اعمال رأی و تقسیم سود سهام اقدام کرده اند.  تنها اتفاق تذکر بازرس قانونی عدم در گزارش سالیانه خود به مجمع صاحبان سهام بوده است.

 

بنابراین در صورت عدم اعتراض سهامداران و یا افراد ذی نفع خارج از سهام داران ضمانت اجرایی دیگری جهت عدم مطالبه و یا مطالبه مبلغ اسمی سهام و عدم تکمیل فرآیند مزایده و همچنین تکمیل سرمایه تعهدی وجود ندارد. هر زمان مدارک مذکور تکمیل و به اداره ثبت ارائه شود مرجع مذکور نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام خواهد نمود.

مفهوم شرکت تجاری
ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.