تک نیک ثبت

نحوه مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام

حذف سهامدار از دفتر ثبت سهام شرکت

در شرکتهای سهامی امکان تقلیل و کاهش قهری سهام سهام داران از طریق افزایش سرمایه و عدم مشارکت در خرید سهام جدید وجود دارد. این به معنی حذف کامل آنان از فهرست سهامداران شرکت نیست. با داشتن درصد بسیار ناچیزی از سهام شرکت، کماکان سهامداران دارای حقوق ویژه آن خواهند بود. تنها روشی که باعث حذف سهامدار از دفتر ثبت سهام شرکت میشود. اعمال ماده ۳۵ به بعد «لایحه» در مورد مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام است.

اولین کار هیات مدیره در نحوه مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام

نحوه مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام ابتدا بايد هيات مديره شرکت جلسه ای به این منظور تشکیل داده و میزان مورد مطالبه و مهلت پرداخت آن را مشخص .کند مطالبه تمام و یا بخشی از سهام مورد تعهد بلامانع است. در قانون منعی نسبت به مطالبه مابقی اقساط وجود ندارد.

ابزار ارتباطی شرکت با سهامداران

مبلغ اسمی سهم به نحو متعاقب مصوبه مذکور آگهی نحوه مطالبه مابقی مبلغ اسمی سهام در روزنامه كثير الانتشار ،شرکت ابزار ارتباطی میان شرکت و سهام داران منتشر خواهد شد.

خسارت تاخیر تادیه سهام معوقه

مهلت معقول و متناسب مندرج در ماده ٣٥ لايحه معمولاً بین یک هفته تا دو ماه در نظر گرفته میشود. خسارت دیر کرد مندرج در ماده ۳۵ طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۸۳٤٥ مورخ ١٣٦٤/٠٤/۱۲ در مورد خسارت تخیر تادیه خلاف شرع انور و غیر قابل اجرا است و دیگر قابلیت محاسبه به ضرر سهامدار را ندارد.

انقضای مهلت معقول پرداخت سهام معوقه

پس از انقضای مهلت معقول و متناسب مذکور، قانون گذار مهلت یک ماهه دیگری برای سهامداران در نظر گرفته است. قانون گذار از عبارت کلی اخطار» از طرف شرکت به صاحب سهم استفاده کرده اما شیوۀ اخطار مشخص نشده است.

نحوه ارسال اخطار انقضای مهلت پرداخت در شرکت های سهامی

در شرکتهای سهامی به علت کثرت سهام داران این اخطار عملاً با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و در شرکت های سهامی خاص اخطار با ارسال نامه و پست سفارشی به آدرس سهامدار صورت می پذیرد.

فعالیت هیات مدیره پس از انقضای مهلت پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام

چنانچه با انقضای این مهلت ها سهامدار نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام و هزینه های مربوط اقدام نکند، مجدداً هیات مدیره با تشکیل جلسه در مورد قیمت گذاری سهم، برگزاری مزایده و تعیین تاریخ و مکان آن تصمیم خواهد گرفت. اگر مقرر باشد سهام به مبلغ اسمی عرضه شود. باید در قیمت پایه سهم چهار درصد مبلغ اسمی برای مالیات انتقال سهام منظور گردد.

تعریف اوراق مشارکت
ادامه مطلب

آگهی فروش سهام سهامداران در روزنامه کثیرالانتشار شرکت

آگهی فروش سهام با درج مشخصات شرکت، تعداد و نوع سهام قیمت پایه و زمان و مکان برگزاری مزایده بدون نیاز به ذکر نام سهام دارانی که سهام آنان در مزایده عرضه می شود. فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت منتشر میشود. ضروری است بریده آگهی چاپ شده در روزنامه با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال شود.

مراحل پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام قبل و بعد از روزنامه آن

اگر سهامدار قبل از برگزاری مزایده نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام و هزینه های شرکت به حساب بانکی شرکت اقدام کند. مزایده متوقف خواهد شد. در صورت فروش سهام به برنده ،مزایده پس از تنظیم صورت جلسه مزایده و اعلام برنده و واریز مبلغ سهام به حساب شرکت هیأت مدیره با تنظیم صورت جلسه مراتب انتقال سهم و تکمیل سرمایه شرکت را به اداره ثبت شرکتها اعلام میکند.

در مورد شرکتهای سهامی خاص نسخه ای از صورت جلسه باید به حوزۀ سر ممیزی مالیاتی شرکت ارائه و با پرداخت ٤ درصد مبلغ اسمی مالیات نقل و انتقال مفاصا حساب مالیات اخذ و به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

آیا حضور انتقال دهنده و گیرنده سهام در اداره مالیات الزامی است؟

نظر به اینکه برای اخذ مفاصا حساب مالیات انتقال سهام شرکت سهامی حضور مودی و یا وکیل رسمی وی الزامی است. بعضاً شرکتها برای اخذ مفاصاحساب انتقال سهام در این مورد دچار مشکل میشوند. زیرا سهام داری که به تعهد خود در مورد پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام عمل نکند. طبعاً به حوزه مالیاتی نیز برای اخذ مفاصاحساب مالیات انتقال سهام مراجعه نخواهد نکرد.

در چنین مواردی در صورت متقاعد نشدن حوزه مالیاتی بر قهری بودن این انتقال معمولاً از اداره ثبت شرکتهای مربوط استعلام میشود. پس صرفاً در مورد اعمال ماده ۳۵ به بعد «لایحه است که نام صاحب سهم از دفتر ثبت سهام شرکت حذف و اوراق سهام المثنى صادر و به خریدار تحویل میشود.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.