کلیه فعالیت های ثبتی ما کاملا غیر حضوری و آنلاین می باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات ارزان را با ما تجربه کنید.تعرفه ثبت شرکت : 400 هزار تومان --- تعرفه ثبت تغییرات شرکت : بابت هر صورتجلسه 200 هزار تومان ---- تخفیفات ثبتی این سایت برای مدت 2 ماه می باشد.
وظایف هیات مدیره شرکت

فهرصت مطالب هیات مدیره

وظایف هیات مدیره شرکت

وظایف هیات مدیره شرکت: توسط مجمع عمومی با رای کتبی و مخفی برای مدت 3 سال انتخاب می گردد.  تعداد اعضای هیات مدیره 3 یا 5 یا 7 نفر عضو اصلی و به تعداد یک سوم اعضای اصلی اعضای علی البدل انتخاب می گردند. 

 

وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی

اعضای هیات مدیره کارهای اجرایی شرکت را برعهده دارند. انتخاب مدیر عامل برای مدت 3 سال و نظارت برعملکرد وي و تعیین حدود وظايف، اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل –  اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه  – پیشنهاد طرح ها- حقوق و مزایای افراد موظف به مجمع عمومی جهت تصویب آن  – اجرای مجامع شرکت –قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيأت مديره – تهیه ترازنامه سالیانه و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب آن – ورود و خروج اعضای شرکت که براساس اساسنامه مصوب می باشد. برعهده هیات مدیره می باشد.

 

وظایف هیات مدیره شرکت

نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجامع عمومي – دعوت مجمع عمومي ( عادي ـ فوق العاده ) – تهيه وتنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب

-تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز ( يك يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق مدير عامل ) براي قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت –  يشنهاد آئين نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان كه بايد در چهار چوب ضوابط وزارت تعاون باشد جهت تصويب مجمع عمومي عادي.

زمان انقضای ماموریت هیات مدیره

پس از انقضاي مدت مأموريت هيأت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد. هيأت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيأت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسؤوليت اداره امور شرکت را برعهده خواهد داشت.

انتخاب مدیرعامل

هيأت مديره مكلف است. بلافاصله بعدازانتخاب برای اداره امور و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاء يا خارج از اعضاء تعاوني براي مدت سه سال به عنوان مدير عامل تعاوني انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی برعهده هیات مدیره می باشد. و انتخاب مجدد وی بلامانع است. كه زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نمايد.

 

حد نصاب جلسات هیات مدیره

جلسات هيأت مديره حد اقل هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاٌ به تصويب هيأت مديره رسيده است.  با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيأت مديره تشكيل و رسميت مي يابد. و براي اتخاذ تصميم رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيأت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت مي گردد. و به امضاي اعضاي حاضر درجلسه  مي رسد.

هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچ يك از اعضاء هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداٌ استفاده كند. مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد. هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض كند.

استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسؤوليت نسبت به وظايفي كه به وي محول شده است نخواهد بود.

 

شرایط هیات مدیره برای انتخاب آنها

 

داوطلبان عضويت در هيأت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل شرکت بايد واجد شرايط زير باشند:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- ايمان وتعهد عملي به اسلام ( در شرکتهای متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت وامانت )

3- نداشتن منع قانونی وحجر نبودن

4- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنيت کشوروعدم محکومیت به جعل اسناد.

5- عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

6- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن شرکت.

 

 

تخفیف ویژه

 

هرگونه سفارش ثبت شرکت یا ثبت تغییرات(مجامع) شرکت دارید. به کارشناس ما شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است. این سایت به مدت 2 ماه تا تاریخ 1 مرداد تعرفه ثبت شرکت را به 400 هزار و تعرفه ثبت تغییرات شرکت هر صورتجلسه به مبلغ 200 هزار تومان تخفیف داده است. و آماده هرگونه سفارش ثبتی شرکت شما را دارد. باتشکر

 

تعرفه ها و هزینه های ثبت

تعرفه و هزینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات(مجامع) و کلیه جزئیات تعرفه هر چه تعداد که مجامع دارید

نحوه برگزاری مجامع عمومی

تغییرات در مدیران و بازرسان و انواع مجامع عمومی و همچنین تغییرات در اساسنامه و نحوه برگزاری مجامع

ثبت شرکت دانش بنیان

مزایای شرکت دانش بنیان و امتیازات این نوع شرکت‌های وبهتر است در چه نوع شرکتی ثبت گردد.

شرکت های تاسیساتی

شرکت تاسیسات ساختمانی ، موضوع فعالیت شرکت های تاسیساتی، شرکت تاسیساتی در قالب سهامی خاص ...

تک نیک ثبت پیشرو
Logo
Enable registration in settings - general