تک نیک ثبت

در مقاله راهنمای ثبت اینترنتی شرکت بصورت کامل و واضح مراحل و ثبت سامانه ای و ارسال و بررسی مدارک ثبت شرکت و تغییرات شرکت گفته شده است. امیدواریم برایتان مفید باشد.

چگونگی و مراحل ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

در راستای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی ‌بر به کارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به‌ صورت الکترونیکی به متقاضیان و همگام با تحولات صورت‌ گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الکترونیکی شدن فرایند ثبت، اخیراً با هدف حذف مراجعات حضوری، فرایند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها نیز از شیوۀ سنتی تغییر یافته و کلیه مراحل ثبت تأسیس و تغییرات شرکت¬ها طبق دستورالعمل صادره از طرف سازمان ثبت، به‌ صورت الکترونیکی انجام می‌شود طبق ماده ۱ دستورالعمل مذکور، کلیۀ تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می‌شود. در شیوۀ جدید الکترونیکی کلیه فرایندهای ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، به صورت الکترونیکی، در مراکز استان‌ها مدیریت و کارشناسی ‌شده و از واحد ثبتی شهرستان متبوعه نیز امکان پیگیری وجود دارد. در شیوۀ جدید، متقاضی ثبت شرکت¬ها و مؤسسات می‌تواند بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت‌ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، درخواست پذیرش انجام انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات را از طریق درگاه اینترنتی انجام داده، سپس نسبت‌ به ارسال مدارک به آدرس تعیین ‌شده اقدام نماید.

ذیلاً به ‌شرح چگونگی و مراحل ثبت الکترونیکی می‌پردازیم.

ورود اطلاعات شرکت در سامانه ثبت شرکت‌ها توسط متقاضی

در شیوۀ جدید الکترونیکی، انواع فرم صورت ‌جلسات، اساسنامه و اظهارنامه جهت ثبت شرکت‌ها و مؤسسات و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت‌ها به دستورالعمل در خصوص درخواست تعیین نام و موضوع فعالیت، در پایگاه اطلاع‌ رسانی اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به نشانی http//sherkat.ssaa.ir قابل‌دسترسی می‌باشد. قبل از پذیرش و درخواست ثبت، باید تمامی مدارک لازم و مشخصات مؤسسین و مدیران و بازرسان تهیه و برابر راهنمای سایت اقدام گردد.

در صورتیکه بخواهید به مقاله نحوه ثبت تغییرات شرکت ها مراجعه فرمایید. به این لینک مراجعه کنید.

ثبت اینترنتی شرکت min - راهنمای ثبت اینترنتی شرکت
راهنمای جامع ثبت اینترنتی و سامانه ای شرکت ها
راهنمای جامع ثبت اینترنتی و سامانه ای شرکت ها

مراحل دریافت کد رهگیری سامانه ثبت شرکت ها

متقاضیان ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری باید اطلاعات مورد نیاز را براساس فرم‌های موجود در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها وارد نموده و پس ‌از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت ‌به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل‌ شده در سیستم اقدام نمایند.
۱- پس ‌از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد. و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می‌رسد.
۲- تمامی آگهی‌ها و ابلاغیه‌های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است. در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده‌ شده به متقاضی قابل‌ رؤیت خواهد بود.

کاهش تعداد اعضای شرکت پس از ثبت
ادامه مطلب

مطابقت صورتجلسات با سامانه

در خصوص ثبت شرکت‌ها و مؤسسات و ثبت تغییرات آنها، اطلاعات خواسته شده در سامانه باید به ‌صورت گام‌ به ‌گام و با دقت تکمیل شود؛ اطلاعات وارد شده در سامانه باید دقیقاً با متن صورت ‌جلسات و مدارک و مستندات ابرازی مطابقت داشته باشد. و علاوه‌ بر این از لحاظ شکلی و ماهوی نیز با قوانین و مقررات مربوطه نیز منطبق باشد.

مقاله مراحل ثبت شرکت در سامانه می تواند برایتان مفید باشد.

بررسی مدارک در اداره ثبت شرکت‌ها

مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری پس ‌از وصول درخواست ثبت تأسیس، نسبت به بررسی نام‌های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به ‌نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورت تأیید نام، متقاضی اصل مدارک و مستندات لازم را به ‌همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال می‌نماید.

زمان ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

متقاضیان ثبت تغییرات در شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری باید بلافاصله پس‌ از ثبت تقاضای خود در سامانه و دریافت کد پیگیری، نسبت‌ به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم اقدام نمایند. این مورد از طریق پست به مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمایند. و یک نسخه از رسید پذیرش را به منظور اخذ آگهی ثبتی نزد خود حفظ نموده و پس‌ از ارسال مدارک، مجدداً به سامانه مراجعه و بارکد پستی را وارد نماید.

بررسی مدارک ارسالی و محتوای سامانه 

مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری دریافت‌ کننده تقاضا، مکلف است پس‌ از وصول مدارک و مستندات متقاضی و مطابقت آنها با فایل الکترونیکی مربوط، چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات از ارسالی کامل باشد. جهت تولید پیش نویس سند، احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت طبق ماده ۸ این دستورالعمل اقدام نماید.

اعلام رفع نقص مدارک به متقاضی

پس ‌از بررسی کارشناسی، چنانچه مورد تقاضا منطبق با مقررات نبوده و یا نقص در مستندات و مدارک ملاحظه شود. مراتب جهت رفع نقص مطابق تبصره ماده ۱ به متقاضی اطلاع داده می‌شود. متقاضی مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز نسبت‌ به رفع نواقص اعلام‌ شده اقدام نماید. در غیر این صورت مدارک و مستندات ارسالی از طریق پست اعاده و ادامه رسیدگی به مورد تقاضا، منوط به ورود مجدد اطلاعات به سامانه و اخذ کد پیگیری جدید می‌باشد.

تعریف و ویژگی انواع سهم چیست؟
ادامه مطلب

ارسال پرونده شرکت از اداره شهرستان به استان محل

مرجع ثبت شرکت‌های مرکز استان جهت ثبت تغییرات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که در گذشته در مرجع ثبتی غیر از شهرستان مرکز استان به ثبت رسیده‌اند، در ابتدا پرونده مربوط را از مرجع ثبت‌ کننده مطالبه و مراحل ثبت تغییرات را مطابق ضوابط انجام خواهد داد. اداره ثبت شهرستان ثبت‌ کننده شخص حقوقی مکلف است ظرف یک هفته با شماره‌ گذاری اوراق پرونده مربوط، نسبت به ارسال آن به مرجع ثبت شرکت‌های مرکز استان اقدام نماید.

مرجع ثبت شرکت‌های مرکز استان مکلف است قبل از اقدام نسبت به اسکن و داده آمایی پرونده واصله اقدام نماید.

بررسی کارشناسی تأیید و تعیین نام اشخاص حقوقی مورد تقاضای ثبت تأسیس و یا تغییر نام، توسط مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری مرکز استان با رعایت مقررات انجام می‌پذیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.