تک نیک ثبت

 

در مطلب “کاهش اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی” توضیحات کاملی از انواع کاهش سرمایه شرکت های سهامی داده شده است. در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر را دارید. به شماره مشاوره ما تماس حاصل فرمایید.

تفاوت کاهش سرمایه با افزایش سرمایه

کاهش در سرمایه اسمی شرکت چهرۀ دیگر تغییر در سرمایه شرکت به شمار می رود. انگیزه ها و عوامل کاهش سرمایه متفاوت با افزایش سرمایه است. افزون بر اهـداف ناهمگون این دو پیامدها و اشخاص متأثر از کاهش و افزایش سرمایه از یکدیگر متفاوت .هستند.

چرا که در افزایش سرمایه حمایت از حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت مدنظر قانون گذار قرار دارد. در حالی که در کاهش سرمایه اختیاری حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث ذی نفع به محافظت از دست اندازی شرکت و سهامداران آن نیازمند است. در ،مقابل در کاهش اجباری بیشتر حفظ حقوق بستانکاران آینده مدنظر است.

انواع کاهش سرمایه شرکت سهامی

در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ دو شیوه از کاهش سرمایه پیش بینی شده که هر یک تشریفات متفاوت و اهداف ویژه خود را در پی دارد. علل کاهش اجباری و کاهش اختیاری ،سرمایه در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

در کاهش اجباری سرمایه زیان های وارده بر شرکت موجب افت ارزش واقعی سرمایه حتی به میزان پایینتر از مبلغ اسمی سرمایه شرکت می گردد. در صورتی که در کاهش اختیاری بالا بودن سرمایه و بی نیازی شرکت به بخشی از آن سهامداران را تشویق به خارج کردن آن بخش از سرمایه و تقسیم میان خود می نماید.

کاهش اجباری سرمایه شرکت ها

طبق ماده 189 ل.ا. قانون تجارت، علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 ل.ا. قانون تجارت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 قانون تجارت کمتر نگردد.

شرط کاهش اجباری سرمایه شرکت

کاهش اجباری حاصل از میان رفتن بخش مهمی از سرمایه یعنی دست کم نیمی از آن بر اثر زبانهای وارده بوده و شرکت و مدیران مکلف به انجام تشریفات رسمی کاهش خواهند بود.

سرمایه شرکت های تعاونی
ادامه مطلب

با این حال و صرف نظر از درستی یا نادرستی چنین نگرشی از سوی مقنن، به منظور تحلیل سامان یافته تر از موضوع کاهش سرمایه را تحت دو عنوان کاهش اجباری و اختیاری مورد بررسی قرار میدهیم.

کاهش اجباری و اختیاری سرمایه به چه طرقی صورت می گیرند؟

کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد. و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در سرمایه شرکت ها به مقاله تغییرات در سرمایه شرکت ها مراجعه فرمایید.

هیات مدیره در فاصله چند روز باید پیشنهاد کاهش سرمایه دهد؟ و چه شرایطی دارد؟

پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی

نسبت به حساب‌های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد. حاکی از وضع شرکت از ابتداری سال مالی قبل باشد.

بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارش به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم می‌نمایند. و مجمع عمومی پس از استماع گزارش در این مورد بازرس تصمیم خواهد گرفت (مواد 190 و 191 ل.ا. قانون تجارت).

اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی min - کاهش اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی
کاهش اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی و وظایف هیات مدیره و بازرسان و شرایط و قوانین آن
کاهش اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی

کاهش اختیاری سرمایه شرکت ها

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 قانون تجارت، کمتر نگردد.

هیات مدیره در فاصله چند روز باید پیشنهاد کاهش سرمایه دهد؟ و چه شرایطی دارد؟

کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد. و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ثبت تغییرات سرمایه و سهام شرکت های سهامی
ادامه مطلب

پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.

پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تکشیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.

وظایف هیات مدیره در کاهش اجباری سرمایه شرکت چیست؟

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع، مجمع عمومی نسبت به حساب‌های سالی مالی قبل تصمیم نگرفته باشد. حاکی از وضع شرکت از ابتداری سال مالی قبل باشد.

هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

وظایف بازرسان پس از پیشنهاد کاهش اجباری سرمایه توسط هیات مدیره چیست؟

بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارش به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم خواهد نمود. و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

تفاوت کاهش سرمایه اختیاری و اجباری

کاهش اجباری سرمایه به دو صورت کاستن از تعداد سهام شرکت و کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی امکانپذیر است. اما کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام به طور مساوی امکانپذیر می باشد.

برخلاف کاهش اختیاری سرمایه که مقررات مفصل یعنی مواد ۱۸۹ تا ۱۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ را به خود اختصاص داده، قانون گذار تنها یک ماده قانونی را برای کاهش اجباری سرمایه مقرر داشته است.

در صورتیکه نیاز به مشاوره تخصصی در خصوص “کاهش اختیاری و اجباری سرمایه در شرکت های سهامی” شرکتتان را دارید. کارشناسان تک نیک ثبت با کمال میل آماده مشاوره رایگان و تخصصی برای شما عزیزان کارفرما و مدیران شرکت می باشند. شماره تماس مشاور ما 09189414281 می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.